TOPLAM
TESLİMAT
TOPLAM
TASARRUF
SAHİBİ

BİRLİKTE TASARRUF FİNANSI İLE NELER MÜMKÜN?

Konut, iş yeri ve taşıt hayallerine, küçük tasarruflarla, kısa sürede ve ‘borçlanmadan’ ulaşılması “Birlikte Mümkün” diyen BİREVİM, Birlikte Tasarruf Finansı ile ihtiyaçlarınıza planlı bir şekilde sahip olmanızı mümkün kılıyor.

İnsanı merkeze alan sosyal finans anlayışının bir ürünü olarak, BİREVİM tarafından geliştirilen Birlikte Tasarruf Finansı yönteminin en büyük avantajı; siz tasarruf sahiplerinin gücünü birliğin gücüyle artırmak, daha planlı ve daha güvenli bir şekilde ihtiyacınız olan finans kaynağına ulaşmanızı sağlamak.

Birlikte Tasarruf Finansı’nın; ‘borçlanmaya’ dayalı geleneksel finansal yöntemlerinden en önemli farkı; konut, iş yeri veya taşıt ihtiyaçlarınızı, ‘bireysel tasarruflarınızla’, ‘belli bir planlama dahilinde’ ve ‘borçlanmadan’ karşılamanızı mümkün kılmasıdır.

Birlikte Tasarruf Finansı’nda, bireysel tasarruflar bir araya getirilir ve kitlesel bir fon havuzuna dönüştürülür. Böylece tasarruf sahiplerinin konut, iş yeri ve taşıt ihtiyaçlarının, fon havuzundaki tasarruflarla karşılanması mümkün hale gelir. Üstelik diğer yöntemlere oranla hem çok daha kısa sürelerde hem de çok daha düşük maliyetlerle.

Siz de tasarruflarınızı bireysel yapmak yerine, BİREVİM’de, sizin gibi tasarruf sahipleriyle BİRLİKTE yaptığınızda, hayalinizdeki konut, iş yeri veya taşıta daha hızlı sürede erişirsiniz.

 

Birlikte Tasarruf Finansı’nın işleyiş mantığını kısaca şöyle bir örnek üzerinden anlatabiliriz: Hayalindeki eve sahip olmak için (bu evin fiyatının 500 bin TL olduğunu varsayalım), tasarrufunu bireysel olarak yapan biri, ayda 1.000 TL kenara ayırarak, 100 ayda 100 bin TL biriktirebilir. Ancak yapılan bu birikim, hayallerindeki evi almak için maalesef yeterli gelmez, hedeflenen sonuca hizmet etmez.
Eğer bu kişi; bireysel tasarruf yapmak yerine BİREVİM’e gelerek, Birlikte Tasarruf Finansı yöntemi ile en çok 50 ay sonra (hatta ara ödemelerle bu süreyi 30 aya kadar düşürerek) hedefine ulaşma ve hayalindeki evi satın alma imkanına sahip olur. Sonra da kira öder gibi, kalan taksitlerini öder.

Siz de sayısı yüz binleri aşan tasarruf sahiplerimiz gibi, yöntemin birebir faydalarını ayrıntılarıyla öğrenmek ve size özel hazırlanmış gerçek hesaplama tablolarını görmek için, şubelerimizdeki tasarruf finans uzmanlarından yardım isteyebilir, peşinatınız ve aylık tasarruf bütçeniz doğrultusunda, ideal tasarruf planınızı oluşturabilirsiniz.
 


 

Birlikte Tasarruf Finansı’nın ülke ekonomisine katkıları

BİREVİM, bireysel tasarrufların, sürdürülebilirlik ilkesiyle planlı bir şekilde çoğalmasını mümkün hale getirirken, aynı zamanda bu tasarrufların kitlesel bir tasarruf fonuna dönüştürülmesini sağlayarak kayıtlı hale getirir. Böylece ekonomiye önemli bir katkıda bulunur.

Tasarrufu bireysel ve sosyal girişimcilik olarak nitelendiren BİREVİM, Birlikte Tasarruf Finansı yöntemini ulusal kalkınmanın yakıtı ve milli ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımlar.
Bu yaklaşımlar doğrultusunda da oluşturduğu her tasarruf planını finansal bir üretim olarak görür.

Nitekim, tasarruf sahiplerine olduğu gibi, ülke ekonomisine de büyük faydalar sağlayan Birlikte Tasarruf Finansı, her birikimin bir değer olarak sürekli çalıştığı ve ekonomiye katkı sunduğu bir yöntemdir.

Tasarruf, kalkınmanın kaldıracıdır” diyen ve tasarruf kültürünün yaygınlaşmasının, ekonomide yapısal ve sürdürülebilir dönüşümün, Birlikte Tasarruf Finansı ile mümkün olduğu fikrini savunan BİREVİM, tasarruf tutum, davranış ve kararlarına dair süreçlerin, kolektif bilinç esasıyla ve doğru uygulamalarla gerçekleşmesi için çalışır.

BİREVİM, bu konuda halkımızda farkındalık oluşturmak için ciddi ve planlı çalışmalar yapar, projeler geliştirir. Birlikte Tasarruf Finansı yönteminin faydasını tasarruf sahiplerine en yalın şekilde anlatmayı bir sorumluluk olarak görür. Yöntemler yerine faydalara odaklanan sunumlar yapılmasının, duran para ile hareket halinde olan para arasındaki ayrıma dikkat çekilmesinin nedeni budur.
Bireysel tasarrufları duran para, birlikte yapılan tasarrufları hareket halindeki para olarak tanımlayan BİREVİM, duran paranın ekonomiye bir katkı sağlamadığının, hareket halindeki paranın ise ekonomiye güçlü bir hareket kattığının altını çizer. Bu vesileyle halkımızı, hem kişisel tasarrufların alım gücünü artırmak hem de ekonomiye daha çok katkı sağlamak adına, birlikte tasarrufa davet eder.

Türkiye’nin geleceği, hepimizin tasarrufunda!” diyen ve Birlikte Tasarruf Finansı yöntemini, ekonomisi daha güçlü bir ülke ve daha özgüvenli bireylerden oluşan bir toplum olmamız için önemli bir fırsat olarak gören BİREVİM, bugüne dek sayısı yüz binleri aşan ailenin hayallerine ulaşmasına vesile olmayı başarmış ve bu yöntemle toplumun tasarruf bilincini önemli oranda yükseltmiştir.

BİREVİM, 2020 yılında başlattığı “Türkiye Tasarruf Seferberliği” ile 2023 yılı sonuna kadar “Birlikte Tasarruf Finansı” anlayışını milyonlarca insanla buluşturarak, küçük birikimlerin kayıt altına alınıp ekonomiye kazandırılmasını daha çok mümkün kılmayı hedeflemektedir.

Circle