TOPLAM
TESLİMAT
TOPLAM
TASARRUF
SAHİBİ

Kalite Politikası

Birevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi ev sahibi olmak isteyip, mevcut şartlarda bunu başaramayan veya başarmakta zorlanan aileler başta olmak üzere her gelir grubundan tasarruf sahiplerinin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını sürekli ön planda tutarak; faizsiz yöntemlerin uygulanmasında tasarruf sahiplerimizin birbirinden farklı ihtiyaç ve hassasiyetlerini doğru tespit ederek akılcı, uygun, yenilikçi ve kalıcı çözümler sunmayı amaç edinmiştir.

 

Bu doğrultuda;

  • Faaliyetlerimizi, tasarruf sahiplerimizin memnun olması, kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri temeline dayandırmayı; sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda ulusal mevzuat ve yasal şartlara uygun bir yönetim sistemi ile yürütmeyi,
  • Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları doğrultusunda, düzenli denetimler yaparak yönetim sistemleri etkinliğini ölçümlemeyi,
  • Hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek; yönetim kadrosundan tüm çalışanlarımıza kadar bu hedeflerin açıkça anlaşılmasını sağlamayı ve hizmetlerimizin kesintiye uğramadan devam etmesi, müşterilerimizin de mutluluğunun sürekliliğini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmalarına önem vermeyi, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı, taahhüt ederiz.
Circle