Tasarruf Finansı Nedir?

Konut, iş yeri ve taşıt ihtiyaçlarınızı karşıladığınız borca dayalı geleneksel finansal yöntemlerden en temel farkı, “insanı merkeze alan sosyal finans modeli”nin adı “Tasarruf Finansı”dır.

Tasarruf Finansı, bireysel tasarrufların kitlesel bir fon havuzuna dönüştürülerek, birlikte tasarruf finansı yöntemi ile tasarruf sahiplerinin konut, iş yeri ve taşıt ihtiyacını fon havuzundaki tasarruflarıyla borçlanmadan ve daha düşük bir maliyetle karşılamasını sağlayan bir finans yöntemidir.

Ayrıca bireysel tasarruflar, sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kitlesel bir tasarruf fonuna dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılmaktadır.

Oluşturduğumuz her bir tasarruf planı finansal bir üretimdir ve Tasarruf Finansı her birikimin bir değer olarak sürekli çalıştığı ve ekonomiye katkı sunduğu bir yöntemdir. Bireysel tasarrufların ekonomiye kazandırıldığı “hareket halindeki tasarruflar” ile “duran para” arasındaki farkın bilincinde olmak demektir.

Tasarruf bilinci toplumsal olarak arttıkça, tasarruflar birlikte ve tasarruf finansı yöntemiyle yapıldıkça ekonomiye ivme kazandırmamız, tasarruf kültürünü ulusal kalkınmanın yakıtı yapmamız ve milli kalkınmaya destek olmamız Birlikte Mümkün.

Circle