6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Zilliyet Ne Anlama Gelir? Zilliyet Arazi Alınır Mı?

zilliyet

Zilliyet, emlak sektöründe özellikle tapuda kullanılmaktadır. Zilliyet, bir eşyanın üzerindeki hakkı ifade etmektedir. Zilyet için en iyi örnek; kiracılardır. Zilyet sahibi kişiler, bir mülk üzerinde hakimiyet sahibi olmaktadır. Zilyet; aslen, devren, tesisen ve miras yoluyla da elde edilebilmektedir. Zilliyet, değişken bir durumdur.

Zilliyet tapusu ise tapusu olmayan gayrimenkullerin kullanım durumunu ifade etmektedir. Zilliyet tapusu resmi bir belge değildir. Kısaca taşınabilir ya da taşınamaz mallara kurulan hakimiyet olarak ifade edebileceğimiz zilliyeti şimdi daha detaylı inceleyelim…

Zilliyet Nedir?

Zilliyet, bir emlak kavramıdır. Zilliyet kavramı, özellikle tapularda kullanılmaktadır. Zilliyet, birinin bir mal varlığı üzerindeki hakimiyetini tanımlamaktadır. Zilliyet kelimesi TDK sözlüğünde ise ‘’Sahibi kendisi olsun ya da olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci.’’ İlgili malın taşınır ya da taşınmaz oluşu Zilliyet için önem arz etmemektedir. Zilliyet, fiilen kullanım hakkı anlamına gelmektedir. Zilyetlik ise mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına denilmektedir. Zilliyet hakkına sahip olanlara ‘’Zilyet’’ denilmektedir. Zilliyet hakkı elde eden kişiler, gayrimenkul üzerinde hakimiyet sahibi olurlar. Zilyet hakkı kişinin kendisi tarafından bırakılması ya da başkası tarafından sonlandırılması ile ortadan kalkmaktadır.

Zilyet Tapu Nasıl Alınır Ve İşler?

Zilliyet, taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde kurulan bir hakimiyettir. Bir evi kiralık olarak tutan kişi fiilen kullanım hakkına sahip olduğu için zilliyet hakkı mülk sahibinden kiracıya geçmiş olur. Bu hakkı elinde bulundurduğu için de artık kiracıya zilyet denir. Zilliyet tapusu ise  tapusu olmayan yerleri kiralarken kiralanacak olan gayrimenkulun kullanım durumunu belirleyen belge niteliğindedir.

Zilliyet tapusunun alınması mümkündür ancak doğru bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Zilyetlik; aslen, devren, tesisen ve miras yoluyla kazanılabilir. Ayrıca dolaylı, tek başına, birlikte, hakka dayanan ve asli zilyet çeşitleri de vardır. Zilliyet tapusu ile ilgili en iyi araştırmayı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden yapabilirsiniz.

Aslen Kazanma

Eşya üzerinde daha önce mevcut zilyetliğe dayanılmaksızın, ondan bağımsız olarak kazanılmasına zilyetliğin aslen kazanılması denir. Zilyedin terk ettiği bir eşyanın alınması aslen kazanıma örnek verilebilir.

Devren Kazanma

Devren kazanma, zilyedin malını başka birine devretmesi ile olur. Yani bu durumda kişiler kendi rızaları ile eşyalarını başkalarına devrederler. Devren zilyetlik kazanma, teslim yoluyla kazanma ya da teslimsiz kazanma ile gerçekleştirilebilir.

Miras Yolu İle Kazanma

Külli halef olan mirasçılar, külli halefiyet sebebi ile miras bırakanın ölümü sonrasında, onun tüm varlığının üzerinde otomatikman zilyetlik kazanırlar. Ve bu durumun gerçekleşmesi için mirasçıların fiili hâkimiyet ve zilyet iradelerinin bulunması gibi bir zorunluluk da yoktur.

Zilyet Tapu Ve Miras Hukuku

Zilyetliğin kazanması 3 yolla olmaktadır. Bunlardan biri miras yoluyla zilyet kazanma olmaktadır. Bu kısım ile ilgili hukukta düzenlemeler Medeni Kanun’un Eşya Hukuku bölümünde değil, Miras Hukuku bölümünde yapılmıştır. Zilyedi miras yolu ile kazanma, aslen ve devren kazanmadan farklı olmaktadır.

Külli halef olan mirasçılar bu sebep ile otomatikman, fiili hâkimiyet ve zilyet iradeleri bulunmamalarına rağmen mirasçının ölümünden sonra onu tüm varlığı üzerinde zilyetlik kazanırlar. Bu durumun sonucunda ise  fiili hâkimiyet ya da zilyet iradesi hukuken aranmaz.

Sonuç olarak, zilyet miras yolu ile kazanılırsa kişinin vefatının ardından söz konusu malın mirasçılara intikal etmesinden bahsedilmiş olur.

Zilyet Tapu Ve İpotek İlişkisi

İpotek, bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıt anlamına gelmektedir. Yani ipotek ise gayrimenkullerin yani taşınmazların rehini anlamında kullanılmaktadır.

İpotek hakkının kurulmasına yönelik sözleşme resmi bir şekilde yapılmalıdır. Sözleşmeyi düzenlemeye yetkili olan resmi makam tapu müdürlüğüdür. Sözleşmeden sonra ipotek hakkı tapuya tescil ettirilmelidir. İpotek ile rehin tesis eden kişi yani malın sahibi malı teslim etmez yani dolayısıyla zilyetlik mülkiyet hakkı sahibinde kalır.

Üzerinde ipotek kurulacak taşınmaz elbirliği mülkiyetine tabi ise yalnızca bütün olarak ve maliklerin tümü adına ipoteğe konu edilebilir. Taşınmaz üzerinde paylı mülkiyetin söz konusu olması halinde ise her paydaş kendi payı üzerinde ipotek tesis edebilir.

Zilyet Tapu İle İlgili Hukuki Sorunlar Ve Çözümler

Zilliyet tapu ile ilgili bazı hukuki durumlar ve merak edilenler vardır. Bu soruların cevapları aşağıda verilmektedir.

Zilyet Tapulu Arsa Alınır Mı?

Zilliyet kelimesi sadece tek bir eşya üzerinde hakkı belirtir. Zilliyet hakkına sahip kişiler bir yeri almadan o yerin tüm sorumluluğunu alabilir. Zilyetler satın alma olmadan yeri kullanabilir ve tüm giderleri üzerine alabilir.

Zilyet Hakkı Kaç Yıldır?

Zilyetlik hakkı kanunen 20 yıl olarak belirlenmiştir. Zilyetlik durumunun 20 yıl boyunca fiilen ve yasal olarak her anlamda devam ediyor olması gerekir. Kişiler zilyet üzerinde haklara sahip olmakla beraber, zilyetin korunmasını ve kullanılmasını da sağlamalıdırlar.

Zilyetlik Nasıl Kaybedilir?

Zilyetlik eşya üzerindeki fiili hakimiyetin devamlı olarak ortadan kalkması ile kaybedilebilir. Bir kimsenin eşyası ile geçici bir süre için kendi isteğiyle ilgilenmemesi, zilyetlik iradesi devam ettiği sürece zilyetliğin kaybı sonucunu doğurmaz.

Zilyet Devri Nasıl Yapılır?

Zilyetliğin temsilci aracılığıyla devri, zilyetliğin dolaylı yoldan kazanılmasına dair usullerdendir. Burada zilyetliği devralan kişi, söz konusu eşyayı doğrudan devralmamakta ve bir temsilcinin aracılığıyla devir gerçekleşmektedir.

Zilyetlik Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Zilyetlik davaları ise sadece zilyetliğe dayanır. Taşınır davasında zilyetliğin rıza dışı sona erdirilmiş olması yeterlidir. Buna karşılık, zilyetlik davaları sadece gasp ve saldırı hâllerinde açılır.

Gayrimenkulde Zilliyet Hakkı Ne Demek?

Zilliyet, mülkiyet hakkıyla ile de karıştırılır. Zilliyet, bir eşyanın üzerindeki hakkı ifade etmektedir. Zilyet olan kişiler bir yeri satın almadan o yeri kullanma hakkına sahiptir ve o yerin giderlerinin sorumluluklarını da üstlenmek ile yükümlüdür. Zilyet için en iyi örnek; kiracılardır. Kiracı, mülkü kullanırken aynı zaman da giderlerinden de sorumlu tutulmaktadır. Ev sahibi ise evini başkasına kiraladığı an, kendisi o mülkün zilyetliğinden kopmuş olmaktadır. Evin zilyeti, evi kiralayan kişiye geçmiş olmaktadır. Zilliyet, bu yönüyle de değişken bir durumdur.

Zilliyet, söz konusu malın taşınır yada taşınmaz oluşu önem taşımamaktadır. Zilyet kişiler, bir gayrimenkulün ya da arsanın üzerinde hakimiyet sahibi olurlar. Örneğin arsa gibi taşınmaz mülklerin zilliyet tapusu ile kullanımı gösterilebilir ve bu durum, arsa üzerinde kimin hakimiyeti olduğunu ispatlar. Zilyetlik; aslen, devren, tesisen ve miras yoluyla da elde edilebilir. Bunun dışında dolaylı, tek başına, birlikte, hakka dayanan ve asli zilyet türleri de vardır.

Tapuda zilliyet hakkı da sık sık merak edilenler arasındadır. Peki tapuda Zilliyet hakkı ne demektir?

Tapuda Zilliyet Ne Demek?

Zilliyet tapusu, aslında resmi bir belge değildir. Zilliyet tapusu, tapusu olmayan gayrimenkullerin kullanım durumunu ifade etmektedir. Zilliyet durumu olan bir mülkün son durumu ile ilgili bilgiler Kadastro Müdürlüğü’nden edinilebilir. Zilliyet tapusu olan bir mülkün satışı gündeme geldiğinde bu mülkle ilgili detaylı araştırma yapmak gerekir. Bu araştırmayı yapmak için Kadastro Müdürlüğü’ne gitmek gerekir.

Zilliyet, Tapu Yerine Geçer mi?

Zilliyet, gayrimenkul üzerindeki kullanım hakkıdır. Bu hak sayesinde kişiler bir gayrimenkul üzerinde hakimiyet sahibi olurlar. Ancak kanuni bir bağlayıcılığı olmadığı için zilliyet tapu yerine geçmez.

Zilliyet Tapu Alınır mı?

Zilliyet tapusu, bir mülk üzerindeki hakimiyeti göstermek amacıyla düzenlenmektedir, ancak bu tapuların kanuni bir bağlayıcılığı yoktur. Zilliyet tapusu, resmi olarak tapu özelliği olan belge değildir. Zilliyet tapusu, tapusu olmayan gayrimenkullerin kullanım durumunu belirtmektedir. Zilliyet tapunun alınması mümkündür. Ancak bu taşınmaz ile ilgili Kadastro Müdürlüğüne giderek detaylı bir araştırma yapmak gerekmektedir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bilgi BankasıBirevim

Merkez Bankası Konut Fiyatları Artış Oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

13 − 10 =