6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi BankasıBirevim

Kira Sözleşmesi Örneği ve Gerekli Tüm Bilgiler

kira sözleşmesi

Kira Sözleşmesi, bir kişinin bir bina, ev veya arsa gibi bir taşınmazı bir başka kişi veya kuruluşa belli bir süre ve ücret karşılığında kiralamasını düzenleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, kiralayan ve kiracı arasında yapılan bir anlaşmadır ve kiralanan taşınmazın kullanımı hakkını ve yükümlülüklerini belirtir.

Kira sözleşmesi, genellikle bir yazılı formda yapılır ve kiralama süresi, ücret ve diğer koşulları içerir. Kira kontratı, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, kiralama ücretinin ne zaman ve nasıl ödeneceğini, kiralanan taşınmazın nasıl kullanılacağını, güvenlik depositosu gibi ek ödemelerin yapılıp yapılmayacağını ve sözleşmenin sona ermesi durumunda yapılacak işlemleri düzenler.

Kira sözleşmesi, kiralayan ve kiracı arasında yapılan bir anlaşmadır ve kiralama süresi boyunca kiralayanın ve kiracının hak ve yükümlülüklerini belirtir. Kira sözleşmesi, kiralama süresi sona erdikten sonra kiralayanın ve kiracının yapması gereken işlemleri de düzenler.

Kira kontratı , kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, kiralama ücretinin ne zaman ve nasıl ödeneceğini, kiralanan taşınmazın nasıl kullanılacağını, güvenlik depositosu gibi ek ödemelerin yapılıp yapılmayacağını ve sözleşmenin sona ermesi durumunda yapılacak işlemleri düzenler.

Kira sözleşmesi, diğer adıyla kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan sözleşmedir. Kira sözleşmesi, ev sahibi tarafından evin belli bir dönem kullanmak üzere kiracıya verdiği göstermektedir. Kira sözleşmesi basit bir evrak değildir. Kira sözleşmesi (kira kontratı) taraflar arasında sorumlulukların yazılı halde belirtildiği bir anlaşmadır. Kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında hukuksal açıdan beyanlar barındırmaktadır. Ev sahibi ile kiracı arasında yapılan yazılı anlaşma olan kira sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Kira kontratı taşınır mal, taşınmaz mallar veya herhangi bir hakkın kiralanması içinde yapılabilir. Kira sözleşmesi imzalanmadan önce sözleşme belgesi detaylı olarak incelenmelidir. Kira sözleşmesinde yer alan isimler, adresler veya kişisel bilgilerin doğruluğundan emin olmalıdır. Kira sözleşmesi örneği, kırtasiyelerde satılmaktadır. Kira sözleşmesi örneği yazımızda bulabilir ve indirebilirsiniz.

Kira sözleşmesi hakkında tüm detaylar için okumaya devam edin.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi yada kira kontratı ev sahibi ve kiracı arasında yapılmaktadır. Kira kontratı, Türk Borçlar Kanunu Madde-299 kapsamında “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmak ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır.

Kira sözleşmesinde, kiracı ve kiraya verenler taraflardır. Kira kontrat belirli bir dönem için yapılabileceği gibi uzun süreli olarak da yapılabilmektedir.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanacak bir anlaşmazlık mahkemelere taşınabiliyor. Kira sözleşmesi bu tartışmalı konularda belirleyici olabilmektedir.

Kira kontratı nasıl yapılır?

Kira sözleşmesi, doğabilecek sorunlara karşın büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kira kontratı yapılırken sözleşmenin her sayfasında, kefilin, kiracının ve ev sahibinin imzası bulunmalıdır. Kira sözleşmesinin sayfalarında kira ücreti yazı ve rakam ile okunacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca Kira sözleşmesinde ev sahibi ve kiracının adı, soyadı ve TC kimlik no gibi önemli bilgiler eksiksiz şekilde yazılmalıdır. Ayrıca Kira kontratında kiralanan evin adresi, katı ve daire numarası net bir şekilde belirtilmelidir. Daha sonra ise Kira Sözleşmesindeki her sayfa kiralayan ile kiracı tarafından imzalanmalıdır.

Kira sözleşmesi, kiralama bilgileri, demirbaş bilgileri ve genel koşullar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Kira kontratı yaparken hata yapmamak için kira sözleşmesi örneği incelenmelidir. Kira sözleşmesi örneği kırtasiye ve internet üzerinden de bulunabilmektedir. Kira kontratı, ev sahibi veya vekalet verdiği kişiler tarafından hazırlanabilir.

Kira Sözleşme Örneği İndir

Kira Sözleşmesi İmzalarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konut kira sözleşmeleri kiracı ve ev sahibi için ciddi yükümlülükler getirmektedir. Bu nedenle kira kontratı imzalanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır.

İşte kira sözleşmesi imzalarken dikkat etmeniz gerekenler:

 • Kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi ana unsurlar mutlaka yazılmış olmalıdır.
 • Kontratı imzaladığınız kişi, dairenin gerçek sahibi olmalıdır. Kişinin mal sahibi olmadığı bir durum söz konusuysa yasal vekillik olup olmadığını araştırmalısınız.
 • Kira kontratında yer alan adresin kiraladığınız yerin adresi olup olmadığına muhakkak bakmalısınız.
 • Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağı sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Depozito ödenecekse neden verildiği ve hangi şartlarda geri alınacağı açıkça yazılmalıdır. Daha sonrasında problem çıkmaması adına bu maddeye özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
 • Son olarak kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde eklenmesi uygun olacaktır. Bu maddenin detaylı yazılması verilen depozitonun geri alınma ihtimalini direkt olarak etkilediği için oldukça önem taşıyor.

Kira Kontratı Koşulları Nelerdir?

Kira sözleşmesi koşulları borçlar kanunda geçen maddelere göre hazırlanmaktadır. Kira kontratı“Genel Koşullar” ve “Özel Koşullar” olmak üzere iki ayrı kısma sahiptir. Kira sözleşmeleri imzalanırken ev sahibi ve kiracı arasındaki özel koşullar anlaşmada yer almalıdır. Ancak çoğu Kira kontratı örneği benzer maddeleri bulundurmaktadır.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukukun genel özeti şeklinde değerlendirebileceğimiz kira sözleşmesi koşullarını özet olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 • Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 • Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 • Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.
 • Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.

Kira Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

Kanunlar ile düzenlenmekte olan sözleşmeler sayesinde ortaya çıkan kira sözleşmesi türleri birden çok sayıda bulunmaktadır. Düzenlenen kira sözleşmeleri her zaman için kanuna dayandırılarak kanun gereğince ne uygun görülmüşse buna göre hazırlanmaktadır. Kanunda ayrıntılı şekilde yer almayan ya da düzenlemesi bulunmayan bir kira sözleşmesi olması durumunda hükümlerin ihlal edilmesi söz konusu olarak bu da yasal olmamaktadır.

Konut ve çatılı işyeri sözleşmesi, adi kira sözleşmesi, ürün kira sözleşmesi olarak türlerinin birbirinden ayrılması söz konusudur. Aynı zamanda finansal kira sözleşmesi de kanunlara göre en uygun şekilde belirlenerek düzenlenmektedir. Kira sözleşmeleri her açıdan iki tarafında haklarının ya da sorumluluklarının hatırlatıcı olarak son derece gerekli ve önemli olan unsurlar arasında yerini almaktadır. Bundan dolayı kira sözleşmelerinin amacına uygun şekilde ne anlam ifade ettiğini bilerek düzenlenmesine fayda vardır.

Kira Sözleşmesi Feshi

Kiracının yaşamakta olduğu evle ilgili olarak belirli bir tarih belirterek evi boşaltacağını iletmesine rağmen boşaltmazsa burada kira sözleşmesinin feshedilmesi söz konusudur. Kiracının kira bedelini de ödememesi durumunda ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesi gayet mümkün olur. Taraflar arasında belirli süreler için bulunmakta olan kira sözleşmesi feshi de bu şekilde çeşitli şartlar ve de olması gereken durumlara bağlı kalınarak en kolay şekilde yapılabilmektedir.

Kiracıların feshetmek istedikleri sözleşme ile ilgili olarak son derece kontrollü davranması ve sözleşmeyi de son erdirmeden önce kesinlikle 15 gün kala mülk sahibine haber vermesi ve iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum yasal olmayarak kişiler arasında kanunen de sorunların oluşmasına neden olabilmektedir.

Ev Sahibi Kira Sözleşmesini Nasıl Fesheder?

Ev sahibi ve kiracı arasında güvene dayalı olarak yapılmakta olan kira sözleşmesinin belirli unsurlar ve de oluşmakta olan sorunlar ile feshedilmesi söz konusudur. Kira sözleşmesini ev sahibi tarafından feshedilmesi için öncelikle belirtilen süre koşulunun dolması beklenmelidir. Yani ev sahibi bu sürenin dolması halinde feshi hayata geçirebilmekte ve buna gör hareket edebilmektedir.

Kiracılar için son derece önemli olan ev sahibi kira sözleşmesini nasıl fesheder? 10 yıllık kiracının tahliyesi söz konusu olmaktaysa süreyi takip eden her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirime bulunulması gerekmektedir. Mülk sahibi aynı zamanda dava yoluna da başvurarak sözleşmenin feshini talep edebilmektedir. Konuta ihtiyaç duyan bir yakının bulunması ile de kişilerin kira sözleşmesini feshetmesi mümkün olur.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kiralama ile ilgili olan en doğru ve net olan bilgilere ve de kiralanmakta olan ev ile teslim edilen demirbaşlar olmak üzere kira sözleşmesinde aşamalar yer almaktadır. Bu durumda kira sözleşmesi nasıl doldurulur? Kişilerin imzalamak ve de doldurmak durumunda oldukları bu sözleşme için ilk olarak kira beledi ve kiralama süreç başlangıcı gibi detayları bulundurmadı en önemli olan konulardandır.

Kiralık daire ya da işyeri gibi detayları da bu sözleşme içerisinde belirtmek en doğru olanıdır. Kiralanan ev ya da mekana ilişkin olarak depo, posta kutusu anahtarı gibi her türlü unsur da sözleşme içerisinde kesinlikle bulundurulmalıdır. Kiranın yatırılacağı hesap, mülk içindeki tadilatlar gibi unsurlar da sözleşmede yer almalıdır.

Kira Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Ev sahibi ve de kiracı arasında imzalanmakta olan kira sözleşmesi kaç yıl geçerli? Taraflar arasında imzalanmakta olan bu sözleşme 1 yıl boyunca geçerlidir. Yani tarafların imzaladıkları sözleşme 1 yılın ardından dolmakta olduğundan taraflar arasında bu sözleşme biteceğinden yenilenmesi gerekir. Sözleşme zamanının bitmesine 15 gün kala ise bu sözleşmenin yenilenmesi ve yeniden imzalanması en önemli konuların başında yer alır. Yenilenmemekte olan kira sözleşmesi aynı koşullarla 1 yıl daha geçerliliğini korur.

Kira Sözleşmesi Nereden Alınır?

Ev sahibi ve kiracı arasında anlaşma sağlanmasından hemen sonra bu sözleşmenin alınması son derece olay ve pratik şekilde gerçekleşmektedir. Bu durumda insanların hem sözleşmeyi yenilemesi hem de herhangi şekilde yasal olmayan bir durum oluşmaması için kesinlikle kira sözleşmesi alması ve de doldurması en doğru olanıdır. Kira sözleşmesi nereden alınır? Sözleşmenin en yakın olan kırtasiyeden temin edilmesi sayesinde kişilerin uğraşmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir.

Kira Kontratı En Az Kaç Ay Olur?

Kira sözleşmesi için kanunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ev kira sözleşmeleri yıllık yapılmaktadır. İşyeri sözleşmeleri ise daha uzun süreli sözleşmelerdir.

Kira Artış Oranında Son Durum

Ev kira artış oranı 12 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçmeyecektir.

Örnek Kira Sözleşmesi;

DAİRE :MAHALLE :

SOKAK:

NUMARA :

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :

KİRAYA VERENİN ADI – SOYADI :

İK METGAH VE T.C. KİMLİK  NO. :

KİRALAYANIN ADI -SOYADI:

İKAMETGAH VE T.C. KİMLİK NO.:

BİR YILLIK KİRA KARŞILIĞI:

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI:

KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ:

KİRA SÜRESİ:

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ:

KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU:

KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI:

KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL HÜKÜMLERİ

1.    Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına, evsaf meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye mecburdur.

2.    Kiralananın tahsis konut ise sadece aile bireyleri oturacaktır. Hiç bir şekilde üçüncü bir kişi  ikamet eden sıfatıyla geçici veya  daimi surette kiralanan da kalamaz ; Kiralanan işyeri ise burada sadece kiracı, kararlaştırılan konuda faaliyet yürütecektir.

3.    Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, apartmanın aydınlatılması, temizlenmesi gibi nedenlerle doğacak apartman aidatları vb. giderler ile kapıcı parası kiracıya aittir.

4.     Kiralanan malik tarafından satılığa çıkarılacak olursa ; kiracı müşteri adaylarının kiralananı gezip görmelerine müsaade edecektir.

5.    Kiracı kiraladığı şeyi  ne halde buldu ise kiraya verene o halde  teslim etmeye mecburdur.

6.    Ancak kiralananda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir. İhbar yapmadan, kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvafakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda   bir takım faydalı tadilat, tamirat  ve dekorasyon   yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

7.    6- Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren ……. Süre içinde işlemlerin takibi harcamaları yapma sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, kiracının kendi adına yaptıracaktır. Bundan başka kiracılar  (konut kiralamasında) , 15 gün içinde mahalle muhtarlığına kiralananda oturduklarına dair beyanname vererek gerekli kayıt işlemlerini yaptıracaklardır.

8.    Kiracı, kiralanan gayrimenkulun kira   bedeli üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi gereğince  % 20 oranında  gelir  vergisi tevkifatı  yapacaklardır.

9.    Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri kiraya verene kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta  âdete  bakılır.

10.  Kiracı bu kira sözleşmesinin  ek 1ve 2  belirtilen hususi  şartlar baki kalmak şartı ile, dönem sonunda kiralananı tahliye etmek isterlerse bu isteklerini dönem sonundan en az bir ay önce ,kiraya verene yazılı olarak bildirecektir.

11. Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni kanun, Borçlar kanunu,634 Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır

12.

Tarafların özgür rızaları tahtında tanzim ve imza olunan ve  ….. maddeden ibaret “ Özel hükümleri” içeren işbu sözleşme ;  iki suret olarak düzenlenmiş ve taraflara birer sureti verilmiştir.

Düzenleme tarihi ………………

KİRACI                                                                           KİRAYA VEREN

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − 4 =