6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

DASK Adres Kodu (UAVT) Sorgulama

DASK Adres Kodu (UAVT) Sorgulama

DASK Adres Kodu (UAVT), deprem sigortası yaptırma ve yenileme işlemleri için yasal bir zorunluluktur. UAVT kodu, Ulusal Adres Veri Tabanının kısaltılmış adına denilmektedir.  DASK adres kodu, deprem sigorta poliçesi yaptırmak için kullanılmaktadır. DASK adres kodu 1 Mart 2013 yılından itibaren tüm konutların resmi kimliği niteliğinde kullanılmaya başlamıştır. Adres kodu (UAVT), 10 haneli özel bir koddur.

Adres kodu, daha güvenli Deprem sigorta poliçesi oluşturulmasında kullanılmaktadır. DASK adres kodu (UAVT), deprem gibi doğal felaketleri en aza indirmek amacıyla yapılmıştır. Adres kodu (UAVT), deprem sigorta poliçesi hazırlanması sırasında tüm bilgilere ulaşılmasını da sağlanmaktadır. Adres kodu (UAVT) sorgulama işlemini, E-devlet, Mahalle muhtarlıkları, nüfus müdürlükleri, belediyeler, Nüfus Müdürlükleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu sitesi üzerinden ücretsiz şekilde öğrenmeniz mümkündür.

Adres kodu daha ile ilgili tanımlamaya geçmeden önce  DASK ile ilgili detaylara değinelim.

DASK Nedir?

DASK, 1999 Ağustos Gölcük depremi ardından 27 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile deveye girmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası, DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltmasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinmektedir. DASK, deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami  gibi doğrudan neden olacağı maddi zararları güvence altına almaktır. DASK, tüm gayrimenkul sahiplerini devlet güvencesi altına almaktadır. Zorunlu Deprem Sigortasında maddi zararların kapsamı her poliçeye göre farklılık gösterebilmektedir.

DASK’ın Teminat Kapsamı Nedir?

DASK, depremdeki maddi zararları poliçe limitleri dahilinde nakit olarak karşılamaktadır. DASK, bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına almaktadır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası aşağıda yer alan bina bölümleri teminat kapsamı altına alınır;

 • Bacalar
 • Yapının tamamlayıcı bölümleri
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • Temeller
 • Çatılar
 • Koridorlar
 • Merdivenler
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler
 • Sahanlıklar

2022 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile DASK sigorta teminat bedeli 320 bin TL olarak açıklanmıştır.

Hangi Binalar DASK Kapsamına Girer?

DASK kapsamında kalan binalar 6305 Afet Sigortaları Kanunu kapsamında güvence altındadır. Aşağıda yer alan özellikleri kapsayan binalar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

 • Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyet kapsamında yer alan taşınmazlar (araziler, arsalar vb.) üzerinde mesken olarak hayata geçirilmiş olan yapılar.
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız yapılar ve bu binaların içinde bulunan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler.
 • Meydana gelen doğal afetler sonrası devlet girişimi ile hayata geçirilen ya da devletin sağladığı kredi ile inşa edilen meskenler.
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış olan ve hissesine düşen arsa tapusuna (kat irtifakı) sahip olan binalar.
 • Henüz tapuda cins olarak ayrımı yapılmamış olan ve tapu kütüğünde vasfı “arsa, bağ vs.” olarak görünen yapılar.
 • Tapu tahsisi henüz gerçekleşmemiş kooperatif evleri.

Hangi Binalar DASK Kapsamına Girmez?

Aşağıda yer alan özellikleri kapsayan binalar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması söz konusu olamaz:

 • Köyde ikamet edenlerin köy nüfusuna kayıtlı ve köy yerleşik alanlarında inşa ettikleri binalar.
 • Tamamı ticari amaçlar için kullanılan binalar (idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları, iş hanı, iş merkezi vb.).
 • İnşaat süreci tamamlanmış olan binalar.
 • Bir proje kapsamına girmeden, mühendislik hizmeti görmeden hayata geçirilmiş olan yapılar.
 • Metruk ve bakımsız olan, bu nedenle de yıkımına karar verilmiş olan yapılar.
 • Özel mülkiyet kullanım alanı olmayan ve bir tapu kaydına sahip olmayan binalar.
 • Kolon kesmek ya da kirişleri zayıflatmak gibi binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyecek şekilde yapılmış müdahalelere maruz kalmış yapılar.
 • Malzemeden çalmak olarak ifade edilen, taşıyıcı sistemi olumsuz etkileyen inşaat türü ve projede uygun olmadan tamamlanmış binalar.
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş ancak inşaat ruhsatı alınmamış olan binalar.

Adres Kodu Nedir?

DASK Adres kodu (UAVT), 10 haneli özel bir koddur. DASK adres kodu zorunluluktur. Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) olan DASK Adres Kodu, ülkedeki tüm kayıtlı konutlara verilen bir tür kimlik numarasıdır. Bir nevi araba plakalarına benzetilebilir. DASK Adres Kodu ile kayıtlı evlerin özellikleri, konuşlandıkları yerler, sahipleri ve birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Adres Kodu, deprem sigortası yaptırırken veya yenilerken zaman tasarruf sağlamaktadır.

Adres kodu kısacası deprem sigortası işlemleri yaptırırken ya da yenilerken kullanılmaktadır. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ile ilgili bütün işlemler Adres Kodu Sorgulama için kullanılmaktadır.

DASK Adres Kodu Neden Önemlidir?

DASK Adres Kodu (UAVT), Konut adres bilgilerini yanlış verilmesinin önüne geçmek için oluşturulmaktadır.  Adres Kodu daha güvenli DASK poliçelerin oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Konut sahipleri konutun adres kodunu internet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres sorgulama sayfasından öğrenebilirler.

DASK Adres Kodu’nun sağladığı kolaylıkları şöyle sıralayabiliriz:

 • Deprem sigortası yaptırma işlemi sırasında mal sahibine büyük kolaylık sağlar.
 • Zorunlu olduğu halde deprem sigortası yaptırmayan ev sahiplerinin tespit edilmesini kolaylaştırır.
 • DASK Adres Kodu sayesinde deprem sigortasında özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.
 • Eksik olarak belirtilen ya da yanlış verilen adreslerin doğurduğu karışıklığın önüne geçer.
 • Bir deprem meydana geldiğinde sigortası yapılmış konuta ya da iş yerine rahatlıkla ulaşabilmesini sağlar

DASK Adres Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Deprem sigortası poliçesi her yıl düzenli olarak yenilenmektedir. DASK adres kodunuz varsa birden fazla mülkünüzün olduğu durumlarda tüm bilgilerinize kısa sürede ulaşabilirsiniz. Adres kodu yani UAVT ile yanlış adres gönderme olasılığınız ortadan kalkmış olmaktadır.

DASK adres kodu (UAVT) sorgulama;

Adres kodu (UAVT) sorgulama işlemi;

 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun resmî web sitesi,
 • E-devlet uygulaması,
 • Mahalle muhtarlıkları
 • Nüfus müdürlükleri
 • Bağlı olunan Belediyeler

üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılması mümkündür.

Adres Kodu Olmadan DASK Yaptırılabilir mi?

1 Mart 2013 tarihi itibariyle DASK poliçeleri; Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden üretilmeye başlanmıştır. Adres kodu olmadan DASK poliçesi oluşturulmak söz konusu değildir. Deprem sigortası poliçesi oluşturulmasını istediğiniz evin adresini doğru şekilde belirttiğiniz de adres kodu da poliçeye otomatik olarak yansımaktadır.

DASK Sorgulama İçin Hangi Belgeler Gerekir?

DASK poliçe sorgulama işlemlerini https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/searchPolicy internet adresinden yapabilirsiniz.

DASK Poliçe Sorgulama işlemi sırasında şu bilgileri girmeniz gerekmektedir:

 1. Ad/Soyad
 2. DASK Poliçe No,
 3. kimlik DASK Poliçe No,
 4. kimlik il/ilçe,
 5. Unvan
 6. DASK Poliçe No ve adres kodu

Türk vatandaşı olmayanlar ise yabancı kimlik numaralarının yanında DASK Poliçe No ya da il/ilçe bilgilerini paylaşarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun resmi sayfasından ya da E-devlet üzerinden ya da oturduğunuz binanın DASK poliçesine sahip olup olmadığı bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz. Her bina için zorunlu tutulan deprem sigortası için, meskene ait adres kodu bilgisi mevcut olmalıdır.

Adres kodu sorgulama işlemini https://adreskodu.DASK.gov.tr/ adresinden 5 adımda kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

DASK Adres Kodunu Nasıl Öğrenirsiniz?

DASK adres kodu ile size ait tüm gayrimenkul bilgilerine kolayca ulaşmanız mümkündür. DASK Adres Kodu, Afet Sigortası Kurumu resmi internet sitesinden de öğrenilebilmektedir.

İnternet üzerinden DASK Adres Kodunu sorgulama imkânınız yoksa konutun kayıtlı olduğu belediye veya muhtarlıklardan da aynı bilgiyi edinebilirsiniz. Bunun yanında ev sahibinin bağlı olduğu nüfus müdürlüklerinden de DASK adres kodlarını edinmek mümkündür.

Adım Adım DASK Adres Kodu Öğrenme

DASK adres kodu öğrenmek için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun web sitesine T.C. kimlik numarası ve adresinizle girdikten sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

 1. Adım: DASK adres kodu öğrenmedeki amacınız sorulur. Adres öğrenmek ve adres kodunu doğrulamak olarak belirtilen iki alternatifle karşılaşırsınız. Adres kodunuzu öğrenmek için “Adres kodunu öğren” ifadesinin sol yanında bulunan kırmızı daireyi seçin ve ilerle seçeneğini tıklayın.
 2. Adım: İl, ilçe, bucak / köy ve mahalle bilgilerinizi doğru şekilde girdiğinizde sistem, kodunuzu verir.
 3. Adım: Kodunuzu elde ettikten sonra E-devlet üzerinde poliçe sorgulamanızı gerçekleştirerek DASK prim ve DASK fiyatları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

two × two =