6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Birlikte Tasarruf

417 TL Tasarrufla Ev Aldıran Model

417 TL Tasarrufla Ev Aldıran Model

Günümüzde bankadan 300 bin TL için kredi kullanmak isteyen bir orta gelirli aile, 120 ay vadede en düşük aylık taksit 4.600 TL ödemek zorunda kalıyor. Bu aylık taksit orta ve alt gelir grubunda bulunanlar için ödenmesi imkansız bir tutar.

Bu çözümsüzlük karşısında 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Birevim tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemleri sunuyor. Aynı aile kredi kullanmak yerine Birevim yöntemlerini tercih ettiğinde kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Çünkü Birevim’de müşteriden faiz, vade farkı, evin maliyetini artıran kira yardımı gibi ödemeler alınmıyor. Hal böyle olunca ev sahibi olmak isteyenler düşük taksitlerle almak istedikleri eve kavuşuyor.

Yukarıda 300 bin TL kredi kullanımı durumunda ödenmesi gereken 4.600 TL taksit, Birevim Tasarruf  Yöntemlerinde aynı tutar için 240 kişilik tasarruf programında 1.250 TL oluyor. Neredeyse kredi kullanımında ödenen taksitin dörtte biri. Evini teslim almadan önce 1.250 TL aylık ödeme yapan kişinin evini teslim aldıktan sonra ödeyeceği taksitler ise 2.450 TL oluyor. Kendi evine taşınan ve kiradan kurtulan kişi için taksitlerindeki artış maddi bir yük getirmemiş oluyor.

Dar gelirli bir aile örneğin 100 bin TL değerinde bir ev almak isterse; evini teslim almadan önce 417 TL, evini teslim aldıktan sonra ise 817 TL taksit ödüyor. Birevim’in tasarrufa dayalı modelinde 417 TL aylık tasarruf yapabilen aileler kolaylıkla ev sahibi olabiliyor.

Konut fiyatlarının ve kredi faizlerinin yükseldiği bu dönemde, bankada talebi geri çevrilen orta ve dar gelirli aileler için ‘Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz finansman yöntemleri’ öne çıkıyor. Bu yöntemlerin ana fikrinde; ev sahibi olmak isteyen kişilerin kurumsal bir çatı altında bir araya gelerek birlikte tasarruf yapmaları ve tek başlarına yapacakları tasarrufa oranla çok daha kısa sürede daha fazla fayda elde ederek ev sahibi olmaları var.

Bu yıl, 15 binin üzerinde yeni müşteri, ortalama 3.500 yeni teslimat planlayan Birevim, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Kayseri gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok ilde toplam 36 şube açtı.

Uyguladığı gayrimenkul alım yöntemleriyle uluslararası pek çok ödüle de layık görülen Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi sorularımızı yanıtladı.

– Tasarrufa dayalı sistemlere duyulan ilginin nedeni nedir?

Günümüzde her isteyenin kredi kullanamaması gibi ciddi bir sorun var. Bu hem kişilerin gelir seviyesinin düşüklüğünden hem de konut fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanıyor. Konut kredisi kullanımında bugün toplumun % 60’lık bir kesimi bankanın müşterisi olamıyor. Dar ve orta gelirli aileler ayda maksimum 1-2 bin lira tasarruf yapabiliyorsa, bugünkü sistem bu ailelerin kredi kullanmasına izin vermiyor. İnsanların satın alma gücünü doğru modellerle artırabilirsek konutlar işte o zaman rahat satılabilir. Devamlı aynı kişilere konut satma döneminin bitmesi, ancak yeni modeller üreterek % 60’lık kısma destek olmakla mümkün. Dolayısıyla Birevim’in tasarrufa dayalı finansman modeli dar gelirli ailelerin de gayrimenkul sahibi olmalarına olanak tanıdığı için ilgi görüyor. Biz aslında hiçbir zaman bankaların rakibi olarak piyasada yer almıyoruz. Aksine, bankalardan hizmet alamayan toplumun önemli bir kesimine hizmet sunuyoruz.

Türkiye’de yılda ortalama 1 milyon 400 bin konut satışı gerçekleşiyor. Bunun 2 milyon seviyelerine çıkması ancak tasarrufa dayalı modellerin yaygınlaşması ile mümkün olur diye düşünüyorum. Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modeli özellikle orta ve alt gelir grubunda bulunanların satın alma gücünü artırıyor. Onların da ev sahibi olmasını sağlıyor. Hal böyle olunca mevcut ev alma yollarından hizmet alamayan büyük bir kitleyi de ev alabilecek ekonomik güce ulaştırmış oluyorsunuz. Böylelikle tasarrufa dayalı model ile orta ve alt gelir grubunu da yeterli satın alma gücüne ulaşacak ve konut satışları 1 milyon 400 bin seviyelerinden 2 milyon seviyelerine çıkacaktır.

Biz, mevcut ev alma yollarından hizmet alamayan, almakta zorlanan ya da almak istemeyen kişilerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya yönelik yöntemler sunuyoruz. Diyelim ki, mevcut ev alma yollardan hizmet almadınız ya da alamadınız. Kendiniz tasarruf yapmaya karar verdiniz. Kiranızı ve diğer tüm ödemelerinizi yaptıktan sonra ailece her ay 1.000 TL kenara koyabiliyorsunuz, 100 bin TL biriktirmek için 100 ay beklemeniz gerekecektir. Biz, Birevim olarak tam bu noktada devreye giriyoruz, “birlikte tasarruf yapmanıza olanak sağlayarak” bu bekleme süresini kısaltıyoruz.

– Birlikte tasarruf yaparak teslim süresi nasıl kısalıyor?

Ev sahibi olmak isteyen kişiler, Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemimizin ikinci versiyonu ile 80, 100, 240, 360 ve 480 kişilik tasarruf programlarımıza dahil oluyorlar.  Noter huzurunda yapılan sıralama ile evlerini alacakları tarihler belirleniyor. Evini teslim alan her müşterimiz artık kiradan kurtulup kendi evine taşındığı için aylık ödediği taksitlerinde evin değerinin binde 4,5’i oranında artış yapılıyor. Bununla birlikte tasarruf programında bulunan tüm müşterilerin taksitlerinde evlerini teslim almış ya da almamış olsalar da yılda bir defaya mahsus taksitinin %8’i oranında artış yapılıyor. Hal böyle olunca yapılan ödemeler erken teslim ve borcun olması gerekenden çok daha erken bitmesine imkan tanıyor.

Birevim’in burada üzerinde durduğu nokta, müşteri tasarruflarının müşterilere en sağlıklı şekilde dönüşümünü sağlamak. Her ay sadece 417 TL ödeyebilen de Birevim ile ev sahibi olabiliyor, 1.000, 2.000, 3.000 TL ödeyenler de…

Aslına bakarsanız Birevim’in sektöre girmesiyle sektör pek çok kazanım elde etti. Teslim sürelerinin kısalması ve borcun vadesinden önce bitmesi bunlardan sadece ikisi… Sektörümüz için şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sektörün Birevim’den öncesi vardı ve Birevim’den sonrası…

Sektörde Birevim’den önce “kira yardımı” adı altında müşterilere ek maliyet getiren ödemeler alınırdı. Kişi 100 bin liralık bir ev için kira yardımı sebebiyle 140 bin TL civarı ödeme yapardı. Biz bu uygulamaya fikri ve eser hakları Birevim’e ait olan tescilli yöntemlerimizin hiçbirinde yer vermedik. Çünkü haksız bir uygulama olduğunu düşündük.

Taksit sayıları Birevim’den önce en fazla 120 ay olurken, Birevim’in kendine özgü finansal modelinin özelliği sayesinde biz, 20 kişilikten 480 kişiliğe kadar tasarruf programları oluşturduk.

Hiç peşinatı olmayanlar Birevim’den önce ev almak için başvurmuş olsa dahi teslim tarihleri geldiğinde haksız yere bekletilirdi. Birevim’de asla yer bulmayan bu uygulama sektörde ise kısmen kalkmış durumda.

Alınmak istenen ev, Birevim’in sektöre girmesiyle daha ucuza mal edilir oldu. Şu an sektörde fikri ve eser hakları Birevim’e ait olan tescilli yöntemlerinin kullanılıyor olması müşteriler için büyük avantajlar sağladı.

Bizler olaya her zaman adil, akılcı, faydalı ve inovatif bir bakış açısıyla yaklaştık. Şeffaflık konusunu son derece önemsedik. Bu bağlamda sektörde şeffaflık ilkesinin hassasiyetle uygulanması gerektiğini her ortamda paylaştık.

Daha önce durağan ve gelenekçi bir yapı varken, biz sürekli gelişim ve değişimden yana olmanın sektöre kazandıracağı fikrini savunduk.

 – Ayda 417 tasarruf edebilen dar gelirli, nasıl ev alır?

100 bin liralık bir tasarruf hedefi için 240 kişilik tasarruf programına girdiğinizi düşünürsek, ayda vereceğiniz tutar 417 TL. Yani bugün kişi kiradayken 417 TL’yi kenara koyabiliyorsa Birevim’in 100 bin TL’lik bir tasarruf programına dahil olabiliyor. Sıra tespitinde o ayki ev ona çıktığında, kiradan kurtulacağı için, aylık taksiti evin değeri üzerinden binde 4,5  artırılarak 417 yerine 817 oluyor. Bir başka deyişle, dar gelirli bir aile, kiradayken 417 TL, evini aldıktan sonra 817 TL tasarruf yapabiliyorsa, tasarrufa dayalı Birevim modelinden yararlanıp ev sahibi olabiliyor.

 – Ayda 1.250 TL tasarruf edebilecek bir orta gelirli nasıl ev alır?

100 bin TL’ye ev, her ne kadar Anadolu’da bulunabilir olsa da, İstanbul şartlarında bu mümkün değil. Bu durumda örneği 300 bin TL’lik bir evin finansmanını sağlamak için düşünelim.

Bu örneği de yine Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemimizin ikinci versiyonu üzerinden verelim. 300 bin TL değerinde bir ev sahibi olmak isteyen aileler 240 kişilik tasarruf programımıza hiç peşinat vermeden dahil oluyor. Bu durumda 300 bin TL’yi 240’a bölüyoruz. 1.250 TL bu müşterimizin ilk taksiti oluyor. Müşterimiz evini teslim alana kadar her ay 1.250 TL ödeme yapıyor. Evini teslim aldıktan sonra ise, evin değeri üzerinden yani 300 bin TL’nin binde 4’ü kadar taksitlerini artırıyoruz. Yeni taksit 1.200 TL yükselerek 2.450 TL oluyor.

Müşteri evini teslim aldıktan sonra taksitleri artmıştı. Bununla birlikte bu tasarruf programında bulunan tüm müşterilerin taksitleri evlerini teslim almış ya da almamış olsalar bile yılda bir defa taksit tutarının %8’i oranında artırılıyor.

Taksitlerde yapılan yıllık artış ve evin tesliminden sonra yapılan artış müşterinin kalan borcundan düşüldüğü için bu müşterimizin toplam borcu 240 ayda değil çok daha önce bitiyor. Verdiğimiz örnekte müşterinin toplam borcu evin teslim tarihine göre 90 ila 116 ay arasında bitiyor.

– Serbest Planlı Yöntem ile nasıl ev sahibi olunuyor?

Ödeme gücü yüksek olan müşterilerimiz için farklı bir yöntemimiz daha var. Bu yöntem; Serbest Planlı Tasarruf Yöntemidir. Burada belli bir tasarruf programı içerisinde sıra tespiti yok. Müşterimiz peşinatlı ya da peşinatsız, ara ödemeli ya da ara ödemesiz bir programa dahil oluyor.

Konut üzerinden örnek verirsek, 100 bin TL için 50 aylık bir borçlanma modeli seçen müşterinin hiç peşinat vermediği takdirde aylık taksitleri 2 bin TL oluyor. Biz ona diyoruz ki, “Bu modele girersen yani 25 ay boyunca 2 bin TL olarak ödeyerek 50 bin TL tasarruf edersen, 26. Ayda, biz de 50 bin TL destek olarak müşterimize 100 bin TL imkan sağlıyoruz. Müşteri bu 100 bin TL ile evini alıyor ve kalan 25 ayda ödeme yapmaya devam ediyor. Böylece 50 ay yerine 25 ay sonra evini teslim alma şansı oluyor. Yani yarı ödemesinde teslimat garantisi oluyor. Peşinat verirse veya ara ödeme yaptığı takdirde ise, teslim tarihi 20, 15, 10 ve 5 ay gibi çok daha erken oluyor.

– İşin güvenliği nasıl sağlanıyor, ödemeler yapılmazsa ne oluyor?

Birevim olarak müşterilerimize pek çok teminat seçeneği sunuyoruz; ancak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir teminat metodumuz var. Biz buna 3T diyoruz. Açılımı ise; tahsilat, teslimat, teminat.

Önce müşterilerimizden bütçesine göre seçmiş olduğu ve sözleşmesinde belirtildiği gibi ödeme planı kapsamında ödemeleri tahsil ediliyor ve ilk T gerçekleşiyor. Daha sonra bu ödemelerle sırası gelen müşterimize teslimat yapılıyor. İkinci T de böyle gerçekleşiyor. Son olarak teslim edilen gayrimenkule borç bitimine kadar ipotek konuluyor, yani müşteriden teminat alınıyor. Üçüncü T de böyle gerçekleşmiş oluyor.

Alınan bu teminatlar aslında bir tasarruf programında bulunan tüm müşterilerin haklarını korumuş oluyor. Kısacası müşterilerden gelen ödemelerin tahsilatı yapılıyor, daha sonra o tahsilatlarla teslimat yapılıyor ve son olarak teslimatlar teminat havuzunda duruyor. Birevim müşterilerinin ödemeleri bu şekilde ipotek teminat yöntemiyle güvence altına alınıyor.

– Birevim’in bu hizmetlerden kazancı nedir?

Birevim ev sahibi olmak isteyenlerden evin değeri üzerinden hiç fark almıyor. Sunduğu hizmetlerin karşılığında her müşterisinden çalışma bedeli talep ediyor. Çalışma bedelini belirlerken müşterinin seçmiş olduğu yöntem ve ödeme planı etkili oluyor. Çalışma bedelimiz evin değeri üzerinden % 4,5 ile % 12 arasında değişiyor. Örneğin; 300 bin liralık bir ev almak isteyenler 100 kişilik tasarruf programında 28 bin 364 TL çalışma bedeli ödüyor. Dönem dönem çalışma bedelinde ve ödeme şeklinde kampanyalar yaparak müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Onların memnuniyetini esas alıyoruz.

– Kişiler ödeme yapamazsa veya yöntemlerden çıkmak isterse ne olur?

Bu konuda pek çok seçenek sunuyoruz müşterilerimize; müşterimiz ekonomik açıdan geçici bir sıkıntı yaşıyorsa mesela 3 ay ödeme yapamayacaksa taksitlerini atlatabiliyor. 3 ay ödemeyip daha sonra cezasız bir şekilde ödemelerine devam edebiliyor. Kaç ay taksitlerini atlattıysa o kadar teslimatını erteliyoruz.

Müşterimizin ödediği taksitler yüksek geldiyse bu sebepten ödeme yapamıyorsa taksitlerini azaltabiliyor.

En kötümser tabloda ise, müşterimiz yöntemlerimizden ayrılmak isterse dilediği zaman gerekçe göstermeden bu hakkını kullanabilir. Bu durumda Serbest Planlı Tasarruf Yönteminde çalışma bedelinin yarısını seksen gün içerisinde iade ediyoruz. Sıra Tespitli Tasarruf Yönteminde ise çalışma bedelini iade etmiyoruz. Geriye kalan tüm ödemelerini yine seksen gün içerisinde iade ediyoruz.

– En çok hangi yönteme ilgi var? Türkiye’de kaç şehirde, nerelerde hizmet alınıyor?

Müşterilerimiz en çok fikri ve eser hakları Birevim’e ait olan Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemimizi tercih ediyorlar. Yaklaşık olarak bir oran verecek olursak müşterilerimizin %80’i Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemlerimizde. En çok müşterimiz ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya’da.

Nisan 2018’de yeni açılacak 5 şubemizle beraber Türkiye geneli toplam 36 şubeye ulaşıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir. Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, Elazığ, Adıyaman, Erzurum gibi… Yılsonunda ise toplam 52 şubeye ulaşacağız.

Şubat 2018 itibariyle 1.000 civarında yeni müşteriye ulaştık. 2018 Aralık ayında bu rakam 2 bine ulaşacak. 2017 sonunda %100’ün üzerinde büyüdük, bu yılın sonunda da %100 büyümeyi hedefliyoruz. Bu yılın sonunda toplam 15 binin üzerinde yeni müşterimiz oluşuyor. Her ay oluşturulan yeni tasarruf programlarımız var. Bu yıl, aylık ortalama 200-250 teslimat oluyor ve hızla artıyor, yılın sonunda takribi bu rakam ayda 400’e çıkacak.

Bugüne kadar ortalama 750 teslimat yaptık. 10 binin üzerinde de müşterimiz oldu. 2018’de 15 binin üzerinde yeni müşteri, takribi 3.500 yeni teslimat planlıyoruz.

BDDK, tasarrufa dayalı sistemin mevzuatı üzerinde çalışıyor. Ne düşünüyorsunuz?

Avrupa’da her 3 vatandaştan biri yapı tasarruf sandığına ödeme yapıyor. Türkiye’de de şu anda BDDK tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleriyle ilgili mevzuat çalışmaları yapıyor. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çalışmalar sonuçlandığında sektörümüz için güzel gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. O zaman iç ve dış denetimde şeffaflık zorunlu hale gelecek. Müşteri tasarruflarından elde edilen faydanın tekrar müşteriye dönmesi şart olacak.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirlikte Tasarruf

Birevim Araba Hesaplama Programı

Bilgi BankasıBirlikte Tasarruf

Birevim Ev Hesaplama Programı

Bilgi BankasıBirlikte Tasarruf

Herkesi Ev Sahibi Yapmayı Hedefleyen Bir Model: BİREVİM

BirevimBirlikte Tasarruf

Çalışan da, emekli de bu yöntemle ev sahibi oluyor

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 + fourteen =