6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi BankasıBirevim

Alt Kiralama Ve Alt Kira Sözleşmesi Nedir? 

Özellikle son dönemlerde popüler hale gelen birçok insanın pasif gelir kaynağı olarak kullandığı alt kira konsepti birçok kişinin hayatında duymuş olduğu bilgilerden biridir. Alt kiralama yapılabilmesi için belli kriterlerin sağlanması gerekmektedir ve bunun için belli başlı sözleşmelerin imzalanması gerekir.

Bu süreçler özellikle panelinin hayatımıza girmek edilebilirdir daha da çok artmış ve alt kiralama yöntemine olan ilgi daha da çok yükselmiştir. Çok net ve pratik bir şekilde sürecin planlanması sağlanabilir ve buna bağlı olarak sözleşmeler yerine getirilerek süreç planlaması yapılabilir.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir? 

Bu sözleşme özellikle bir mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan bir sözleşmeden sonra kiracının mülkün tamamını ya da belli bir kısmını başka birisine kiralanmasıyla birlikte alt kiralama adı verilmektedir. Bu süreçlerde kiracı ve alt kiracı arasında da ev sahibi ve ana kiracının arasında olduğu gibi ayrı bir kira sözleşmesi imzalamış olmaktadır. Bu iki sözleşme arasında da ev sahibi ile diğer kiracı arasında herhangi bir şekilde bağlamda bulunmamaktadır.

Aynı zamanda süreç zarfında ev sahibi diğer kiracı arasında bir iletişim bulunması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Böylelikle söz konusu süreç net ve sorunsuz bir şekilde işlemekte ve en kısa sürede sözleşmenin yapılması da sağlanmaktadır.

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? 

Öncelikle alt kira sözleşmesinin yapılması sürecinde her tarafın bu konuda rızasının olması ve bu konuda özellikle ev sahibinin bilgisinin olması gerekmektedir. Ev sahibinin gerekli bilgiye sahip olduğunu düşünüyorsanız ve bu konuda kendiniz kiracıyı anız kolay bir şekilde alt kiracı bulabilir ve böylelikle pratik bir şekilde süreci yönlendirme imkânlarından da yararlanabilirsiniz.

Son dönemlerde oldukça fazlalaşan bu yöntem alt kira sözleşmesinin kolay bir şekilde yapıldığını ve tarafların kendi beyanlarıyla birlikte süreci pratik bir şekilde yönlendirilmesini de ele almaktadır. Bu süreci net ve sorunsuz bir şekilde yapabilir ve aynı zamanda bu sözleşmenin kanunen uygun olduğunu da söyleyebiliriz.

Alt Kira Yasal Mıdır? 

Harçlar kanunu tarafından düzenlenmiş olup resmi olarak yasal olduğunu söylemek de mümkündür. Ancak özellikle bu süreçte belli başlı şartlar bulunmakta ve bu şartlara uyum sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda bu süreç tüm borçlar Kanunu’na uygun olarak yasal bir süreç olarak işlenebilir.

Her kişi bir sorun yaşanmadan sürecin tamamlanması mümkün olup, pratik bir şekilde işlemlerin yapılması da söz konusu olmaktadır. Tamamen yasal olan bu söyledik siz de başlatabilir ve sürece uygun mu şekilde prosedürüne harfiyen uyarak gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu süreçler oldukça yasal bir süreç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yani özellikle bu süreçlerin birçok kişi tarafından merak edildiği kanuna uygun bir şekilde sürdürülmesi de oldukça önemli noktalardan biridir.

Alt Kira Şartları Nelerdir? 

Bu süreçlerde ilk olarak alt kiralamanın olmazsa olmaz şartlarından biri kiralama sürecinde ev sahibinin onay vermesi ve yazılı olarak bu konuda rızasının alınmış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda diğer bir kıstas ile kiracı mülke ve ev sahibinin mal varlığına herhangi bir şekilde zarar verecek ya da hasara yol açmayacak şekilde alt kira sözleşmesini yapmalıdır. Bu koşul sağlandığı takdirde kiracı mülkün kullanım hakkında başka birine devretmiştir sayılacaktır.

Bu süreçlerde alt kiracının mürit bileşiğinin tamamen kesilmesiyle birlikte ama kiracı ve ev sahibinin arasındaki kira sözleşmesine bağlı olarak sürdürülecektir. Bu süreçlerde ayrıca atık kira sözleşmesi sonlanacak taraflar yollarını ayırdıklarını da alt kiracının da kira sürecine net bir şekilde son bulmuş olduğunu belirtebilir ve mülki daha fazla kullanmayı talep etme hakkının bulunmasının önüne geçilebilir.

Alt Kiralamada Kiralayan Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 

Özellikle alt kiralama yapılırken her normal kiralama sürecinde olduğu gibi mülke zarar vermemek gibi kıstasların ince bir detay konuşulması gerekmektedir. Bu süreçlerdeki bedelinin vaktinde ödeme yarışma şartlarına uymak gibi sorumluluklarına da net bir şekilde sahip olunması önemli hususlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Bu süreçlerde herhangi bir şekilde kiracıdan normal kiracı da olduğu gibi süreci yönlendirmesi mümkün olacaktır. Asıl kira sözleşmesi burada sona erdiğinde mülkü kullanmaya devam etme hakkı bulunmamakta ve böylelikle yukarıdaki gibi tazminat bedeli talep etme hakkı söz konusu olmaktadır.

Alt Kiralama Sisteminde Ev Sahibinin Hakları Nelerdir? 

Bu süreçlerde alt kiracının mülkünü imzaladıkları sözleşmeye bağlı kalarak belirtilen şekilde kullanıyor olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde bu durumda asıl kiracının ev sahibine karşı büyük bir şekilde sorumluluğu ortaya çıkar.

Ayrıca bu süreç zarfı boyunca alt kiralama sürecinin durdurulmasına karar verebilme hakkı ev sahibi tarafından söz konusu olabilmektedir. Eğer bu durumdan şikâyetçi olursa ev sahibi süreci durdurulabilir ve alt kiralama sisteminin en kısa sürede sonlandırılmasına da karar verebilir. Bu hakların sağlanması bağlamında süreçler net ve pratik bir şekilde işlemektedir.

Alt Kiraya Verme Yasağı Var Mıdır?

Karşılıklı olarak kira sözleşmesi kurulduktan sonra el yazısı ile taşınmazın kiraya verilebileceği yazılmış ve kira sözleşmesine bu duruma eklenmişse bu şartları geçerli olarak kabul edebilmek ve bu bölümün kiraya veren tarafça paraf edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu noktada kiraya veren tarafından el yazısı ile eklenen kısım paraf edilmemiş ise kira sözleşmesine eklenen alt kiraya verilir hükmü de geçersiz ve yok hükmünde kabul edilecektir. Bu konuda önemli kıstas olarak süreçlere dikkat edilmeli ve buna bağlı olarak süreçlerin planlanması eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Böylelikle hüküm geçersiz sayılmayacak ve söz konusu durum kanuna uygun bir şekilde sürdürülecektir.

Alt Kira Yasağına Aykırılık Söz Konusu Mudur? 

Bu süreçlerde kira sözleşmesinde devir yasağı olmasına rağmen söz konusu taşınmaz üçüncü bir kişiye kiraya verilmişse ve bu konuda asıl kiracıya karşı ihtarname gönderilerek yasada öngörülen 30 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için sözleşmenin aslına dönmesi sistemleridir.

Eğer bu durum böyle gerçekleştirilmez ise gönderilen ihtarnameye de bağlı kalarak sözleşmeye aykırılık giderilemez ve Türk borçlar kanunu gereğince sözleşme ayrılık nedeniyle tahliye davası açabilme hakkı da bulunmaktadır. Bu durumda tahliye davasının sonuçlanmasına bağlı olarak alt kiracının tahliye edilmesi de mümkün olacaktır. Tüm bu süreçlerin kanuna uygun bir şekilde hassas noktalarla ilerlemesi önemli noktalardan biri olarak da düşünülebilir.

Alt Kiracının Tahliye Edilmesi Nasıl Olmaktadır? 

Bu noktada asıl kiracı ve karşı tahliye kararı ile alınıp icra yoluyla tahliyesine gidildiği müddetçe alt kiracının tahliyesi doğru ve net bir şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca bu süreçlerde asıl kiracının icra yoluyla birlikte tahliye edileceği durumlara dikkat edilmeli ve buna bağlı olarak alt kiracı kiracılık sıfatının devam ettiği iddiasında herhangi bir şekilde bulunması da söz konusu olmayacaktır.

Tüm bu süreçlerde asıl kiracıya karşı tahliye kararı alınarak icra yoluyla birlikte tahliye edilmesi icra iflas kanunu gereğince devreye girer ve süreç eksiksiz bir şekilde başlar. Tüm bu süreçler kapsamında alt kiralama cezası borçlar kanununda doğan tazminat haklarına bağlı olarak saklıdır.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

MTV Nedir, MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bilgi BankasıBirevim

Web Tapu Nedir? Nasıl Kullanılır? Web Tapu Randevusu

Bilgi BankasıBirevim

En İyi C Segmenti Araçlar

Bilgi BankasıBirevim

Trendyol Araçlı Kurye Nasıl Olunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nine + 7 =