6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi BankasıBirevim

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapu Hakkında Her Şey

Taşınmaz olan bir mal üzerinde hakkı bulunan kişilerin adlarının geçtiği ve bulunduğu tapu türü hisseli tapu olarak bilinmektedir. Bir taşınmaz malın sadece bir kişiye ait olması durumu olduğu gibi aynı şekilde birden fazla kişiye de ait olabilir. Yani bu durumda birden fazla kişinin bir tapu üzerinde oldukça iyi şekilde hakkı ve de alacağı bulunur. Bu tip durumlarda taşınmazın kime ait olduğunun ya da kimlere ait olduğunun anlaşıldığın ve belirtildiği tapu hisseli tapudur.

Kişilerin hiçbir sorun yaşamadan en iyi şekilde hisseli tapuda bulunması ve de diğer kişiler ile de sorunsuz olarak tapuda söz hakkının olması adına hisselerin, alımların, satımların ve de her türlü durumların bilinmesinde fayda vardır. Hisseli tapular birçok kişiden oluşabileceğinden kişilerin son derece titiz ve de tapu hakkında sorun yaşamadan ilerlemesi son derece önem arz eder.

Hisseli Tapu Nasıl Alınır ve Satılır?

Tapu dairesinde hisseli tapunun alınması ve resmi şekilde gerçekleştirilmesi için tüm adımların yerine getirilmesi gerekmektedir. Hisseli şekilde tapu alınmasının normal bir tapunun alınmasından farkı olmamaktadır. Tapu dairesine, hisse sahibi veya ona vekalet etmekte olan kişiyle gidilir. Eğer söz konusu hisse üzerinde haciz, ipotek ve diğer unsurlar tapu memuru tarafından hisseli tapuyu almak isteyen kişiye hatırlatılmaktadır. Hisseli tapu nasıl alınır? Konusunda giderler ve harçların ödenmesi ile atılan imzalardan da sonra kişi hisseyi alabilir.

Tapu sicilinde hisseli olan tapu satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Tapunun belirli bir kısmı değil belirli bir oranının hisseli tapu olarak satılması söz konusu olur. Taşınmaz üzerinde belirli bir oran satılarak kişinin bu tapınmaz mal üzerinde ne kadar hissesinin olduğunu anlaşılmış olur. Hisseli tapu senedi işlemleri için bizzat tapu dairesine gidilerek kişinin noterden yetki verilmekte olan kişi ile tapuya satış için gitmesi söz konusudur.

Hisseli Tapu Devri Masrafları

Kişilerin bunun için ilk olarak tapu dairesine tapu devri işlemleri için başvurması gerekmektedir. Hisseli tapu devri masrafları belirli faktörler ve de kriterler göre ortaya çıkarak kişilerin ödemesi sağlanır. Başvuruyu yapmakta olan kişinin ödemesi gereken harç miktarı kişiye bildirilerek bunun ödenmesi sağlanır. Bu masrafın haricinde başka ya da farklı bir masraf tapu devri işlemleri için söz konusu olmamaktadır.

Söz konusu olan bu devir harcı masrafı ise genel anlamda az miktarda olmakta ve de kişileri zorlamamaktadır. Bu yüzden kişiler masrafını tam olarak bilmeli ve de işlemleri yaptırmak adına ilk olarak miktarı halletmelidir. Bu sayede tüm tapu devir işlemleri olması gerektiği gibi ve de aksamadan en doğru şekilde ilerleme kaydetmektedir.

Hisseli Tapu Nasıl Ayrılır ya da Bölünür?

Hisseli şekilde bulunmakta olan bir tapunun ayrılması ya da bölünmesi işlemi için de belirli aşamalar ve süreçler gerekli olmaktadır. Hisseli tapu nasıl ayrılır? Konusunda kişilerin hisseli tapuyu bölmesini sağlamak adına belirli kurumlar ve buradaki yetkili kişilerden hardım alınmaktadır. Bu nedenle de kişiler bölme işlemlerini gerekleştirmek için her türlü aşamaya hakim olmalıdır.

Kadastro faaliyetleri son derece önemli olmakla beraber kişilerin ilk önce kadastro ve tapudan yardım alması gerekmektedir. Bu nedenle de tüm araştırmaların ve de incelemelerin yapılması gerekir. Tapunun bölünmeye ya da ayrılmaya müsait olup olmadığı, apartman dairesi ise projenin uygunluğu gibi işlemlere bakılarak kişilerin tapu bölmesine yardımcı olunur. Tapunun bölünmesi ve ayrılması için tapu kadastro kişilere başvuru sürecinden sonuç sürecine kadar yardımcı olur.

Kişilerin hissesinin bulunduğu tapunun bölünmesini sağlaması adına tapunun buna uygun olup olmadığına kadar her aşama ile yakından ilgilenmesi önem arz eder. Bu faaliyetlerin sorunsuz ya da eksiksiz şekilde işlemesi adına yetkili kişilerin yönlendirmeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hisseli tapu nasıl satılır? Konusunda da aynı şekilde tapu kadastrodan yardım ve hizmet alınır.

Hisseli Tapu Senedinin Riskleri Nelerdir?

Hisseli tapu sahiplerinin bazı durumlarda yaşamakta oldukları riskler ve sorunlar bulunur. Kişiler tarafından bunların bilinmesi ve buna göre hisseli tapu senedine girilmesi önemlidir. Her bir aşamasının ve sürecinin önemli olduğu hisseli tapu senedinde asıl mesele senede sahip olduktan sonra başlar.

  1. Belirsizlik

Her ne kadar tapu senedinde kimlerin ne kadar oranla senede sahip olduğu belirtilse de aslında mal sahipleri gayrimenkulün her kısmında aynı oranda paya sahiptir. Bundan dolayı gayrimenkulün özellikle tarlaların ve apartmanların hangi kısmının kimin kullanacağına ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Hisseli tapu senedinin riskleri nelerdir? Konusunda en önemli risklerden biri olarak belirsizliğin olduğunu belirtmek gerekir. Burada doğabilecek olan sorunlar genellikle kişiler arasında uyuşmazlığa ve para kaybına neden olur.

  1. Güven Sorunu

Gerek birlikte hareket etmenin zor olması gerekse de mal sahiplerinin aynı fikirde olmaması sözleşmede problem yaşanmasına neden olur. Bu yüzden kişilerin herhangi şekilde sorun yaşamaması ve de bu tarz sorunlarla karşılaşmaması adına en iyi şekilde önlemleri alarak hisse konusunda da kişilere güvenerek hareket edebilmelidir. Özellikle de sahip olunan pay üzerinde ipotek tesis edilip kredi çekilmekteyken çeşitli zorluklarla da karşılaşılır.

Söz konusu olan sorunlar ve de zorlanmalarda da kişiler payını üçüncü kişilere satmaktayken zorlanma yaşanır ve de değer düşme gibi durumlarla karşılaşılır. Hisseli tapu nedir? Konusunda kişilerin birçok kişi ile girmekte oldukları tapu senedi ve de bunun yükümlülüklerini ifade etmektedir. Yani bu tapuda birçok hisse sahibi ve söz hakkında bulunan kişiler bulunmaktadır.

  1. Sürdürülebilir Olmamak

Özellikle de pay sahiplerinin vefat etmesi durumlarında sürdürülebilirlik sağlanmamaktadır. Paydaş sayısı da ciddi oranda artış göstermekte olmakla beraber kişilerin sürdürülebilir olmasını beklemesi biraz zor olmaktadır. Bu durum gayrimenkulün yönetimini gittikçe daha da zor hale getirmeye başlamaktadır. Bu nedenle kişilerin sürdürülebilirlik beklemesi ve de bu anlamda olumlu sonuçlar alması zor olabilir.

  1. Paydaşlardan Birinin Ortaklığı Bozması

Herhangi şekilde gayrimenkul üzerindeki ortaklığın bozulması ve bu anlamda dava dahi açılması söz konusu olabilmektedir. Bu hisse paydaşlarından herhangi birinin ortaklığı bozması durumunda insanların gerçekleştirmek istedikleri plan ve projelerde de aksama olması beklenir. Böyle bir durum olması durumunda kişilere bu gayrimenkulün satıldıktan sonra paylarının herkese hak ettiği oranda verilmesi gerekmektedir.

  1. Anlaşmazlıklar

Hisselerin bölünmesi ya da kişiler tarafından hep birlikte kullanılması adına hisseli tapu ne işe yarar? Konusunda kişilerin maddi anlamda daha az maliyet ödeyerek daha rahat şekilde gayrimenkul sahibi olması durumu vardır. Bu sayede kişilerin ortaklarının da bulunduğu birçok faydayı edebileceği olasılıklar oluşmaktadır. Bakıldığı zaman oldukça mantıklı ve de avantajlı görülmekte olan b u durum karşısından kişilerin arasında anlaşmazlık yaşamasın da bir risktir.

Anlaşmazlıklar herhangi bir nedenden oluşabileceği gibi kişilerin en iyi şekilde önlem almasını sağlamak adına her detaya hakim olmak ve de anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak önemlidir. Hisseli tapu senetleri risklerinin en aza indirilmesi için paydaşlar arasındaki güvenin doğru şekilde sağlanmasında fayda vardır. Bu sayede kişiler riskleri en aza indirebilir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fourteen + seventeen =