990 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark

Bir konut satın almak çoğu kişinin hayalidir. Hem bireysel hem de aile fertlerinin refahı için herkesin ortak isteklerinden biri olan konut satın alınırken birtakım prosedürler ortaya çıkar. Bu süreç içerisinde karşılaşılan kavramlar arasında da kat irtifakı ve kat mülkiyeti yer alır. Sık sık birbirine karıştırılan bu kavramlara yakından bakalım…

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakını kısaca arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkı olarak ifade edebiliriz. Kat irtifakı bir tapu çeşididir ve henüz tamamlanmamış bir inşaatta hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile çıkarılır. İnşaatı devam eden yerleşim projeleri de kat irtifakı kapsamına girer.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı inşaatı devam eden bir projede hak sahibi olmak ve hukuki anlamda bağlanabilirliğe ulaşabilmek için kurulur. Kat irtifakı kurulabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge gerekmektedir.

Kat irtifakının Kurulma Şartları

Kat irtifakının sorunsuz bir şekilde kurulabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunları maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz;

 • Kat irtifakı alınacak yapının inşa süreci devam etmelidir.
 • Yapıda yer alan bölümler birbirinden bağımsız olmalıdır.
 • Kat irtifakı, yapının tamamını kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
 • Kat irtifakı kurulabilmesi için maliklerin hepsinin onayı gereklidir.
 • Malik sayısınca senet veya istem belgesi hazırlanmalıdır.

Kat İrtifakı Kurulma Sürecinde Gerekenler Evraklar

 • Vergi numarası
 • Tapu ve nüfus senedi
 • Vaziyet planı
 • Dilekçe
 • Yönetim planı
 • Liste
 • Tapu ve nüfus senedi

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, kat irtifakının aksine hak sahiplerinin tamamlanmış bir yapıdaki haklarını resmiyete döken belgedir.

Kat Mülkiyeti Şartları Nelerdir?

Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için belli başlı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunların başında da iskân belgesine sahip olmak gelir. İskân belgesi diğer bir ifadeyle yapı kullanım belgesidir. Daire, depo, mağaza ya da kat gibi bağımsız bölgeler için kat mülkiyeti alınabilmesinin en önemli şartı inşaatın tamamlanmış olmasıdır, çünkü inşaatı tamamlanmamış yapılar için iskân verilmemektedir. Kat mülkiyeti alımında aranan bir başka şart ise taşınmazın bağımsız olmasıdır.

Kat Mülkiyeti Tapusu için Gerekli Evraklar

 • Kat mülkiyeti alınacak yapının iskân belgesi
 • Bağımsız bölümlerin listesi
 • Maliklerin nüfus cüzdanlarının kopyası
 • Cins tahsisi değişiklik belgesi ve binanın üzerinde vergi borcu olmadığına dair belge
 • Tapu harcının ödendiğine dair makbuz

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Tapu türleri arsa tapusu, kat irtifakı tapusu ve kat mülkiyeti tapusu olarak ayrıldığında kat irtifakı tapusunun bir ara form olduğu görülür. Arsa tapusunda bir inşaat söz konusu değildir. Kat irtifak tapusu için bir inşaatın başlaması ancak tamamlanmamış olması gerekir. Kat mülkiyeti tapusu çıkarabilmek içinse söz konusu inşaatın tamamlanmış olması şartı aranır. Özetle; inşaat boyunca geçerli olan kat irtifakı, geçici bir süreliğine alınacak belge olma özelliği taşımaktadır. İnşaat devam ettiği sırada alınan kat irtifakı, inşaat bittiğinde kat mülkiyetine çevrilir.

Kat mülkiyeti tapusunu alma işlemi müteahhitler tarafından gerçekleştirilir. Kat mülkiyeti alabilmek için inşaatı üstlenen müteahhitlerin belediyeye “iskân ruhsat başvurusu” yapması gerekir. Başvuru sonrası kat malikine bir dilekçe verilir ve kat maliki bu dilekçe ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurarak kat mülkiyet tapusunu çıkartabilir.

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti ve DASK

DASK, yaşandığında maddi anlamda oldukça zarar getiren doğal afetler arasındaki deprem ve depremin yarattığı tsunami, yer kayması, yangın ve infilak gibi afetlerin direkt olarak sebep olduğu maddi hasarları nakit olarak karşılayan bir sigorta türüdür. Mülk sahibi için DASK poliçesinde yer alan limit doğrultusunda yapılan ödemeler, oluşan hasarı karşılama durumunda bir garanti niteliği taşımaktadır.

DASK, sadece kat mülkiyeti sahipleri için değil; kat irtifakı sahipleri için de zorunlu hale tutulan bir uygulamadır. DASK’ın zorunluluk kapsamında, 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu’nda tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete konu olan taşınmazlar, konut olarak inşa edilen binalar ile yapı irtifakına sahip binalar, tapuda henüz tadilat yapılmamış binalar ve niteliği arazi vb. olan henüz inşa edilmemiş kooperatif evleri bulunur. Evinizin teminatı konusunda oldukça önemli olan DASK ödemelerinde sunulan ayrıcalıklar, taksitli ya da peşin ödeme gibi imkanlar ve çeşitli indirimler, zorunlu deprem sigortasının yapılmasını kolaylaştıran faktörler arasındadır.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Gaziantep Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Kayseri Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Konya Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Çorlu Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 + 17 =