2.500 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, emlak alım-satış sürecinde çokça kullanılmaktadır. Ev, işyeri veya depo satın almak isterken kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farkı bilmek önemlidir. Çünkü kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Kat irtifakı, inşaatın tamamlanmaması gerekmektedir. Kat mülkiyeti için de inşaatın tamamlanmış olması gerekmektedir. Kat irtifakı, iskân alma dönemine kadar kullanılan tapu belgesidir. İnşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti tapusu alınmaktadır. Sık sık birbirine karıştırılan bu kavramlara yakından bakalım…

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, inşaatı başlayacak veya devam eden ev, işyeri, depo gibi taşınmaz malların mülkiyet hakkı olarak ifade edebiliriz. Kat irtifakı, bir tapu çeşididir, Kat irtifakı, İskân belgesi, yapı kullanım belgesi olarak kullanılmaktadır. Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış inşaatta hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile çıkarılır. İnşaatı devam eden yerleşim projeleri de kat irtifakı kapsamına girer.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı kurulması resmi senet düzenlenmesi ve tapu kütüğüne tescil sureti ile olmaktadır. Kat irtifakı, inşaatı devam eden projede hukuki açıdan hak sahibi olmak için kurulur. Kat irtifakı kurulabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge gerekmektedir. Hak sahiplerinin kat irtifakı için kendi aralarında anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Kat İrtifak kurulması için pay sahiplerinin pay ve bağımsız bölümlerin belirtilmesi gerekmektedir. Kat İrtifak tesisi için 2814 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı kurulabilir.

Kat irtifakının Kurulma Şartları Nelerdir?

Kat irtifakı Kurulması için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kat İrtifakı Kurulması için;

 • Kat irtifakı alınacak yapının inşa süreci devam etmelidir.
 • Yapıda yer alan bölümler birbirinden bağımsız olmalıdır.
 • Kat irtifakı, yapının tamamını kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
 • Kat irtifakı kurulabilmesi için maliklerin hepsinin onayı gereklidir.
 • Malik sayısınca senet veya istem belgesi hazırlanmalıdır.

Kat İrtifakı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kat irtifakı tapusu için gereken belgeler ile tapu kadastro dairelerine başvuru yapmak gerekmektedir. Kat İrtifakı için projenin yönetim planının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Kat İrtifakı başvuru belgeleri;

 • Vergi numarası
 • Tapu ve nüfus senedi
 • Vaziyet planı
 • Dilekçe
 • Yönetim planı
 • Liste
 • Tapu ve nüfus senedi

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, kat irtifakının aksine hak sahiplerinin tamamlanmış bir yapıdaki haklarını resmiyete döken belgedir. Kat mülkiyeti, oturum izin belgesi alınması ile oluşturulan tapuya deniyor. Kat mülkiyeti ile inşaatı tamamlanan daire, dükkân veya depo gibi bağımsız bölümlerin kendine ait bir tapusu olmuş olmaktadır.

Kat Mülkiyeti Şartları Nelerdir?

Kat mülkiyeti tapusu için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kat mülkiyeti için iskân belgesine sahip olmak gerekiyor. İskân belgesi diğer bir ifadeyle yapı kullanım belgesidir. Kat mülkiyeti için daire, depo, mağaza ya da kat gibi bağımsız bölgelerde inşaatın tamamlanmış olması gerekmektedir. İnşaatı tamamlanmamış yapılar için iskân verilmemektedir. Kat mülkiyeti için ayrıca taşınmazın da bağımsız olması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Tapusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kat Mülkiyeti için vergi numarası, tapu ve nüfus senedi, vaziyet planı, dilekçe, yönetim planı, liste, tapu ve nüfus senedi gibi evraklar temin edilmelidir. Ayrıca Kat Mülkiyeti için gerekli belgeler;

 • Kat mülkiyeti alınacak yapının iskân belgesi
 • Bağımsız bölümlerin listesi
 • Maliklerin nüfus cüzdanlarının kopyası
 • Cins tahsisi değişiklik belgesi ve binanın üzerinde vergi borcu olmadığına dair belge
 • Tapu harcının ödendiğine dair makbuz

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Gayrimenkul yatırımı yaparken kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farkları bilmenizde yarar vardır. Çünkü kat irtifak ve Kat mülkiyeti arasında belirgin birçok fark bulunmaktadır. Kat irtifak için öncelikle bir inşaatın başlaması ancak tamamlanmamış olması gerekmektedir. Kat mülkiyeti için de söz konusu inşaatın tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. Özetle; inşaat boyunca geçerli olan kat irtifakı, geçici bir süreliğine alınacak belge olma özelliği taşımaktadır. İnşaat devam ettiği sırada alınan kat irtifakı, inşaat bittiğinde kat mülkiyetine çevrilir.

Kat mülkiyeti tapusunu alma işlemi müteahhitler tarafından gerçekleştirilir. Kat mülkiyeti alabilmek için inşaatı üstlenen müteahhitlerin belediyeye “iskân ruhsat başvurusu” yapması gerekmektedir. Başvuru sonrası kat malikine bir dilekçe verilir ve kat maliki bu dilekçe ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurarak kat mülkiyet tapusunu çıkarabilir.

 • Kat irtifakı için yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
 • Kat irtifakında mülkiyet hakkı arsa payı cinsiyle belirtilmektedir. Kat mülkiyetinde ise arsa niteliği ortadan kalkmaktadır. Kat mülkiyeti ile bağımsız bölümlerin tapu niteliği bulunmaktadır.
 • Kat mülkiyeti için inşaatın tamamlanması ve projenin de uygun bir şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Kat irtifaklı için de inşaatın tamamlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kat irtifaklı bir yapının yıkımı durumunda hissedarlara tapulu arsa üzerinden hak verilmektedir. Kat mülkiyeti olan bir yapının yıkımında ise sahip oldukları bağımsız bölümler kadar hak sahibi olmaktadır.

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti ve DASK

DASK, sadece kat mülkiyeti sahipleri için değil; kat irtifakı sahipleri için de zorunlu hale tutulan bir uygulamadır. DASK’ın zorunluluk kapsamında, 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu’nda tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete konu olan taşınmazlar, konut olarak inşa edilen binalar ile yapı irtifakına sahip binalar, tapuda henüz tadilat yapılmamış binalar ve niteliği arazi vb. olan henüz inşa edilmemiş kooperatif evleri bulunur. Evinizin teminatı konusunda oldukça önemli olan DASK ödemelerinde sunulan ayrıcalıklar, taksitli ya da peşin ödeme gibi imkanlar ve çeşitli indirimler, zorunlu deprem sigortasının yapılmasını kolaylaştıran faktörler arasındadır.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır? Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilgi Bankası

Su Aboneliği Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bilgi Bankası

Doğalgaz Aboneliği Nasıl Başlatılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bilgi Bankası

Devremülk Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

sixteen − eight =