6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Kat İrtifakı Konusu

Kat irtifakı, yapımı devam eden binanın üzerine tekrar bir kat yapma iznine denir. Bir binada size ait olan yerlere kat yapma imkanının olması kat irtifakı konusuna girer. Bu kat irtifakında olması gereken konut alışveriş merkezi, daire sayısı ve daha birçok bilginin bir arada bulunduğu bilgiye kat irtifakı denir. Herkes tarafından bilinen bu kat irtifakı daire işleri, tapu işleri ve inşaat işleri ile alakalı bir konudur. Kat irtifakı alınması için bazı evrakların tam olması gerekir. Kart irtifakı konusunda kişiye düzenlenen başvuru arsa sahiplerince yapılır. Paydaş ve arsa sahipleri arasında düzenlenen bu anlaşmada bu kişilerin de ellerinde senet olması gerekir. Bu yüzden de yapılan işlemler kesin bir şekilde hukuk çerçevesinde yapılır.

Kat İrtifakı nedir?

Kat irtifakı, yapımı devam eden binalarda hisse sahiplerinin mülkiyet haklarını ayırmak için kullanılmaktadır. Kat irtifakı, tapu niteliğidir. Kat irtifakı, yapımı devam eden binadaki bağımsız bölümlerin satışını mümkün kılmaktadır. Kat irtifakı için hissedarların kendi aralarında anlaşması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, yapımı tamamlanmış binalarda bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren ispat belgesidir. Kat mülkiyeti, oturum izin belgesi alınmasıyla oluşturulan tapu niteliğidir. Kat Mülkiyeti ile daire, ofis, işyeri, mağaza, depo gibi bağımsız birimleri tapu niteliği kazanmış olmaktadır.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı kurulması için inşaatın başlamış veya devam ediyor olması gerekmektedir. Kat irtifak tesisi için, tapu müdürlüğünün resmi senet düzenlenmesi gerekmektedir. Kat irtifak tesisi için ayrıca bu resmi senetin de tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekmektedir. Kat irtifakı kurmak için belli bir paya bağlı bulunulmalı ve bağımsız bölümler belirtilmelidir. Ayrıca 2814 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre de kat irtifakı kurulabilmektedir.

Kat irtifakının Kurulma Şartları Nelerdir?

Kat irtifakı Kurulması için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kat İrtifakı Kurulması için;

 • Kat irtifakı alınacak yapının inşa süreci devam etmelidir.
 • Yapıda yer alan bölümler birbirinden bağımsız olmalıdır.
 • Kat irtifakı, yapının tamamını kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
 • Kat irtifakı kurulabilmesi için maliklerin hepsinin onayı gereklidir.
 • Malik sayısınca senet veya istem belgesi hazırlanmalıdır.

Kat İrtifakı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kat irtifakı tapusu için gereken belgeler ile tapu kadastro dairelerine başvuru yapmak gerekmektedir. Kat İrtifakı için projenin yönetim planının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Kat İrtifakı başvuru belgeleri;

 • Vergi numarası
 • Tapu ve nüfus senedi
 • Vaziyet planı
 • Dilekçe
 • Yönetim planı
 • Liste
 • Tapu ve nüfus senedi

Kat İrtifakı Nasıl Alınır?

Kat irtifakı almak için belirli şartlar ve kurallar bulunmaktadır. Kat irtifakı almak için ilk önce tapu ve kadastro müdürlüğüne başvuru yapmak gerekmektedir. Bu başvuru sayesinde de kişi arsa sahibi olan kişiler ve bunların paydaşları arasında senet imzalamaları gerekmektedir. Kat irtifakı işleminde irtifak tek kişiye ait olacaksa bu bağlamda iskan belgesi almak yeterli bir durum olacaktır.

Kat İrtifakı Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Nelerdir?

Kat irtifakı için ilk inşaatın henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir. Çünkü kat irtifakı, arsa üzerinde inşaatı devam eden mülkiyet için kullanılmaktadır. Bu nedenle kat irtifakı, oldukça önemlidir. Eğer kişi bu konuya dikkat etmez ve inşaat bitimine denk gelirse bu kat irtifakı konusunda daha sonra hiçbir şekilde alamaz. Kat irtifakı alınacak yerin bağımsız olması ve her katında kat irtifakının bulunması gerekmektedir. Kat ittifakı için kişilerin istedikleri göz önüne tutularak onların bu alanda isteklerinin hepsinin yerine getirilmesi gerekir. Burada herkes tarafından  fazla istek meydana gelirse senet ve anlaşma ile bu alana el konularak işlem tamamlanmış olur.

Kat İrtifaklı Daire Alınır Mı?

Kat irtifaklı daire almak mümkündür. Kat irtifaklı daire alınırken dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır. Kat irtifaklı daire almak için inşaatın bitmeden alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca kat irtifakı ve iskan belgesinin bulunması gerekmektedir. İskan belgesi olmayan Kat irtifaklı dairelerin teknik arıza olması nedeni ile evlerinizde büyük masrafa uğrayabilirsiniz. Bu nedenle Kat irtifaklı daire alırken iskan belgesinin de alımı çok önemlidir. Kat irtifakı daire almadan önce kişinin kapsamlı bir şekilde araştırma yapması gerekmektedir.

Kat İrtifakı Önemli Bir İşlem Midir?

Tüm kat sahiplerinin kat irtifakı alması oldukça önemlidir. Kat irtifakı alan kişilerin tapu niteliği taşıyan bu belgeyi inşaat bitmeden önce alması ve iskan belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kat irtifakı için iskan belgesi oldukça önemlidir. Kat irtifakı iskan belgesi ile değişikliği yapabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Bu da sizin yararınıza olan bir durumdur. Her zaman kat irtifaklı tapunun olması size avantaj sağlayacaktır.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, kat irtifakının aksine hak sahiplerinin tamamlanmış bir yapıdaki haklarını resmiyete döken belgedir. Kat mülkiyeti, oturum izin belgesi alınması ile oluşturulan tapuya deniyor. Kat mülkiyeti ile inşaatı tamamlanan daire, dükkân veya depo gibi bağımsız bölümlerin kendine ait bir tapusu olmuş olmaktadır.

Kat Mülkiyeti Şartları Nelerdir?

Kat mülkiyeti tapusu için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kat mülkiyeti için iskân belgesine sahip olmak gerekiyor. İskân belgesi diğer bir ifadeyle yapı kullanım belgesidir. Kat mülkiyeti için daire, depo, mağaza ya da kat gibi bağımsız bölgelerde inşaatın tamamlanmış olması gerekmektedir. İnşaatı tamamlanmamış yapılar için iskân verilmemektedir. Kat mülkiyeti için ayrıca taşınmazın da bağımsız olması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Tapusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kat Mülkiyeti için vergi numarası, tapu ve nüfus senedi, vaziyet planı, dilekçe, yönetim planı, liste, tapu ve nüfus senedi gibi evraklar temin edilmelidir. Ayrıca Kat Mülkiyeti için gerekli belgeler;

 • Kat mülkiyeti alınacak yapının iskân belgesi
 • Bağımsız bölümlerin listesi
 • Maliklerin nüfus cüzdanlarının kopyası
 • Cins tahsisi değişiklik belgesi ve binanın üzerinde vergi borcu olmadığına dair belge
 • Tapu harcının ödendiğine dair makbuz

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Gayrimenkul yatırımı yaparken kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farkları bilmenizde yarar vardır. Çünkü kat irtifak ve Kat mülkiyeti arasında belirgin birçok fark bulunmaktadır. Kat irtifak için öncelikle bir inşaatın başlaması ancak tamamlanmamış olması gerekmektedir. Kat mülkiyeti için de söz konusu inşaatın tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. Özetle; inşaat boyunca geçerli olan kat irtifakı, geçici bir süreliğine alınacak belge olma özelliği taşımaktadır. İnşaat devam ettiği sırada alınan kat irtifakı, inşaat bittiğinde kat mülkiyetine çevrilir.

Kat mülkiyeti tapusunu alma işlemi müteahhitler tarafından gerçekleştirilir. Kat mülkiyeti alabilmek için inşaatı üstlenen müteahhitlerin belediyeye “iskân ruhsat başvurusu” yapması gerekmektedir. Başvuru sonrası kat malikine bir dilekçe verilir ve kat maliki bu dilekçe ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurarak kat mülkiyet tapusunu çıkarabilir.

 • Kat irtifakı için yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
 • Kat irtifakında mülkiyet hakkı arsa payı cinsiyle belirtilmektedir. Kat mülkiyetinde ise arsa niteliği ortadan kalkmaktadır. Kat mülkiyeti ile bağımsız bölümlerin tapu niteliği bulunmaktadır.
 • Kat mülkiyeti için inşaatın tamamlanması ve projenin de uygun bir şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Kat irtifaklı için de inşaatın tamamlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kat irtifaklı bir yapının yıkımı durumunda hissedarlara tapulu arsa üzerinden hak verilmektedir. Kat mülkiyeti olan bir yapının yıkımında ise sahip oldukları bağımsız bölümler kadar hak sahibi olmaktadır.

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti ve DASK

DASK, sadece kat mülkiyeti sahipleri için değil; kat irtifakı sahipleri için de zorunlu hale tutulan bir uygulamadır. DASK’ın zorunluluk kapsamında, 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu’nda tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete konu olan taşınmazlar, konut olarak inşa edilen binalar ile yapı irtifakına sahip binalar, tapuda henüz tadilat yapılmamış binalar ve niteliği arazi vb. olan henüz inşa edilmemiş kooperatif evleri bulunur. Evinizin teminatı konusunda oldukça önemli olan DASK ödemelerinde sunulan ayrıcalıklar, taksitli ya da peşin ödeme gibi imkanlar ve çeşitli indirimler, zorunlu deprem sigortasının yapılmasını kolaylaştıran faktörler arasındadır.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

MTV Nedir, MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bilgi BankasıBirevim

Web Tapu Nedir? Nasıl Kullanılır? Web Tapu Randevusu

Bilgi BankasıBirevim

En İyi C Segmenti Araçlar

Bilgi BankasıBirevim

Trendyol Araçlı Kurye Nasıl Olunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

20 − seventeen =