6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi BankasıBirevim

Kat Maliki Nedir?

Kat Maliki mülkiyet kanununa göre yapımı tamamlanmış ve kullanıma hazır binaların bağımsız alanları üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder.

Kat maliklerinin haklarına dair düzenlemeler kanun kapsamına alınmıştır. Malikler bağımsız bölümlerde kanun hükümleri saklı olmak şartıyla belirli yetkilere sahiptir. Kat malikleri taşınmazın tüm bölümlerine mülkiyet esaslarına göre belirli haklarını kullanabilirsiniz. Maliklerin, yapının ortak kullanım alanları üzerindeki hakkı da arsa payları içerisinde bulunmaktadır.

Maliki Sahibi Ne Demek?

Maliki sahibi, bir malın sahibidir. Taşınmaz mülkler için de kullanılır.

Kiracı Ve Kat Maliki Arasındaki Fark

Kiracı, daireyi ya da binayı belirli bir süre için kiralayan kişidir. Kiracı, binanın mülkiyetine sahip değildir. Kira süresi boyunca mülkü kullanma hakkına sahiptir. Kiracı, kira sözleşmesi gereği belirli bir ücret öder. Kat maliki binanın tamamı için bir defalık ödeme gerçekleştirir.

Kat Maliki Tapu Sahibi Mi?

Kat malikleri tapu sahibidir. Kat malikleri, tapu sicilinde kayıtlı oldukları için binanın mülkiyetinde payları bulunur.

Kat Malikinin Hakları

Kat malikleri, bina yönetimi ya da bakımıyla ilgili kararlarda oy kullanır. Kat malikleri arasındaki ilişkiler, Türk Medeni Kanunu üzerinde düzenlenmiştir. Kat malikleri, binanın ortak alanlarından ve tesislerinden yararlanma hakkını da elde eder.

Taşınmaz Maliki Ne Demek?

Taşınmaz malikinin anlamı, arsa ya da bina üzerindeki mülkiyet haklarını gösterir. Taşınmaz mülkler, üzerinde bulunan yapı ve tesislerle beraber bir bütündür. Taşınmaz malikleri, mülklerinin kullanımı ve yönetimi konusunda yetkilidir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Birden fazla dairenin ya da ofisin bulunduğu binalarda birtakım kurallar bulunur. Binaya ilişkin karar alma mekanizmasının nasıl kurulacağı önemidir. Site ve iş merkezlerinde bütçeler ve binanın değeri ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle bu düzenleme hayati önem taşır.

Normal durumda arsa üzerinde bina inşa edildiği zaman yapı, tümüyle arsa sahibine aittir. Bina üzerinde hukuki işlem yapılabilmesi için o binada kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde bölümlendirme yapılmalıdır.

Bina üzerinde bağımsız bölümlerin ayrı şekilde tapulandırılmasına kat mülkiyeti rejimi adı verilir.

Arsa Payları Nasıl Belirlenir?

Kat malikleri kendi bağımsız bölümünün sahibi olsa bile arsa üzerinde de bir oranda hak sahibidir. Bu hakla birlikte bina yönetiminde söz sahibi olacaktır. Arsa payı, binanın tamamlanma tarihi itibariyle bağımsız bölümlerdeki değere göre kat malikleri arasında paylaştırılır. Bu değer söz konusu bağımsız bölümün türüne göre değişebilir.

Bağımsız Bölümün Kapsamı Nedir?

Kat maliki doğal olarak kendi bağımsız bölümü üzerinde haklarını kullanılır Bununla beraber bağımsız bölümün dışında olsa bile eğer doğrudan o bölümün kullanımına dahilse yine haklarını kullanabilirsiniz.

Kat Maliki’nin Kendi Bağımsız Bölümü Üzerindeki Hakları

Kat malikleri kendi bağımsız bölümü üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Taşınmaz hukuku anlamında tüm hak ve yetkilere sahiptir. Bu haklara göre;

 • Kat Maliki dilediği gibi sahibi bağımsız bölüm üzerinde tasarrufta bulunabilir.
 • Kat mülkiyeti hukuku ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşacak şekilde oturma hakkını kullanabilir.
 • Sahibi olduğu bağımsız bölüme ipotek koydurabilir.
 • Kat Maliki ana gayrimenkulün yapısına zarar vermeyecek şekilde değişiklik yapabilir.
 • Kat maliki, sahibi olduğu bağımsız bölüm ve eklentileri satabilir.

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Kat maliki oturdukları bina veya sitenin ortak giderlerine katılmak zorundadır.
 • Malikler bina toplantılarına katılmalıdır. Bu toplantılar yılda bir defa yapılır. Yönetimle ilgili alınan ortak kararlar ele alınır.
 • Gerekli durumlarda kat malikleri toplantılara katılamayabiliyor. Böyle durumlarda kat maliki vekalet vererek yerine bir başkası katılım gösterebilir.

Kat Malikinin Hakları Nelerdir?

Kat maliklerinin haklarından yararlanmak için tapu sahibi olmak gerekir. Kiracılar, belirli bir bedel ödeyerek, kat maliklerinin haklarını kullanılır. Yine de aynı oranda kat malikinin hak ve sorumluluklarına sahip değillerdir.

 • Kat malikleri gayrimenkul üzerinde yer alan ortam kullanım alanlarından yararlanabilir. Kiracılarda bu alanları değerlendirebilir. Kat Mülkiyet Kanunu’nun aksine yapılmış bir sözleşme bulunmuyorsa kat maliklerinin her biri arsa payı kadar hak sahibidir.
 • Kat malikleri, bağımsız alanları ve ortak alanları kullanırken birbirlerini rahatsız etmemelidir. Yapılan genel kat planı dahilinde, komşularının hakkına girilmemelidir.
 • Kat malikleri ana bina üzerinde uygulanması gereken bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmalıdır.
 • Malikler kendi bağımsız bölümünde onarım ve değişiklik yapmak istediklerinde ana binaya zarar vermemelidir.
 • Ev malikleri binadaki tüm maliklerinin beşte dördünün yazılı beyannamesini almadan ortak kullanım alanlarında değişiklik yapamaz. Dış cepheleri farklı bir renkte boyatamaz.
 • Malikler bina giderlerine ve ana binanın zorunlu sigorta prim giderlerine ortaktır.
 • Malikler söz konusu ortak giderler için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Aksi durumda icraya verişebilir
 • Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi durumunda, ona bağlı arsa payı da beraber geçecektir.

Kat Malikleri, ana gayrimenkulün tapusu üzerinde mesken, ticarethane ya da iş yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümünü müesseseye çeviremez. Bunula beraber tapu üzerinde mesken olarak yazılan bağımsız bölümü imalathaneye çevirebilir. Ancak yine de kat maliklerinin oybirliğinin sağlanması gerekir.

Dükkan Sahipleri Kat Maliki Sayılır Mı?

Ana gayrimenkul üzerinde yer alan daire, iş yeri, dükkan gibi bağımsız bölümlerin sahiplerinin tamamı kat maliki durumundadır. Dükkan ve iş yeri sahipleri diğer kat maliklerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Yönetici Kat Malikleri Arasında Mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu üzerinde bina yöneticisinin nasıl seçileceği tam olarak açıklanmıştır. Kanuna göre ana gayrimenkulün yönetimi için, kat malikleri kendi aralarından birini yöneticilik görevi verebilir. Bina üzerinde oturan kat maliklerinden biri görevi yürütebilir. Ya da dışarıdan oy birliği ile bir kişi atanabilir. Bu durumda kanuni olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Önemli olan kat maliklerinin çoğunluğunu alabilmektir.

Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı durumlarda, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, bina yönetimi ve ortak giderlerde ortaktır. Malikler adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bina yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar kişinin belirttiği adrese gönderilir.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi ya da yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat bulunmaması durumunda gerekli tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde oturan kişiye yapılacaktır. Ayrıca tebligatın bir örneği de bina girişinde bulundurulur. Bağımsız bölümde fiilen oturan kişiye yapılan tebligat maliki ilgilendirmektedir. Bağımsız bölümde fiilen oturan bulunmuyorsa ilan tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılır. Kat malik durumunu bu şekilde açıklayabiliriz.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

three × two =