2.500 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

BirevimSesli Makaleler

Tasarrufa Dayalı Ev Alma Sektörünün Birevim’den Öncesi ve Sonrası

Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörünün Birevim’den öncesi ve sonrası

Tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri, Dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılırken, ülkemizde Tasarrufa dayalı ev alma yöntemini sunduğunu ifade eden kurumlar yaklaşık 10 yıldan bu yana ev alımı noktasında faaliyet gösteriyor. 2016 yılında Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörüne girmesiyle adeta bu sektörün hizmet anlayışı yeniden tanımlandı.

Durumun daha net anlaşılması bakımından öncelikle tasarrufa dayalı ev alma sektörünün Birevim’den önceki durumuna bakmak gerekir.

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına yeterince çözüm üretebiliyor muydu? Sektör kendini geliştirebiliyor muydu? Yeniliklere açık bir ilerleme kaydediliyor muydu? Müşteri hassasiyetleri yeterince göz önünde bulunduruluyor muydu? Müşteriler tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe bulunan kurumlardan ev sahibi olmak istediğinde yeteri kadar fayda elde edebiliyorlar mıydı? Tüm bu sorular ve daha fazlasını detaylarıyla yazımızda bulabilirsiniz.

BİREVİM’DEN ÖNCE:

 • Tasarrufa dayalı yöntemlerle ev sahibi olmak isteyen kişiler peşinat engeline takılıyordu. Hiç peşinatı olmayanlar ya da evin değerinin %10’unun altında peşinata sahip kişiler yöntemlere giriş yapmış olsa dahi, teslim tarihleri geldiğinde bir yıla varan ertelemelerle karşılaşıyorlardı.
 • Taksit sayısı 120 ay ile sınırlıydı. Bu durum bir yönüyle orta ve alt gelir grubu için istek ve ihtiyaçlara çözüm olamıyordu. Örneğin; 100 bin TL değerinde bir ev almak isteyen kişi en fazla 120 ay taksit yaptırabiliyordu. Haliyle henüz evini teslim almamış bir kişinin aylık taksitleri 833 TL oluyordu. Bu taksiti ödeyemeyecek durumda olan orta ve dar gelirli ailelerin büyük çoğunluğu için ev sahibi olmak bir hayalden öteye gidemiyordu.
 • Kira yardımı adı altında müşteriye ek ve gereksiz bir maliyet yükleniyordu. Örneğin; 100 bin TL değerinde bir ev almak isteyen kişi, 120 ay vadede evini ilk ay aldığı zaman yaklaşık 155 bin TL civarında geri ödemede bulunuyordu. Bir başka deyişle 55 bin TL civarında fazladan ödeme yapıyordu. Genel olarak bakıldığında evini teslim alan herkesin yaptığı kira yardımı adıyla anılan fazla ödemelerin aslında o grupta kimseye gitmediği görülmekteydi.
 • Haliyle kira yardımı bir faydadan ziyade müşteriden alınan fark anlamına geliyordu ve bu durum faizsizlik ilkesiyle hareket etmeye ters düşüyordu. Uygulamalar İslam Hukuku açısından uygun olmamakla birlikte fıkhi açıdan gerekli düzenlemeler yapılmıyordu. Şeffaflık ilkesi yeterince göz önünde bulundurulmuyordu.
 • Kira yardımı adıyla anılan fazla ödemelerin aslında o grupta kimseye gitmediğinin bir sonucu olarak bu durum belirtildiğinin aksine avantajdan ziyade dezavantaja dönüşüyordu. Müşterilerin yaptığı fazla ödemeler evin maliyetini artıyor, müşteri evini gerçek değerinde alamıyordu. Dolayısıyla evini pahalıya mal etmiş oluyordu.
 • Uygulanan yöntemlerin geliştirilmemesi sonucu müşteriler evini teslim aldıktan sonra aylık taksit ödemelerinin yükselmesine rağmen bu durum kalan borçlarını olumlu yönde etkilemiyor, vadeyi kısaltmıyordu.

Yukarıda da görüldüğü üzere Birevim’den önce tasarrufa dayalı ev alma sektörü müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına yeterince çözüm üretemiyor, uygulamalarda yapılan yanlışlıklar müşteri aleyhine sonuçlar doğuruyordu. Faizsizlik ilkesine ters düşen uygulamalar sürdürülebilirlik noktasında sektörü olumsuz yönde etkiliyordu.

BİREVİM’DEN SONRA:

 • Birevim, peşinatı olmayanların da ev sahibi olabilmeleri, peşinat engeline takılmamaları için fikri ve sınai hakları kendisine ait yöntemlerini tasarlarken tasarruf yapmayı ön planda tutup, müşteri istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak isteyen müşterilerin hiç peşinat vermeden de ev sahibi olabilmelerine imkan sundu. Üstelik hiç peşinatı olmadan ev sahibi olmak isteyenlerin peşinat vermemelerinden dolayı teslim tarihlerini ertelenmedi.
 • Birevim, geliştirmiş olduğu yeni tasarruf yöntemleri sayesinde 480 kişiye kadar çıkan tasarruf programlarına dahil olarak, müşterilerin aylık ödemek istedikleri taksitleri kendileri belirleme imkanı sundu. Böylelikle orta ve alt gelir grubunda bulunanlar için daha uzun vadeler neticesinde küçük taksitlerle ev sahibi olmanın yolu açıldı. Örneğin; 100 bin TL değerinde bir ev almak isteyen kişi, 240 kişilik tasarruf programına dahil olduğunda evini teslim almadan önce aylık taksitleri 417 TL’ye düşmüş oldu. Bu yeniliğin ve geliştirmenin bir sonucu da, müşteriler Birevim’den önce 833 TL taksitle 100 bin TL değerinde bir ev alabilirken, Birevim’in 240 kişilik tasarruf programıyla, aynı taksiti ödeyerek 200 bin TL’ye kadar ev alma imkanına kavuşmuş oldular.
 • Birevim’den önce faizsiz ev alma sektöründe kira yardımı adı altında müşteriye ek ve gereksiz bir maliyet yüklenirken, Birevim bu haksız uygulamayı gerek müşteri menfaatlerine ters düşmesi bakımından gerekse fıkhi yönüyle faizsizlik ilkesine uymamasından dolayı tamamen kaldırarak kendi yöntemlerine hiçbir şekilde koymadı. Müşterilere almak istedikleri eve hiç fark ödemeden, tamamen faizsiz bir yöntemle ev sahibi olmalarının yolunu açtı. 100 bin TL değerinde bir ev almak isteyen kişi Birevim’in geliştirdiği tasarruf yöntemleri sayesinde evini hiç fark ödemeden 100 bin TL’ye mal etti. Birevim’den sonra müşteriler kira yardımı gibi gereksiz bir maliyete girmedikleri için evlerini pahalıya mal etmekten kurtulmuş oldular.
 • Birevim, attığı her adımın İslam Hukuku açısından uygunluğuna azami derecede önem vererek, faizsizlik ilkesine göre hareket edip, ev alma yöntemlerinin fıkhi uygunluk çalışmasını yaptırdı. Tamamen şeffaf bir işleyiş ortaya koydu.
 • Birevim’in sektöre kazandırdığı en önemli avantajlardan biri de, fikri ve sınai haklarının kendisine ait olduğu tasarruf yöntemlerinde yapılan geliştirmeler neticesinde müşteriler toplam borcunu olması gerekenden çok daha erken bitirme fırsatı yakaladılar. Bunun bir sonucu olarak müşterilerin daha kısa sürede ev sahibi olup, başka yatırımlar yapmasının da kapıları açıldı. Örneğin; 100 bin TL değerinde bir ev için hiç peşinat verilmeden 120 kişilik tasarruf programına dahil olduğunda evini ilk ay teslim alan bir kişinin toplam borcu 67 ayda biterken, evini en son teslim alan kişinin toplam borcu ise 82 ayda bitiyor. Alınan evin değeri dışında (çalışma bedeli hariç) hiç fark ödemeyen müşteriler böylelikle hem zamandan hem maliyetten kazanmış oldular. Birevim’den önce 100 TL değerinde eve 155 bin TL ödenirken toplam borç 120 ayda bitiyordu. Birevim’den sonra 100 bin TL değerinde bir ev 100 bin TL’ye mal edilirken toplam borç 67 ayda bitiyor.

Yukarıda da görüldüğü üzere Birevim, ev alımına inovatif, adil ve İslam Hukukuna uygun bir bakış açısıyla yaklaştı. Tasarrufa dayalı ev alma sektörü Birevim’in uygulamalarıyla hak ettiği zemine taşınırken, faizsizlik anlayışı Birevim ile gerçek kimliğine döndürülmüş oldu. Birevim; özellikle orta ve alt gelir grubunda bulunanların da ev sahibi olabilmesi adına kendi sektörüne pek çok yenilik getirip, eksik ve yanlışları düzeltirken, Türkiye’de ve Dünyada ilk defa uyguladığı yöntemleriyle ev sahibi olmak isteyenlere adeta bir çıkış yolu sundu. Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörünün sunduğu hizmetleri sürdürülebilir bir konuma taşıdı.

Adil, akılcı, faydalı, inovatif bakış açısı

Birevim, 2016 yılında Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemi, Konut Değer Endeksli Tasarruf Yöntemi ve Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemi Versiyon 2 adını verdiği, fikri ve sınai hakları kendi adına tescilli olan üç yeni tasarruf yöntemini ev sahibi olmak isteyenlerin istifadesine sunduğunda bu yöntemler toplumda büyük bir ilgiyle karşılandı. İnsanlar artık tamamen faizsiz, hiç fark ödemeden, peşinatsız ve küçük taksitlerle de ev sahibi olunabileceği gerçeğiyle tanıştı. Birevim’in kendi adına tescilli yöntemlerinin toplum tarafından büyük ilgi görmesi neticesinde sektörün diğer firmaları da mevcut yöntemlerini geri plana atarak Birevim’in akılcı, faydalı, inovatif, yeni tasarruf yöntemlerini kullanmaya başladılar. Bu durum ev sahibi olmak isteyenler açısından büyük bir gelişme oldu. “Bir evim olsun” diyenler artık adı her ne olursa olsun fark ödemeden ev sahibi olmaya başladılar.

Birevim’in tescilli yöntemleri

Birevim, fikri ve sınai hakları kendisine ait olan yöntemlerin, tasarrufa dayalı faizsiz ev alım sektöründe faaliyet gösteren veya ileride gösterecek olan kurumların izin alınması koşuluyla kullanımına olanak sağlamanın doğru olduğuna inandı. İzin alınmadan kullanılan ve haksız rekabete yol açacak durumlar için ise hukuki zeminde haklarını korumanın gereklerini yaptı.

Birevim, ev sahibi olmak isteyenlerin istifadesine sunduğu yöntemlere zaman ilerledikçe yeni özellikler de ekledi. Birbirinden özel kampanyalar düzenleyerek, toplumun her kesimine ulaştı. Ev alma yöntemlerini geliştirerek bu yöntemlerin yeni versiyonlarını çıkardı. Birevim her adımında müşterilerine azami fayda sağlama yolunu tercih etti. Ev sahibi olmak isteyenler, tasarrufa dayalı tamamen faizsiz bir yol seçerken aynı zamanda pek çok faydayı elde etme imkanına kavuştu.

Değişim ve gelişim şart

Cep telefonlarının bundan 20 yıl önceki modellerini düşünün. O günler için hayatımızı iletişim noktasında oldukça kolaylaştırmıştı. Cep telefonu sahibi bir kişi büyük imkanlardan yararlanabiliyordu. Oysa bugün gelinen nokta yıllar öncesine kıyasla çok daha ileride, şimdilerde cep telefonları ile o kadar çok işlem yapılabiliyor ki…

Birevim’in tasarruf yöntemleri de tıpkı bu örnekte olduğu gibi her geçen gün yeni özellikleriyle, geliştirmelerle, yeni versiyonlarının sunulmasıyla ev sahibi olmak isteyenlerin memnuniyetini artıracak, onlara azami fayda sağlayacak şekilde ilerliyor. 2017 yılının Mart ayında geliştirilerek ev sahibi olmak isteyenlerin istifadesine sunulan Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemi Versiyon 2 bunun en iyi örneğidir. Eklenen yeni özellikler sayesinde kişinin borcunun olması gerekenden çok çok daha erken bitmesine ve erken teslimata imkan sağlandı.

90’lı yıllarda cep telefonu üreten popüler markaların yerini bugün başka markaların aldığını görüyoruz. O günün markalarının çoğunun bugün piyasada söz sahibi olmamasının nedeni, müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru okuyamamaları ve kendini geliştirememeleridir.

Birevim, özellikle alt ve orta gelir grubunun kolaylıkla ev sahibi olmasını amaç edinirken, kurguladığı ve hayata geçirdiği tasarruf yöntemlerinde kendi adına çok kazançtan ziyade, müşteriye çok fayda sağlamasını dikkate aldı. Birevim; müşteri memnuniyetinin ve ev sahibi olması çok güç olan insanların hayallerine kavuşmasının en büyük kazanç olduğuna inadı. Bugün de aynı düşüncelerle yoluna devam edip hep daha iyiyi, hep daha yeniyi hedefliyor.

Benzer Yazılar
Birevim

Arabayı Getir Evi Al, 2023 Araba Takas Kampanyası

Birevim

Orta Gelirliye Müjde! Yeni Evim Konut Finansman Programı

Birevim

Birevim İle Ev Sahibi Olan Mutlu Ailelerimiz

Birevim

Yeni Evlenecekler İçin Ev Alma Tavsiyeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

20 − 19 =