6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Ekonomi & FinansGenel

Tasarruflarla Türkiye Nasıl Daha Güçlü Hala Gelir?

tasarrufla türkiye nasıl daha güçlü hale gelir

Bir ülkenin sürdürülebilir büyüme elde etmesi için tasarruf oranın yüksek ve istikrarlı olması büyük bir önem taşıyor. Fakat, dünya geneline bakıldığında Türkiye’nin tasarruf oranı pek iyi bir noktada değil. Yurt içi tasarruf oranının az olması Türkiye’yi dış borçlanmaya, yani yatırımlar için dış ülkelerin tasarruflarıyla finanse etmeye zorluyor. Peki, Tasarruflarla Türkiye nasıl daha güçlü hale gelir? Ülke olarak neden daha çok tasarruf etmeliyiz? Gelin bu soruların yanıtlarına bakalım…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2009’da yüzde 21,4 olan Türkiye’deki tasarruf oranı, 2017’de yüzde 25,4’e kadar çıktı. Ancak, 2020 sonu itibarıyla da yüzde 19’a geriledi. Bu oran Türkiye’nin bulunduğu Orta-Yüksek Gelir grubuna göre hayli düşük kalıyor. Yüzde 19’luk tasarruf oranı, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelerle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin tasarruf oranlarının da gerisinde bırakıyor.

Tasarruf Oranında Çin Lider

Dünyanın en fazla tasarruf eden ülkeler listesinde Çin başı çekerken, AB’de Lüksemburg, Almanya İsviçre ve İsveç gibi ülkeler takip ediyor. Japonya’da ise halkın, geleneksel bir biriktirme kültürü bulunuyor. Bununla beraber kuzey Avrupa ülkelerinde tasarruflar, yüksek gelirlerin bir sonucu iken, Çin’de biriktirme kültürünün gelişmesinde sosyal güvenlik ve kredi piyasasının gelişmemesi ile ilgili gerekçeler bulunuyor. Çin gibi ülkelerin kalkınmasında sahip oldukları tasarruf oranı bir kaldıraç etkisi yaratıyor.

Tasarruf Bir Ülke İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Bir ülkede artan borçluluk ve azalan tasarruf oranları, o ülkelerin ekonomilerini finansal ve sürdürülebilir büyüme açısından daha kırılgan hale getiriyor. Nitekim TCMB tarafından yayınlanan bir değerlendirmeye göre, kronik tasarruf açığı veren bir ekonomide pek çok kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor:

  • Ulusal parada değerlenme eğilimi,
  • Hane halkı tüketiminde artış,
  • İhracatın olumsuz etkilenmesi-ithalatta artış,
  • Dış finansman imkânı sınırlı olan şirketlerin yatırımlarının azalması,
  • Sektörlerin kârlılık ve rekabet koşullarının değişmesi…

Tasarruf Finansı Ekonomiye Nasıl Katkı Sağlıyor?

Kuşkusuz tasarrufların ekonomik kalkınmadaki rolü tartışılmaz. Zira ulusal tasarruflar, özellikle yeni yatırımlar için gerekli kaynağı sağlayarak ekonominin büyüme potansiyelini artırıyor. Kamunun desteğiyle, özel sektör öncülüğünde yapılan tasarruf oranı; sermaye birikimini ve sanayileşme sürecini hızlandırıyor, her alanda verimliliği artırıyor. Dolaylı olarak da inşaat, otomotiv, mobilya gibi diğer sektörleri canlandırıyor, diğer başka sektörlerinde büyümesine olanak sağlıyor.

Tasarruf, gelişmiş ülkelerin ekonomilerine destekleyici bir rol oynarken aynı zamanda ekonomik kırılganlıklarını ortadan kaldırıyor, ekonomik istikrarı sağlıyor. Aynı zamanda tasarrufla birlikte, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması sağlanıyor. Ayrıca ulusal tasarrufların yüksekliği dış finansman bağımlılığını azaltan bir faktör olarak büyük önem taşıyor.

Tüm bunlarla birlikte, On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) yer alan hedeflere göre, en güvenilir finansman kaynağı yurtiçi tasarruflar olarak tanımlanırken, hane halkının tasarruf oranının artırılması amaçlanıyor. Plan dönemi sonunda yurtiçi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30’un üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Tasarruf Bir Milli Bir Kalkınma Yoludur

Tasarruf Finansı dünyada uzun zamandan beri uygulanan ve Türkiye’de BİREVİM tarafından verimliliği arttırılan bir sistem. BİREVİM, kurulduğu 2016 yılından bu yana bireysel girişimci olarak tanımladığı tasarruf sahiplerinin, konut, iş yeri ve taşıt ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geliştirdiği insan merkezli sosyal finans anlayışı çerçevesinde çözümler üretiyor. Sektördeki her 3 tasarruf sahibinden 1’inin ihtiyaçlarına kavuşmasına vesile olan BİREVİM, kısa sürede Tasarruf Finans sektörünün lokomotif markası olmayı başardı.

BİRLİKTE TASARRUF FİNANSI, tasarruf sahiplerinin, borca dayalı geleneksel finans yöntemlerini kullanmayarak, kendi tasarruflarıyla elde ettikleri gücü birleştirerek oradan oluşturdukları güçle, ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlıyor.

Tasarruf Finansının Mimarı BİREVİM, tasarrufu milli bir kalkınma hamlesi olarak görüyor. Buradan hareketle, Türk halkını birlikte tasarruf anlayışıyla yaşamaya teşvik ederek, bir tutum değişikliği yaratarak, bu ülkenin geleceğini “Birlikte Tasarruf Finansı” ile yeniden şekillendirmeye inanıyor.

Benzer Yazılar
Genel

Bahçeye İmar Nasıl Alınır?

GenelMerak Edilenler

Birevim'den Evimi Hemen Teslim Alabilir Miyim?

GenelMerak Edilenler

Birevim'de Ara Ödeme Var Mı?

GenelMerak Edilenler

Birevim İle Faiz Ödemeden Neler Alınabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 × two =