6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Ahzu Kabza Nedir? Ahzu Kabz Yetkisi

ahzu kabza

Hukuk dalında karşımıza çıkan terimlerden biri ahzu kabza olurken ne anlama geldiği de sık sık araştırılan bir konu haline gelmektedir. Ahzu kabza nedir diye ele aldığımız mevcut kararın avukat uhdesinde bulundurulmasını ifade eder. Bir kararın yetki sınıfına geçmesi, yaşanan bir şeyin eyleme geçilmesini sağlar. Fakat yetki söz konusu değilse o zaman her ne kadar karar verilmiş olsa bile eyleme geçme aşamasında sınırlandırılma durumu söz konusudur.

Ahzu kabzaya dair daha geniş bir ifadeyle örnek vermemiz gerekirse bir icra takibinde avukat, ödenen meblağın kendi hesabına gönderilmesini beyan edebilmektedir. Tabi burada önemli olacak konulardan biri de ahzu kabza yetkisi olması olacaktır. Eğer ki bu yetkiye sahip değilse o zaman izlenmesi gereken çözüm  yollarından biri de İcra Müdürlüğüne gidilmesi olacak. Kişinin mutlaka kimlik bilgileriyle dilekçesini hazırlaması gerekiyor. Banka bilgisi dahilinde müdürlüğe giderek talepte bulunduktan sonra işlemlerin de sürekli olarak takip altına alınması gerekmektedir.

Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir?

Avukatların ahzu kabza yetkisi olması halinde, İcra müdürlüklerinin yolunu tutarak sorunsuz bir şekilde ödeme ve tahsil işlemlerinin yapılmasıdır. Resmi kurumlardaki paranın tahsis etme yetkisine sahip olma anlamına gelmektedir. Böylelikle avukat mahkemeden gelecek meblağı kendi hesabına çekerek, tahsis etme konusunda yetki sahibi olur. Bu eylemlerinin gerçekleşmesi için avukatın ahzu kabza yetkisine sahip olması gerekmektedir.

Avukat ile ilgili olarak böyle bir durumda dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de ileri de olası çıkabilecek durumlara karşı işlem takibi yapması olacaktır. Eğer ki bir avukat bu yetkiye sahip ise ödemeyi kendi hesabına aktarılmasını sağladıktan sonra ödemenin müvekkiline gönderilmesini sağlayabilir. Ahzu kabza yetkisine sahip bir avukat olması, doğal  olarak işlemin hem hızlı hem de sorunsuz şekilde sürdürebilir olması açısından önemlidir. Bu sayede öhukuki işlemlerin çok gecikmeden tam aksine daha da hızlı şekilde yerine getirilmesi sağlanmış olur.

Ahzu Kabza Yetkisi Kimlere Verilir?

Ahz-u kabz, mükelleflerin avukatlara tahsil etme yetkisi vermesini ifade eder. Vekaletname içeriklerinde ahzu kabza ya da ahzu kabz adıyla geçer. Müvekkil, avukata ahz-u kabza yetkisi vermesi durumunda bu durum, avukatın müvekkili adına resmi kurumlarda para tahsili veya ödemesi yapacağı anlamına gelir. Bu yetki, bazı şartlar altında avukatlara direkt olarak atanabilir. Bazı şartlarda ise noter aracılığıyla verilir.

Özel yetkilerden biri olan ahz-u kabza yetkisi, avukatın mükellefi adına alacakları tahsil ederek ya da ödemeleri gerçekleştirerek işlem sürecini hızlandırmasına yardımcı olur. Ahzu kabza yetkisine sahip avukatlar icra müdürlüklerinde mükellefi adına ödeme ya da tahsil işlemini gerçekleştirebilir.

Ahzu Kabza Sulh ve İbraya Ne Demek?

Ahzu kabza sulh ve ibraya, ahzu kabzaya göre daha geniş yetkilerin avukata verilmesidir. Bu yetkiyi elde eden avukatlar müvekkilleri adına tahsilat yapmayla beraber dava açma, dava açılan tarafla uzlaşma, davadan ve temyizden feragat etme gibi işlemleri de yapabilir. Eğer vekalet verdiğiniz avukatınızın bu işlemleri gerçekleştirmesini istemiyorsanız yeniden düzenleme yapmak için notere başvurabilirsiniz.

Ahzu kabza hariç ne demek? Avukata verdiğiniz vekaletnameyi dilerseniz sınırlandırma hakkına sahipsiniz. Vekaletnameye “ahzu kabza hariç” diye eklemeniz durumunda vekalet vermiş olduğunuz avukat sizin adınıza tahsil yapamayacaktır.

Vekalet vererek sizin yerinize emlak alımı gerçekleştirmesi için bir kişiyi yetkilendirebilirsiniz. Bu sayede yoğun iş temposundan vakit bulamadığınız ev ya da arsa satın alma işlemlerinin sizin adınıza yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Ahzu Kabz Kötüye Kullanma Hangi Şekillerde Ortaya Çıkar?

Hukuki evraklarda sürekli olarak karşılaşılan bir terim olan ahzu kabz bir bedelin tahsilatını yapmak ya da hesaba kaydetmek anlamına gelir. Bu olay müvekkilin avukatına bu yetkiyi vermesiyle ortaya çıkar.

Bu uygulamanın yapılış amacı, temsilcilik işlerinin bazı durumlarda avukat tarafından da yürütülmesidir. Ahzu kabz işlemi gerçekleştirmek için noter tarafından onaylanmış bir vekaletnameye ihtiyaç duyulur.

Ahzu Kabza Yetkisinin Olması Riskli Mi?

Hukuk dünyasında pek çok yetkilendirilmiş olan bazı durumlar olabilir. Öyle ki avukatları da kapsayan bazı yetki durumları da söz konusu olabiliyor. Bunlar nelerdir diye ele almaya başladığımız zaman avukatları yakından ilgilendiren yetki sınıflarından biri ahzu kabza olduğunu söylemek mümkün.  Son zamanda ahzu kabza nedir veya herhangi bir risk durumu var mıdır şeklinde çok fazla soru sorulabilmektedir.

Doğal olarak bir avukatın müvekkiline ait olan parayı kendi hesabında tutması ve ona göndermesinin herhangi bir sakıncalı durumu olup olmadığı da merak edilmektedir. Bu nedenle avukatlar açısından da risk barındıran bir şey yaratır mı diye mutlaka bilinmesi önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahzu kabza riskli midir diye araştırıldığı zaman kesinlikle herhangi bir riske yer vermez. Tam aksine avukatlar açısından bakıldığı zaman son derece önemli bir yetki işlemlerinden biri olarak bilinmektedir.

Avukatlık mesleğine göz atıldığı zaman hem önemli hem de birçok sorumluluğu da barındırdığı bir gerçek. Burada önemli olan avukatların kendilerine verilen sorumlulukları en doğru şekilde yerine getirmeleri olacaktır. Eğer bu yetkiyi en doğru şekilde yerine getirmezse o zaman cezai işlemlerin uygulanması ile karşı karşıya kalmak zorunda olacaktır. Tahsilatları devralan avukat, ödemeyi müvekkiline yapması ve hemen ardından da bilgilendirmeyi geçmesi gerekmektedir. Bu sayede avukatın sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamış olacak ve doğru bir hamle de bulunduğundan dolayı cezai işleme maruz kalınmamış olacaktır.

Ahzu Kabza Yetkisine Gerek Var Mı?

Avukatlık mesleğinin görev ve sorumluluklarının mutlaka doğru şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ahzu kabza avukatları ilgilendiren bir yetki olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahzu kabza yetkisine gerek var mı? diye inceleme yapmaya başladığımız zaman zorunluluk teşkil etmemektedir. Bu tamamen avukat ile müvekkili ilgilendiren bir durum olurken, gereklilik söz konusu olmayacaktır.

Hukuksal alanda bu tür kavramların günümüzde çok sık şekilde karşımıza çıkma gibi bir durumu söz konusu olmaktadır.  Doğal olarak böyle bir kavramları duyduğumuz zaman anlamlarının  ne olduğunu daha da sık şekilde duyma ihtiyacı içerisinde olmaktayız. Hukuk dili olarak ifade edilecek olan bu kavramın, günlük yaşantımızda da karşımıza çıkma durumu söz konusu olabilir.

Vekaletnamede Ahzu Kabz Yetkisinin Bulunması Zorunlu Mudur?

Ahzu kabz, bedelin tahsil edilmesidir. Avukatlara verilen vekaletnamelerde önümüze çıkan bu yetki hakkında insanların çok fazla bilgisi bulunmuyor.

Ahzu kabz yetkisi, iş sonunda alınması gereken malın ya da ücretin yetki verilen kişi tarafından tahsilatının yapılmasıdır. Gerçekleştirilen tahsilatın anlamı, paranın ya da malın yetki alan tarafından kendi sorumluluğunda tutulmasıdır. Ahzu kabz yetkisi genel vekaletnameler ile avukatlara verilir. Tahsilat üzerindeki hak, avukatı görevlendiren müvekkile ait olarak karşımıza çıkar. Avukatın görevi, tahsilatı tamamladıktan sonra tahsil edilen paranın ya da malın müvekkiline teslimini sağlar. Bu sayede müvekkil, resmi evrak işleriyle uğraşmadan doğrudan avukatı üzerinden alacağına kavuşur.

Ahzu kabzın önemine bakarken genel dava aşamaları dışında tarafların haklılık durumları belirlendikten sonra tahsilat aşamasına geldiğinde karşımıza çıkar.  Davaya hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına yetki verir. Bu işlemlerde makbuz gereklidir. Buna göre vekaletname ile birlikte ahzu kabz yetkisi avukata verilir. Vekaletname üzerinde ayrıca ahzu kabz yetkisinin yazması beklenmez.

Ahzu kabz yetkisi icra müdürlükleri gibi tahsilat uygulamalarının yapıldığı yerlerde bulunması gereken yetkilerden bir tanesidir. Bu yetkinin var olduğu kişi, yetki aldığı kişi adına tahsilat gerçekleştirebilir. Bu yetki işlemler ise vekaleten yürütülen iş ve işlemlerde avukatlara da verilir. Vekaletname üzerinde bu yetkinin verilmediği açıkça anlaşılmadığı sürece avukatın bu yetkiyi haiz olduğu kabul edilir. Avukatların müvekkillerinin iş ve işlemlerini kolay bir şekilde yürütebilmeleri için bu yetkiye sahip olması önemlidir. Avukatlar meslekleri gereğince ağır bir sorumluluk altında olmaları nedeniyle yetkinin avukata ait olmasının bir sorunu bulunmamaktadır. Fakat avukat haricinde bir başkasına bu yetki verilirken bu konuya özen gösterilmesi gerekir.

Ahzu kabz konusu somut olaya göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden hak kaybına uğramamak açısından avukat danışmanlığında hukuki sürecin yürütülmesi faydalıdır.

Ahzu Kabza Hukuktaki Anlamı

Ahzu Kabza hukuk dünyasında kullanılan yetki kavramlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bir avukatın böyle bir yetkiye sahip olması da son derece önemli olarak ifade edeceğimiz bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Müvekkilin avukatı yönlü işlem yapmasını ifade etmektedir. Ahzu kabza hukuktaki anlamı avukatları ve müvekkil arasında geçen işlemleri ele almaktadır.

Avukat müvekkili adına hak ve aynı zamanda her türlü alacakları kapsayan bir yetki sınıfı içerisinde olmasını ifade eder. Eğer ki müvekkilin hakkı olan alacakları her ne varsa doğal olarak avukat tarafından bu haklara el koyma durumudur. Müvekkilin tüm alacaklarını alarak müvekkiline ödemektedir. Lakin burada en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında avukat tarafından müvekkil alacakları aldığı zaman mutlaka geriye iade işlemlerinin yapılması gerekir. Avukat böyle bir yola başvurmazsa o zaman sorumluluğu dışına çıkmış ve suç işlemiş olur. Yapmış olduğu bu durum kabul edilebilir bir hareket olmayacağından dolayı cezai işleme çarptırılmasına neden olacaktır.

Avukatın Ahzu Kabza Yetkisine Sahip Olması Ne Demek?

Hukukta pek çok kavramlar bulunur ve bu kavramlarında ne anlam ifade etmiş olduğu da merak edilen konulardan biri haline gelir. Onlardan biri de avukatın ahzu kabza yetkisi olması denebilir. Müvekkilleri yakından ilgilendiren bir kavram olarakta öne çıkıyor denmesinde bir yanlışlık olmaz. Çünkü eğer ki bir avukatınız var ve tüm alacaklarınızı kendi üzerine alarak size gönderiyorsa o zaman ahzu kabza yetkisine sahip olduğunuzun göstergesidir. Fakat bu durum kesinlikle zorunluk kapsamamaktadır. Avukat tercihinde bulunacak kişiler eğer ki işlemlerin daha da hızlı şekilde yapılmasını istiyorsa o halde bu tür yetki sınıfında yer alan avukatları tercih edebilir. Bu tamamen sizin kararınıza bağlı bir durum olduğunu söylemeliyiz.

Bu yetki sınıfında yer alan avukatlar müvekkili adına ilgili kalemlerde tahsilat yapma yetkisine sahip olacaktır. Tahsilat yapma yetkisine sahip olduğundan dolayı izleyecek olduğu böyle bir yolda herhangi bir kural dışı bir hareket olmayacaktır. Avukatın müvekkili adına tahsil yapması için bu yetkiye sahip olması gerekmektedir. Böyle bir yetkiye sahip olmazsa o zaman tahsilat yapamaz.

İşlemlerin daha çabuk şekilde yapılması ve zaman kaybı yaşanmasının istenmediği durumlarda tüm işlemlerin avukat tarafından ele alınarak bir an önce yerine getirilmesi son derece önemlidir. Çünkü avukat gitmesi gereken tüm kalemlere giderek bir an önce hukuki süreçleri halleder. Aynı zamanda kendisine dair sorumluluğu olan müvekkilin hak sahibi olduğu her türlü alacaklarının da en kısa süre içerisinde tahsil edilmesini sağlar.

Hukukta ahzu kabza ne demek diye baktığınız zaman avukat tarafından müvekkil alacaklarının tahsil edilmesi olduğunu da artık bileceksiniz. Bu kavramın baktığımız zaman hukukta çok fazla kullanılma özelliğine sahip olduğunu belirtmeliyiz.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − eight =