2.500 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir gayrimenkulün hem alımında hem de satım işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Gayrimenkul alım-satım işlemleri resmi şekilde tapuda gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte üzerinde önemle durulması gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

Çevre ve emlak vergilerini kontrol etmelisiniz: Gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında gayrimenkulün eski vergi borcu olup olmaması gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar mevcuttur. Emlak Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkulün satıldığı yıla veya önceki yıllara ait ödenmemiş emlak vergisi borcundan alıcı ve satıcı birlikte yükümlüdürler. Böylece gayrimenkulün birikmiş vergileri gayrimenkulün yeni sahibinden de tahsil edilebilir. Gayrimenkulü satın alan kişinin ödediği bu tutar için kendinden önceki malike geçmesi gerekecektir. Gayrimenkul satanların bu gibi durumların önüne geçmek için emlak ve çevre temizlik vergileri konusunda bir takiple karşılaşmamak adına ilgili belediyeye gayrimenkulün satışının yapıldığını bir dilekçeyle bildirmelerinde yarar vardır.

Tapuda beyan edilen gayrimenkulün değerini kontrol etmelisiniz: Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değeri ise ikinci olarak dikkat edilmesi gereken noktadır. Bir gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gerçek kişiler açısından değer artış kazancı olarak beyan edilirler. Bu değer artış kazançları ise %15-35 arasında değişen oranlarda gelir vergisine konu olmaktadır. Eğer söz konusu taşınmaz 5 yıldan erken sürede elden çıkarılır ve tapuda değeri düşük beyan edilmiş olursa satan kişi için yüksek tutarda gelir vergisi ödenmesi gündeme gelebilmektedir, fakat gayrimenkul miras ya da bağış yoluyla edinilmiş ise satış bedeli ne olursa olsun gelir vergisi ödenmemektedir. Bunun yanında en az 5 yıl elde tutulan gayrimenkullerin satışında da gelir vergisi ödenmez.

Tapu Harcı: Bir gayrimenkulün alım-satımı sürecinde ödenecek tapu harcı tutarı da asgari emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bu tutar, söz konusu gayrimenkulün gerçek alım-satım bedeli olmak zorundadır.   4 yılda bir asgari emlak vergisi değerleri tespit edilmekte, sonrasında da her yıl VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak yeni değerler tespit edilmektedir. Tapuda beyan edilecek alım-satım tutarı o yıl için belirlenmiş olan asgari emlak vergisi değerinin altında bir değerde olamaz.

Emlak Vergisi: Bir gayrimenkul satın alıyorsanız alımın yapıldığı yılın sonuna kadar ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi vermeniz gerekmektedir. Satıcı gayrimenkulün satın alındığı yılın emlak vergisini ödemek durumundadır. Alıcı ise takip eden yılın emlak vergisi konusunda yükümlüdür.

İvazsız İktisap Nedir?

İvazsız İktisap, bir taşınmazın eş veya çocuklar adına satın alınması ancak bedelinin aile reisi tarafından ödenmesi halinde gündeme gelmektedir. Karşılıksız intikal durumu veraset ve intikal vergisini gerektiren bir durumdur. Bu durumda taşınmaza sahip olan eş veya çocuk beyanname vererek oranı %5-15 arasında değişebilen veraset ve intikal vergisini ödemekle yükümlüdür, fakat burada unutulmaması gereken konu şudur; aile reisi gayrimenkulün bedelini borç olarak vermiş ise veraset ve intikal vergisi ödenmez.

Gayrimenkul alım satımı için hangi belgeler gereklidir?

 • Tüzel kişiler için vergi dairesi bilgileri
 • Alımı-satımı yapılacak gayrimenkule ilişkin tapu bilgileri
 • Alıcı ve satıcının kimlikleri
 • Alıcı ve satıcının 2’şer adet vesikalık fotoğrafı
 • Gayrimenkule ilişkin ilgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirten belge
 • Temsilin söz konusu olduğu vekaletname, temsilcinin nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğrafı

Taşınmazın alım satım sürecinde işlemin gerçekleşmesini engelleyecek durumlar:

 • Kişinin akli dengesinin yerinde olmaması
 • Kişinin vesayet altında olması
 • Kişinin kısıtlı olması
 • Kişinin yabancı uyruklu olması
 • Kişinin reşit olmaması
Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Bilgi Bankası

İskan Nedir? İskân Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

6 Adımda Ev Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 × four =