6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Kot Farkı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

kot farkı

Arsada, binalarda ve mülklerde kullanılan ve hesaplaması yapılan kot farkı nedir? İmar durumu ya da vaziyet planına göre parsel köşe noktaları ve yapılacak olan binanın köşe noktalarının gösterilmekte olduğu kroki kot farkı olarak bilinmektedir. Kot farkı iki noktanın arasında bulunmakta olan yükseklim farkını ifade etmektedir. Planlı alanlar için kot farkı farklı şekillerde hesaplanmakta ve buna göre ortaya sonuç çıkmaktadır.

Temel ile zemin arasında olan fark yani yükseklik kot farkı olarak nitelendirilmektedir. Kotlandırmalar binalara ve de alana göre farklılık gösterdiği için bunları hesaplaması da ayrı yöntemler kullanılarak yapılır. Yoldan kotlandırma, köşe başı parelerde kotlandırma, tabi zeminden kotlandırma olacak şekilde türler ve de çeşitleri bulunmaktadır. Yoldan kotlandırma, binaların cephe almakta olduğu bordür taşının üst seviyesinden itibaren kotlandırma yapılmaktadır.

Tabi zeminden kotlandırma ise arazinin meyilli olması durumunda kullanılmakta olan çeşit ya da yöntemlerden biridir. Köşe başı parsellerde kotlandırma ise yolların ayrı genişlikte olması durumunda kullanılmakta olan bir türdür. Binalar, arsalar ya da inşaatlar için kot farklarına bakılmakta ve bunlar ortaya çıkarılmaktadır. Kotlandırma türleri nelerdir? Konusunda belirtilmekte olan bu türler ve yöntemler kullanılır.

Alanın durumuna göre en doğru olan yöntem ve türün kullanılması söz konusudur. Bu şekilde en doğru ve de olması gereken işlemler yapıldığından kot farkı istenen sonucu verecek şekilde hesaplanmaktadır. Aynı zamanda kişilerin bunu yapması ile de binaya ya da arsaya göre de doğru işlemlerin yapılması mümkün olur.

Kot Farkı Nasıl Hesaplanır?

Kot farkı ölçümünü belirlemekte olan iki farklı olan kriterin bilinmesinde fayda vardır. Bu kriterler bilinip buna göre ölçümler ya da işlemler yapılır. Bundan dolayı kot farkı için her zaman  aynı yöntem kullanılamayacağından kişilerin bu konu hakkında dikkat etmesi gerekir. Kişilerin dik meyilli olan arazi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yapının hayata geçirilmek istendiği yerde %5 oranını aşmakta olan bir meyil olması durumunda buna dik meyilli arazi denmektedir.

Dik meyilli araziye ek olarak setli arazinin de iyi şekilde bilinmesi gerekli olan durumlardandır. Yoldan en az 15 metre kadar yükseklikte olan araziler setli arazi olarak bilinmektedir. Bu durumda iki arazi türünün de bilinmesi son derece önemli olduğu için kişilerin yapıların yapılmasından m-önce detaylı şekilde bu bilgilere sahip olması oldukça önem arz eder. Kot farkı ölçümlerinin en sağlıklı şekilde yapılması için kot farkı nasıl hesaplanır? Konusunda bu bilgilere sahip olmak istenen sonucun alınmasına yardımcı olur.

Kot farkı ölçümünün yapılması için kişilerin belirli olan temel bilgilere dikkat etmesi ve de bilmesi gerekir. Ancak bu şekilde istenen sonucun alınması ve de sorun yaşanmadan yapının inşa edilmesi söz konusu olur. Arz konumu dikkate alınarak yapılacak olan tüm ölçümler ve hesaplamalarda kişiler en ufak bir sorun yaşamaksızın yapıyı oluşturabilir. Yol yapısının dengelenmesi başta olmak üzere projenin hazırlanması süreci ve ölçüleme, paftalama gibi işlemlerde belirli olan planlamalar eşliğinde yapılmaktadır. Kot farkı nedir? Konusunda yapılacak olan yapılar ve de inşaatlar baz alınarak yapının en iyi şekilde yapılması adına hesaplamaların yapılması demektir.

Binalara Nasıl Kot Verilir?

Tretuvarı bitmemiş ve de kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda binalara kot verilme işlemleri yapılmaktadır. Bu noktada ise kot verme işlemlerinde alanında uzman olan ve de yapılar, yollar hakkında bilgi olan kişilerden yardım almak en dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alır. Söz konusu olan yolun profilinin çıkarılması son derece önemlidir. Bu nedenle kot vermek için yolun profilinin çıkarılması ile işe başlanmaktadır.

Yola ait olan kırmızı çizginin geçirilerek onayının çıkarılması da Belediye tarafında sağlanmaktadır. Bu nedenle binalara kot nasıl verilir? Konusunda kişiler bu adımları izleyerek gerekli olan onayları da almalıdır. Onay alma durumunda da yapının olacağı alandaki Belediyeden yardım almak doğru olandır. Bu işlemlerin 30 gün içerisinde yapılması bitirilmesi zorunluluğu vardır. Bu nedenle sürenin geçmemesi ve de kişilerin bu titizlikle davranması şarttır.

Aynı zamanda bir parsele birden çok şekilde bina yapılması durumunda da devreye girecek olan kurum yine Belediyedir. Bu işlemlerin yapılması sürecinde kişiler Belediyeleri bilgilendirip ve onların onayını alıp hareket etmelidir. Aksi takdirde işlemlerin yapılması ve de sorun oluşması durumu ortaya çıkar. Kişilerin yaptırmak istedikleri yapının durumu ve de hangi alana yapılacağı gibi hususlar dikkate alınarak kot verme süreci tamamlanmış olur. Kot farkı nedir? Konusunda tüm bu işlemler ve de yapılması gereken noktalar eksiksiz şekilde halledilmelidir.

Kot Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yapılacak olan yapının en ufak şekilde sorun yaratmaması ve de her şeyin uygun, doğru şekilde devam edebilmesi adına kişilerin kot farkına önem vermesinde fayda vardır. Aynı zamanda kot farkının oluşması noktasında kişilerin ölçümlere ve hesaplamalara dikkat ederek de alanı ve bölgeyi doğru şekilde seçmesi doğru olandır. Kot verilirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Konusunda ise kişilerin her maddeye önem vermesi ve de doğru hesaplama yapması gerekir.

Yola olan mesafe 6.00 metreyi aşmakta olan ayrı nizam binalar için bina ön cephesi ve zemin ortalaması dikkate alınmalıdır. Yola göre yüksek olan parsellerde bordür seviyesinden itibaren başladığı için verilecek olan kot 3.00 metreden fazla olmamalıdır. Kot verme noktasında bitişik nizam yapıların da bu yükseklikleri 20.00 metreden sonra kademelendirilmektedir. Bu durumda diğer sokağın da şartların uydurulmaktadır. Kademe 3.00 metreden de az olmamalıdır.

Ön bahçeye sahip olan ve setli arazili olan binaya da set üzerinden kot verilebilir. Bir parsele birden fazla olacak şekilde bina yapılması durumunda her binanın müstakil düşünülerek yakın olduğu çevre şartlarına göre hareket edilmesi de gerekir. Kot farkı nasıl verilir? Konusunda kişilerin bu detaylara göre hareket etmesi ve ölçümleri bu açıklamalara göre yapmasında fayda vardır.

Kot Farkı Hesaplama Ne İşe Yarar?

Bir noktanın esas olarak alınmış olan nokta arasındaki farkın ortaya çıkarılması durumu kot farkı hesaplaması kapsamında yer alır. Temel ile zemin arasındaki farkın ortaya çıkarılması v yüksekliğin olması gerektiği şekilde şartlara uyum sağlaması açısından kot farkı hesaplamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kot farkı hesaplama ne işe yarar? konusunda ise yapıların, parsellerin ya da alanların en uygun şekilde binaların yapılması için ayarlanması durumudur.

Kot farkının verilmesi yüksekliğin ve de yapılacak olan yapının bu hesaplama ve olması gereken ölçümlere göre inşa edilmesine fayda sağlar. Bu nedenle kişilerin kot farkının hesaplanması konusuna önem vermesi ve de buna dikkat etmesi oldukça önem arz eder. Aksi durumda kişiler istenilen şekilde yükseklik hesaplaması konusunda uygunluğu yerine getiremeyebilir.

Çevreye uyum, temel ve zemin arasındaki uygunluk gibi tüm durumlar bu hesaplamalar ve ölçümler ile yapılır. Bu sayede binanın oluşum sürecinde her şey kuralına göre yapılmış olur. Özel olan projelerde ya da binalarda da özellikle Belediyenin ilgilenmesi söz konusudur. Kot farkı nedir? Konusunda yapıların yükseklik hesaplaması baz alınır.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Eskihisar Feribot Ücreti ve Saatleri

Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fourteen − 6 =