2.500 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

miras kalan gayrimenkul

Bir kişinin ölümü sonrası borçları ve alacakları ile sahip olduğu tüm haklar, varislerine devredilir. Miraslar kan bağı bulunan eş, kardeş, çocuk gibi kişiler arasında vasiyetname ile varis atanmadığı durumda eşit olarak paylaştırılır. Bununla birlikte yine vasiyetname ile aksi belirtilmemişse miras kalan gayrimenkuller üzerinde tüm varisler ortak hakka sahiptir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımlarında çeşitli anlaşmazlıkların ortaya çıkması oldukça olası bir durumdur. Özellikle gayrimenkul paylaşımlarında ciddi tartışmalar yaşanır ve bu tartışmalar bireyler arasında zorlayıcı durumlar yaratabilir. Bu durumların yaşanmaması adına miras kalan gayrimenkul nasıl satılır ve nasıl işlemler gerçekleştirilir gibi konuların öğrenilmesi önem taşır. Türk Medeni Kanunu’na göre bir kişinin ölümü üzerine yakınlarına düşen hakları ve mal varlığı, kısaca miras olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanunu bu haklar ve mal varlığı konusunda mirasçıların birlikte hareket etmesini, bir mirasçının var olmaması durumunda ise kalan miras kardeşler arasında eşit şekilde paylaştırılmasını öngörür.

4271 numaralı Türk Medeni Kanunu’nun 640. maddesine göre paylaşılana kadar mirasa ait bütün haklar üzerinde ortak karar verilmelidir. Bundan dolayı miras kalan gayrimenkulün satışı için tüm hissedarların ortak kararı aranmaktadır. Miras kalan bir gayrimenkulün satış işlemini yapmak için hak sahibi olan tüm varislerin tapuya gitmesi ya da ortak bir temsilci atamaları gerekmektedir. Varisler, gayrimenkul satışı konusunda anlaşmaya varamazlarsa Sulh Mahkemesi’ne başvurma hakları vardır. İlgili mahkemeden mirasın paylaştırılması, paylaştırılamıyorsa da satış yolu ile hakların alınması istenebilir.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı İçin Hani Belgeler Gerekir?

Varislere miras kalmış bir gayrimenkulün satış işlemini yapmadan evvel miras intikalinin yapılması gerekmektedir. Miras kalan mülk ve borçların varislere geçişi işlemine kısaca mirasın intikali denmektedir. Mirasın intikali için öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterden veraset belgesi alınmalıdır. Veraset belgesi, kişinin varis olduğunu ispatlayan bir belgedir. Bu belge alındıktan sonra varislerden biri, tamamı ya da yasal temsilcileri tapu müdürlüğüne başvurmalı ve aşağıda yazan belgeleri teslim etmelidir:

  • Varis ya da varisin temsilcisine ait nüfus cüzdanı
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Gayrimenkule ait tapu senedi
  • Söz konusu gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  • Veraset belgesi
  • Varisler başkası tarafından temsil ediliyorsa vekaletname

Mirasın intikali işlemi için varisler arasında görüş birliği varsa satış işlemi gerçekleştirilebilir. Miras kalan gayrimenkulün satış süreci için varislerin tamamının nüfus cüzdanı fotokopisi ve veraset belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Varisler arasında 65 yaşın üzerinde bir varis bulunması durumunda satışı gerçekleştirmeden önce ilgili kişinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir sağlık raporunun alınması zorunlu tutulan bir işlemdir. Tapu devir işlemi için döner sermaye bedeli ödenerek gayrimenkulün satış işlemi tamamlanır.

Miras kalan gayrimenkulün satışı sırasında herhangi bir şekilde tapu harcı ödenmez. Yalnızca mirasçılar tarafından üzerine geçirebilmesi için tapu sicil müdürlüğü döner sermaye işletmesine bedel ödenmesi gerekir. Bunun dışında vergi dairesi içinde veraset ve intikal vergisi ödenir. Taşınmazın satışından sonra oluşan bedel mirasçıların tamamına mirasçılık belgesi içinde yer alan orana göre bölüştürülür. Miras olarak kalan gayrimenkulün satışı konusunda tüm varisler ortak bir görüşe sahip değilse bu mirasın paylaştırılması konusunda Sulh Mahkemesi’ne başvuru yapmak gerekir.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Bilgi Bankası

İskan Nedir? İskân Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

6 Adımda Ev Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fourteen + 10 =