6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

veraset ilamı

Veraset ilamı, mirasçılık belgesi olarak bilinmektedir. Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemeleri ve noter üzerinden alınmaktadır. Veraset ilamı için başvuru yapan kişinin soy bağı veya yasal mirasçılık durumu noter tarafından tespit edilemiyorsa Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat edilmelidir. Veraset ilamı ile istenen birçok işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Veraset ilamı için; ölen kişinin yasal mirasçısı olmak, ölen kişinin yabancı veya çifte vatandaş olmaması gerekmemektedir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset İlamı yani mirasçılık belgesi, bırakılan miras üzerinde hak sahiplerinin kimler olduğunu ve mirastan ne kadarlık bir pay sahibi olduklarını gösteren belgelerdir. Veraset ilamı, kişinin mirasta “aksi ispatlanana kadar” hak sahibi olduğunu gösterir. Mirasçılık Belgesi, miras hakkını kesin teslim etmemektedir. Kişinin mirasta hakkı olmadığı ispatlandığı takdirde geçersiz kabul edilir ve o zamana kadar miras hakkının varlığına delil oluşturur.

Veraset İlamı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Ölüm halinde yasal varisler tarafından alınması gereken veraset ilamı ne kadar süre geçerlidir? Bu anlamda bakılacak olursa veraset ilamının alınma süresi de söz konusu olmaktadır. Ölüm üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra bu belgenin alınması gerektiği düşünülse de aslında süresiz şekilde bu belge alınabilmektedir.

Veraset belgesi alındıktan sonra da geçerliliği ile ilgili sorular meydana gelmektedir. Ölüm hali ispat edildikten sonra yasal mirasçının Sulh Mahkemeleri veya noterler tarafından edindiği mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan veraset ilamının üzerinden kaç sene geçerse geçsin geçerli sayılacaktır. O nedenle belge alındıktan sonra tekrar çıkarılması gibi durumlar söz konusu değildir. Süresiz şekilde geçerlidir.

2023 Yılı Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı ölüm hali ardından yasal mirasçıların bunu belirterek Sulh Mahkemelerinden veya noterlerden edinmeleri gereken belgelerdir. Bu şekilde bakılacak olursa süresiz olsa da ölüm ardından en kısa sürede alınması sağlıklı olacaktır. Veraset ilamının alınmasında da çeşitli ücretler söz konusu olabilmektedir.

Mahkemeler ve noterler ücret konusunda hemen hemen aynı tutarları belirlemektedir. Bu açıdan bakılacak olursa 2022 yılında veraset ilamı 500 ila 600 TL arasında değişen bir miktara sahipti. Peki, 2023 yılı veraset ilamı ücreti ne kadar? Yasal mirasçılar tarafından noter üzerinden alması planlanan bir veraset ilamı için iki kişilik fiyat güncel olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında iki kişinin noter üzerinden alacağı veraset ilamı ücreti 680 TL olarak belirlenmiştir. Aynı ilam 2023 kapsamında Sulh Mahkemelerinde 250 ile 300 TL arasına alınabilmektedir.

Kimler Veraset İlamı Talebinde Bulunabilir?

Veraset ilamı, mirasın varisleri ve avukatları tarafından talep edilebilmektedir. Yalnızca murisin akrabaları yasal mirasçı kabul edilmektedir. Atanmış mirasçılar ise murisin kendi isteğiyle mirasının bir kısmını veya tümünü bıraktığı kişilerdir. Bunun için şahsen veya avukatları aracılığıyla başvurmaları yeterlidir. Murisin ölümüyle miras yasal olarak mirasçılara geçer. Mirasçılar gerekli prosedürleri yerine getirmeden kendilerine düşen miras üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Bunun için mirasçıların mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekir. Kişilerin yasal mirasçı olduklarını kanıtlamaları ancak Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesine göre, yapacakları başvuru ile Sulh Hukuk Mahkemelerinden ya da noterlerden alacakları veraset ilamı ile mümkündür.

Veraset ilamını, yasal mirasçılar haricinde murisin alacaklıları da talep edebilirler. Murisin alacaklılarına bu hakkın verilmesindeki amaç, alacaklarının teminini sağlayabilmektir. Murisin alacaklısının veraset ilamı alabilmesi için, bir icra takibinin mevcut olması ve icra müdürlüğünce yetkilendirilmiş olması gerekir.

Veraset İlamı Talep Edebilmek İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Veraset ilamı için başvuru öncesinde tüm belgelerin hazır olması gerekmektedir. Veraset ilamı başvurusunun hızlı işletilmesi için bu son derece önemlidir. Veraset ilamı başvurusu için aşağıdaki belgeleri hazır etmelerini gerekmektedir:

  • Ölüm Belgesi,
  • Nüfus Kayıt Örneği,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • Veraset İlamı Talep Dilekçesi

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamının alınması için bir diğer yöntem ise noterlerdir. Daha hızlı sonuç almak için ve karmaşık durumlar söz konusu değil ise noterden bu ilamın alınması tercih edilmektedir. Peki, noterden veraset ilamı nasıl alınır?

Öncelikli olarak kişinin T.C. Kimlik belgesi, vekâletname, miras bırakanın T.C. kimlik numarası ile notere başvurması gerekmektedir. Ardından noterdeki başvuru formu doldurularak mirasçılık belgesinin hazırlanması ve onaylanması beklenmelidir. İşlem sonucunda veraset ilamı yasal mirasçıya teslim edilecektir. Resmi mirasçı olduğunun net şekilde kanıtlanamadığı durumlarda ise konu Sulh Mahkemeleri tarafından görülmektedir.

Veraset İlamı İptali Nasıl Yapılır?

Veraset ilamı ile ilgili bilgilerin yanlış düzenlenmesi sonucu mağduriyet yaşayan kişiler veraset ilamının iptali yoluna gitmektedirler. Bunun için de izlemeleri gereken bir yok mevcuttur. Genel olarak veraset ilamı iptali nasıl yapılır? Bunun için mağdur kişi bizzat veya avukatı aracılığı ile Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak veraset ilamının iptali davasını gerçekleştirmektedirler. Bu davayı söz konusu tüm mirasçılar gerçekleştirebilirler. Eğer mahkemenin kararına göre belgede bir yanlışlık veya sorun söz konusu ise o zaman ilgili ilamın iptali gerçekleştirilmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?

Veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesine ya da notere başvuru yapmak gerekmektedir. Noterden veraset ilamı almak için mirasçı ile muris arasında mutlaka akrabalık olması gerekmektedir. Eğer muris ve mirasçı arasında akrabalık yoksa mirasçının veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurusu yapması gerekmektedir. Mirasçının başvurusu ile alınan Mirasçılık belgesi diğer mirasçılar tarafından da kullanabilir.

Veraset İlamı Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Veraset ilamı, mirasçılık hakları konusunda mirasçıların lehine bir delil oluşturmaktadır. Miras konusunda itiraz davası açılmadığı sürece Veraset İlamında belirtilen kişiler miras üzerinde hak sahibidir.

Ölen kişinin malları, ölümünden sonra mirasçılarının üzerine geçirilmesine miras intikalidir. Miras intikal işlemleri, mirasçıların murisin akrabaları olmaları durumunda tapu müdürlüklerinde yapılabilir. Atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları, miras intikali için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurmalıdır. Miras intikali yaptırabilmek için murisin taşınmaz mallarının, mirasçılarına geçtiğini gösteren bir belge olmalıdır. Evraklar tamamlandıktan sonra onlarla birlikte tapu müdürlüklerine başvurulur.

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Talebi

Mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan veraset ilamı çeşitli devlet kanallarınca elde edilebilmektedir. Bu anlamda iki farklı kurumdan veraset ilamı talebinde bulunulabilir. Bunlardan birincisi noterler iken ikincisi ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Noterin bu anlamda yetkisi bazı alanlarda kısıtlı olarak kalmaktadır. O nedenle daha karmaşık durumlar için Sulh Hukuk Mahkemesinden veraset ilamı talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu talep için mirasçı ya kendisi mahkemeye bizzat başvurmalı ya da avukatı aracılığı ile bu başvuruyu gerçekleştirmelidir. Birden çok mirasçı var ise de hepsi ayrı ayrı başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Kişilerin başvuracakları yetkili mahkeme, miras bırakanın yerleşim yeri veya mirasçının yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemeleri olarak bilinmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ölen kişinin veraset ilamı nasıl alınır?

Ölen kişi ile akrabalık ilişkisi bulunan bir şahıs, noterlerden veraset ilamı alabilir. Belgeyi almak isteyen şahıs bir yabancıysa Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurmalıdır.

Veraset ilamı, ölümden kaç gün sonra alınabilir?

Veraset ilamı çıkarmanın süresi yoktur. Murisin ölümünden sonraki 3 ay içerisinde veraset ve miras intikal vergilerinin verilmesi gerekmektedir. İntikal beyanname için de veraset ilamı gerekmektedir.

Veraset İlamı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

Veraset ilamı yalnızca noterlerden ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilir ancak alınmış veraset ilamına “e-devlet” üzerinden Veraset İlamı Sorgulama ekranından erişim sağlanabilirsiniz. E-devlet internet sitesine veya mobil uygulamasına girdikten sonra sistem içerisinde yer alan arama motoruna: “veraset ilamı sorgulama” ibaresi yazılmalıdır. Daha sonra çıkacak olan “muris TC kimlik numarası” kısmını doldurarak, veraset ilamı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bilgi BankasıBirevim

Merkez Bankası Konut Fiyatları Artış Oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 − 19 =