6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi BankasıBirevim

Müstakil Tapu Nedir?

Müstakil Tapu

Tapu işlemleri içerisinde yerini almakta olan müstakil tapu tek bir kişinin gayrimenkul üzerinde hak sahibi olduğunu gösterir. Bu da tam olarak sınırları bulunan ve de kullanılmakta olan bir yapının tek bir kişiye ait olduğunu gösteren bir belge olarak müstakil tapunun alınması gerekmektedir. Burada müstakil tapu sahibi olması gereken kişinin gerçek kişi olma zorunluluğu da bulunmaz. Tüzel ve de özel kişiler de aynı şekilde bu tapuyu almaya hak sahibidir.

Bir kişinin tek başına sahip olduğu ve de arttık u kişiye ait olduğunun gösterilmesi gereken belge olarak müstakil tapu alınır. Tapu müdürlüğü ve de noter tarafından verilen tapular gibi bu belgenin alınası için de gerekli olan kurumun ve de aşamaların bilinmesinde fayda vardır. Bunun mal sahipliği de bazen müstakil ve hisseli olmak üzere birbirinden ayrılır. Ancak müstakil tapularda tek bir kişinin sahip olması gereken yapıdan bahsedilir.

Müstakil tapu nedir? Ortada bulunan bir konutun, yapının sadece tek bir kişiye ait olduğunu belirtmekte olan bir belge ve tapu türüdür. Bundan dolayı kişilerin bu yapının kendilerine ait olduğunu kanıtlamak ve de göstermek amacıyla alması gereken bir belge olarak karşınıza çıkar. Kişinin gerçek bir birey olmak zorunluluğu olmadığından tek bir kişinin bu yapı hakkında söz sahibi olması durumunda alması gerekli olan ve de alınabilecek bir belgedir.

Tek gayrimenkul için verilmesi gereken bir tapu türü olduğu için kişilerin alması ve de bulundurması gayet mümkün olan bir tapu türüdür. Hem daha net hem de güvenilirlik açısından ispatlanması söz konusu olan durumlarda bu tapunun alınması oldukça avantajlı olur. Özel tüze kişiler ve de şirketler, kamular bu tapuyu alabildiğinden bulunan yapının da bu şekilde belgelendirilmesi söz konusu olur.

Müstakil tapu ne işe yarar? Kişilerin kendilerine ait olan bir yapıyı ve de konutu belge ile de ispat etmesinin en doğru olan yöntemi olduğundan kişilerin delili olarak nitelendirmek söz konusudur. Bu yüzden kişilerin tek başına sahip olduğu bu tarz müstakil tapular ile kendilerine ait olduğunu ispatlamaları söz konusu olan bir belge olarak diğer kişilere de kanıt adında gösterilebilir.

Müstakil Tapu Nasıl Alınır?

Bir kişinin gayrimenkul üzerindeki tam sahiplik durumunu gösteren belgeye müstakil tapu adı verilir.

Müstakil tapu kadastral sınırların belli olduğu taşınmaz üzerinde, tek bir kişiye ait tapu bulunmasıdır. Müstakil tapu sahibi söz konusu kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Özel tüzel kişiler, şirketler ya da kamu kuruluşlarının bir gayrimenkul üzerindeki sahipliği müstakil tapu üzerinde gösterilebilir.

Müstakil tapu, kişilerin kendi başına sahip olduğu belgeye verilen isimdir. Tek gayrimenkul için verilen tapu çeşitlerinden bir tanesidir. Hisseli tapu, ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösterir. Hisseli tapı çeşitlerinde toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında gözükmemektedir. Ortaklar kendi aralarında bu ayrımı anlaşarak yapabilir.

Hisseli tapu sahipleri, tapularını müstakil tapuya çevirebilir. Fakat bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Belediye tapu kaydını detaylı bir şekilde incelendikten sonra tapunun inşaatında imar ile ilgili bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Belediye taşınmazda herhangi bir sorun bulunmadığını belgeledikten ve onayladıktan sonra taşınmazın bölünme işlemi gerçekleştirilir.

Müstakil Tapu Neden Önemlidir?

Müstakil tapu, emlak sahipleri için büyük bir öneme sahiptir. Belge, mülkiyet haklarını kesin bir şekilde kanıtlamaktadır. Bununla beraber tapu üzerindeki bilgiler, taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğunu da gösterir.

Müstakil tapu, emlak sahiplerine mülklerini satmak ya da devretmek istediklerinde gerekli olan resmi belgeler arasındadır. Bu yüzden gelecekteki bir satış veya devir işlemi için de önemlidir. Müstakil tapu, bir kişinin ya da kurumun üzerinde yaşadığı hakları gösterir. Müstakil tapunun avantajları oldukça önemlidir. Müstakil tapu, bir kişinin ya da kurumun bir mülkün tamamen sahibi olduğunu gösterir. Bu belge, mülkiyet hakkınızı güvence altına almaktadır. Müstakil tapu sahibi olarak mülkünüzün üzerinde tam ve kesin kontrolünüz bulunur.

Müstakil tapu sahibi olmanın avantajlarından bir tanesi de taşınmazın değerini artırabilmesidir. Müstakil tapu, mülkün sahipliğini net bir şekilde gösterir. Bu durum, mülkünüzü satmak ya da kiraya vermek istediğinizde pazarlık yapma hakkı sağlar. Müstakil tapu sahibi olduğunuzda, bir mülkü satmak ya da devretmek istediğinizde işlemleri büyük ölçüde kolay hale getirirsiniz.

Hisseli tapu Müstakil Tapuya Nasıl Çevrilir?

Tapu, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz üzerinde sahipliklerini gösteren resmi evraklardan bir tanesidir. Bir arsa, konut ya da benzeri gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden çok kişi bu gayrimenkule ortak olabilir.

Hisseli tapuya bir kimsenin ölümü üzerine geride miras bırakmış olduğu gayrimenkulün, mirasçılarının bu taşınmazda hisseli malik olduğu gözlenir. Ölen kişi tek tapu sahibi olarak olmaması durumunda birden çok mirasçı bu taşınmazda hisseli tapu hakkı elde eder. Taşınmazda hissesi bulunanların hepsi tüm hisselerini üçüncü kişiye satarak tapuda devir edebilir. Böyle bir durumda yeni malik tek tapuya sahip olacaktır. Taşınmazın hisseli malikleri kendi aralarında bir kimseye hisselerini satarak tapuda devir edebilir.

Müstakil Ve Hisseli Tapu Aynı Mı?

Kişiler tarafından ait olunan ve de kullanılmakta olan bazı yapıların müstakil ve de hisseli olarak bulunması söz konusudur. Bu durumda kişilerin müstakil ya da hisseli olarak yapıları adlandırması için belirli özelliklerin ve de detayların en iyi şekilde taşınması gerekir. Bu ikisinin aynı olmadığını ve de her iki tapu türünün de kendi içerisinde ayrılan özelliklerinin olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Müstakil tapu neden alınır? Kişilerin kendilerine ait olan bir yapının ispatlanması ve de sadece üzerinde kendi haklarının olduğunu ispatlaması için bu tapu türü alınır. Burada yapı ya da arsa gibi alanlarda kişinin kendisinden başka hiç kimsenin söz hakkının olmadığı ve de sadece kendine ait olduğunu anlamak son derece mümkündür. Hisseli tapularda ise birden fazla kişinin yapı ya da arsa üzerinde söz sahibi olması oldukça mümkündür. Bunun ispatlanması için de herkesin hisse oranına göre en iyi şekilde belirlenmekte olan hisseleri bulunur.

Hisseli tapular üzerinde birden fazla kişinin söz sahibi olması durumu varken müstakil tapularda ise bununla karşılaşılması söz konusu değildir. Bu durumda insanların müstakil tapu v hisseli tapu farkları konusunda bilgi sahibi olması oldukça gereklidir.

1.    Tapu Kayıtları

Kişilere ait olan hisseli tapularda müstakil tapularda oldu gibi toplam arsa içerisinde yer almakta olan yerler tapu kayıtları içerisinde görülmemektedir. Hisseli tapularda kişilerin söz sahibi oldukları hisselere göre kendi aralarında anlaşarak hisseleri bölüşmesi söz konusudur. Ancak müstakil olan tapularda ise kişinin kendine ait olduğunu göstermekte olan bir belge ile tapunun sadece kime ait olduğunun görülmesi söz konusudur.

Tapu üzerinde belirtilmemekte olan bir durum olarak bir de tüm hissedarların onayı olmadığı müddetçe ayırma işlemleri yer almamaktadır. Yani kişilerin hisseleri ayırması ve de kendilerine ait olduğunu göstermesi için kesinlikle bunun için belediyeye başvurması gerekmektedir. Hisseli tapu nasıl ayrılır? Kişiler bunun için gerekli ve yetkili olan yerlere başvuruda bulunarak en iyi şekilde sonuç alabilir.

2.    Kişi Sayısı

Müstakil tapuda tek bir kişi, tüzel ya da özel, şirket ya da kurumdan bahsedilirken hisseli tapuda birden çok kişiden söz edilmesi mümkündür. Yani hissesi bulunmakta olan kişilerin ir tapu üzerindeki hakkı da hisse oranına göre ortaya çıkar. Kişilerin hissedar olarak bir yapı üzerinde söz hakkı varken müstakil olan tapularda tek bir kişiden söz edilir.

3.    Tapuya Çevirme Özelliği

Hisseli tapu sahibim olan kişiler en iyi şekilde başvurularını yaparak bunun müstakil tapuya çevrilmesini sağlayabilir. Bu durumda insanların hisselerini paylaşması ve de bazı şartların yerine getirilmesi ile tapuyu müstakil tapu olarak çevirebilir. Müstakil tapu başvurusu yapmak isteyen kişilerde bulundukları yerde belediyeye başvurarak yönlendirmeler ve de yapılması gereken işlemler doğrultusunda bunu en kısa süre içerisinde uygulayabilir. Buradan tapu daireleri ve de tapu kadastro müdürlükleri devreye girerek kişilerin tapu işlemlerini pratik şekilde halleder.

Müstakil Tapu Nereden Alınır?

Kişilerin kendilerine ait olan ve de üzerinde söz sahibi oldukları bu müstakil tapuyu almaları için tapu müdürlüklerine başvurması ve de burada tüm işlemleri eksiksiz ve de doğru şekilde yerine getirmesi gerekir. Müstakil tapu alma yolları tapu genel müdürlüğü, belediyeler olarak kişilere sunulmaktadır. Hemen her işlemin eksiksiz ve de doğru bilgiler içermesi ile de tapunun alınması söz konusudur.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

2024 Yılında Türkiye'de Konut Kiraları

Bilgi BankasıBirevim

App Plaka Nedir? App Plaka Yasak Mı?

Bilgi BankasıBirevim

Konut Fiyatları Ne Olacak, Düşecek Mi?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Motosiklet Fiyatları Ne Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

9 − 2 =