6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Ana Taşınmaz Ne Demek? E-Devlet Tapu Ana Taşınmaz

ana taşınmaz

Tanım olarak bakıldığında ana taşınmaz nedir? Genel olarak tapu sicilinde yer alan beyanlar ile belirlenmektedirler. Ana taşınmaz tapuda yapı olarak üzerinde kat irtifakı bulunan veya üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan taşınmazlara verilen isim olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Medeni Kanun’ da ilgili tanım gereğince ana taşınmazlar belirgin olarak ifade edilmiştir. Taşınmazların belirlenmesi Medeni Kanun’ da farklılık göstermektedir.

Genel olarak bakıldığında kanunun 998. Maddesinde belirtilen ana taşınmazlar mevcuttur. Bu anlamda araziler taşınmazların bir parçası olarak adlandırılabilir. Buna ek olarak kat mülkiyetinde kaydedilen bağımsız bölümler ve bağımsız haklar da taşınmaz olarak nitelendirilebilir. Fakat yine genele bakıldığında ana taşınmaz taşınması mümkün olmayan gayrimenkul olarak da belirlenebilir.

Tapuda Taşınmaz Ne Anlama Gelir?

Ana taşınmaza benzer özellikler gösterse de tanım olarak daha kapsamlı bir yapıyı içeren ve bu anlamda da tanım olarak bakılacak olursa; ev, arsa vb. şekillerde olan ve taşınamayan özelliklerde olan varlık olarak tanımlanabilmektedir. Ek tanımlamalara bakıldığında da kullanım hakkı olan toprak ya da toprak üzerinde yer alan yapılar şeklinde bir söylem söz konusu olabilir.

Tapu içerisinde yer alan ve taşınmaz niteliğinde olan varlıklar genellikle ev, apartman, işyeri, arazi şeklinde tanımlanabilmektedir. Peki, taşınmaz ile farklı olan ana taşınmaz ne demektir? Daha çok Medeni Kanun kapsamında belirlenmesi ile ön plana çıkan ve bu anlamda da kat irtifakı olan veya olmayan yapılar bu şekilde adlandırılmaktadır. Diğer açıdan bakıldığında taşınmazlar daha geniş kapsamlı ev ve arsalar olarak düşünülebilir.

E- Devlet Tapu Ana Taşınmaz Nedir?

Son zamanlarda arsa ve gayrimenkul alım ve satımlarının artması veya kişilerin yatırım amaçlı buralara yönelmesi ile ortaya çıkan ve belirlenen e – devler üzerinde yer alan tapuda ana taşınmaz ne demek?

Genel olarak tapuda ana taşınmazdan farklı olmayan ve tanım gereğince de kat mülkiyetine konu olan taşınmazların tümü olarak adlandırılabilecek olan taşınmazlardır. Bu anlamda tapu sicili kapsamında yer alan ve bu şekilde irtifaklı olan veya olmayan yapıların ana taşınmazlar şeklinde belirlenmesi için kütüğe kayıtlı olması sağlanmaktadır. Bu özellik de Medeni Kanun’ da bulunsa da aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanununu da kapsamaktadır. Kısaca bu tanım, bir taşınmazın ana yapı olarak kabul edilmesi şeklinde düşünülebilir.

Taşınmaz Niteliğinde Arazi

Yine taşınmazlar arasında yer alan ve merak edilen konulardan biri olan taşınmaz niteliğinde yer alan araziler de mal olarak görülür ve bu anlamda da taşınmazlar arasında yer alırlar. Bu da mülkiyet ve irtifak söz konusu olsa da olmasa da ana taşınmazlar arasında yer almasını da etkileyecek unsurlardan biri olarak düşünülebilir. Bu anlamda insan eliyle sınırlandırılmış olan toprak olarak da adlandırılan araziler, parsel olarak bilinir. Bunlar kadastro planı olan yerlerde ve olmayan yerlerde bulunmaları ile farklı sınırlandırmalar içermektedirler.

Parsel genel olarak kadastro planına dâhil olan taşınmaz arazileri ifade etmeye yararken, kadastro yapılmamış olan yerlerde mühendisler bu sınırları belirleme üzerinde önemli rol oynamaktadır.

Ana Taşınmaz Beyanı Nedir?

Kişiler kendilerine miras yolu ile kalma veya satın alma yöntemlerini kullanarak ana taşınmaz sahibi olabilmektedirler. Bu kapsamda da bu taşınmazların ilgili birimlere kayıt ettirilip ettirilmediği gibi konular öne çıkmakta ve merak konusu olmaktadır. Genel olarak bakıldığında kişilerin veya kuruluşların üzerine olan ve sahiplik belirtilen arsa, ev, bina, arazi gibi ana taşınmazların belediyelere bildirilmesi yasal olan bir zorunluluktur.

İlgili yasal zorunluluğa da ana taşınmaz beyanı denmektedir. Bu beyan hem kişilerin ve kuruluşların vergi ile ilgili sorumluluklarının edinilmesi ve bu anlamda devlet tarafından sorumlu tutulmaları hem de ilgili gayrimenkul veya taşınmazın kime ait olduğunun resmi yollar ile saptanması açısından önemli ve gereklidir.

Ana Taşınmaz Arsaya Ev Yapılır Mı?

Farklı yollar ile edinilebilen ana taşınmazlar için merak edilen bir konu da ana taşınmaz arsaya ev yapılır mı?  Bu durum genel olarak ana taşınmazların tanımlarının bilinmemesinden kaynaklı endişe olarak düşünülebilir. Çünkü bakıldığında ilgili terim, tüm tapulu araziler kapsamında yer almaktadır. Bu açıdan kişi miras ya da satın alma yolu ile elde ettiği tüm ana taşınmazlar üzerinde hak sahibidir.

Bu taşınmazların sahibi olan kişilerin de arazileri ve arsaları üzerinde hak sahibi oldukları söylenebilir. Bu anlamda arsa üzerine ev yapmak da mümkündür. Kişiler tapulu olan arazileri üzerine ev, işyeri veya benzer gayrimenkuller yapabilirler.

Taşınmaz Mal Satılır Mı?

Bir kişi veya birkaç kişinin üzerinde hak iddia edebildikleri taşınmazlar ile ilgili merak edilen konulardan biri de ana taşınmaz satılır mı? Bu sorunun cevabı olarak tarafların anlaşması halinde farklı, belirli bir anlaşma olmaması halinde ise daha farklı şekilde sonuçlanacak olan fakat iki türlü de gerçekleştirilecek olan satış olduğu söylenebilir. Yani farklı sonuçlar söz konusu olsa da, taşınmaz ve ana taşınmazların satışı yapılabilmektedir.

Bu anlamda bakıldığında ana taşınmaz satış nedir? Bu da normal taşınmazlar gibi, alıcı ve satıcının bir arada bulunarak tapu müdürlüklerinde gerçekleştirdikleri işlem olarak tanımlanabilir. Eğer ana taşınmaz üzerinde birden fazla kişi söz sahibi ise ve bu anlamda da satışında sorun yaşanıyor ise satışın tapu müdürlükleri üzerinden değil, açık arttırma ile yapılacağının bilinmesi önemlidir. Burada değinilmesi gereken başka bir konu da anlaşmalı şekilde yapılacak satışlarda edinilecek gelirin, açık arttırma sonucu elde edileceklerden daha yüksek olduğudur.

Ana Taşınmaz Niteliği Nedir?

Kişiler kendi üzerlerinden veya miras yolu ile elde ettikleri taşınmazlar ile ilgili olarak ana taşınmaz sorgulama gerçekleştirdiklerinde karşılarına nitelik ile ilgili terimler ve detaylandırmalar çıkmaktadır. Bu anlamda ana taşınmazın niteliği olarak görülen ve tanımı sahip olunan malların kendi içerisinde kat irtifaklı olmalarından dolayı bu şekilde adlandırılmalarından kaynaklanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında ana gayrimenkul olarak düşünülen bu taşınmazların, nitelikli özelliklerinin bulunması yani, kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması, bu niteliği ortaya çıkaran nedenler arasında yer almaktadır. Bu nitelikli ana taşınmazları da kat mülkiyetine sahip olan kişiler kullanabilmektedir. İlgili taşınmaz üzerinde hak sahibi olan ve bu anlamda da malik olarak adlandırılan bu kişiler dilerlerse satış da gerçekleştirebilmektedirler.

Ana Taşınmaz Yönetimi

Kişi eğer bir ana taşınmaza sahip ise bu konu oldukça karmaşık olabilmektedir. Taşınmaz üzerindeki haklarını bilmeme, bu anlamda işlemler gerçekleştirememe veya taşınmazı yatırım amaçlı kullanmak isterken kullanamama gibi pek çok sorun söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda kişinin ana taşınmaz yönetimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ana taşınmaz hakkında hak ve söz sahibi olan kişiler, kendi aralarında bu yönetimi gerçekleştirerek satış, sigortalama, kullanım amacını belirleme gibi konular üzerinde yoğunlaşabilirler.

Bu şekilde bir yönetim dışında maliklerin belirleyeceği yöneticiler ile de işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu belirli bir ödeme sınırları içerisinde yer alsa da aslen kanuni içerikli kararların alınabilmesi için veya ana taşınmaz imar durumu, satışı gibi özellikler hakkında doğru kararlar verilebilmesi için gerekli olan uygulamalardan biri olarak görülmektedir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

MTV Nedir, MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bilgi BankasıBirevim

Web Tapu Nedir? Nasıl Kullanılır? Web Tapu Randevusu

Bilgi BankasıBirevim

En İyi C Segmenti Araçlar

Bilgi BankasıBirevim

Trendyol Araçlı Kurye Nasıl Olunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

5 × 3 =