6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Apartman Karar Defteri Nedir, Nasıl Doldurulur?

Apartman Karar Defteri

Apartman karar defterleri bir nevi apartmanlarda yapılan işlemlerin kayıt tablosudur. Bu defterler yaşam alanlarımız olan apartmanlar için büyük önem taşırlar. Karar defterleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında da yer alırlar ve apartmanda yapılan işlemler açısından bir kayıt tablosu görevi görmektedirler. Kat maliklerinin temsili olan kurul tarafından apartman adına alınan tüm kararlar apartman karar defterine işlenir.

Apartman için gerçekleştirilecek olan işlemlerin ardından, herhangi bir tartışma çıkmaması için apartman karar defterlerinin varlığı oldukça önemlidir. Bundan dolayı mutlaka apartman karar defteri kullanılmalı ve bu deftere resmiyet kazandırılmalıdır. Apartman karar defterine Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirtildiği gibi yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar yazılır. Bu defter herhangi bir defter olamaz. Apartman karar defteri olarak sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilirler.

Apartman Karar Defteri Tutulmazsa Ne Olur?

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yöneticilere Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor.

Madde 33 şu şekilde yer alıyor:

“Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.”

Apartman Karar Defteri Nasıl Olmalı?

Apartman karar defterine dair merak edilenler arasında apartman karar defteri nasıl olmalı sorusu da yer alıyor. Apartman karar defteri, 1’den başlayıp sırayla giden sayfalardan oluşur ve her sayfanın noter mührüyle tasdik edilmiş olması gerekir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanımı mümkün değildir.

Kat malikleri kurulunun aldığı kararlar, apartman defterinde ilk sayfadan başlayarak yazılır. Noter tarafından tasdiklenmiş olan sayfalara yazılan kararlar, toplantıda bulunan malikler tarafından imzalanır. Kararlara aykırı oylama yapanlar ise imza atarken kararın sebebini açıklamakla yükümlüdürler.

Apartman karar defterini elinde bulunduran yönetici, kat malikleri kurulunca alınan protokol kararlarını, ihtarlar ve tebligat özetlerini, bütün giderleri deftere tarih sırasıyla yazmakla sorumludur. Bunun dışında yapılan her işlem, belgeleriyle birlikte saklanmak zorundadır.

Apartman Karar Defteri Nasıl Kapatılır?

Apartman karar defteri her senenin bitişinden itibaren takip eden ay içerisinde notere götürülüp tasdik ettirilerek kapatılır. Apartman karar defterleri, apartman içerisinde yapılan işlemlerin kaydı ve maliklerin hakları açısından büyük önem arz eder. Apartman karar defteri işlendikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiye ceza uygulanmaktadır. Bununla birlikte bu defter üzerinde yapılacak olan herhangi bir usulsüzlük karşısında, sulh mahkemeleri üzerinden de dava açma olanağı da vardır.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bilgi BankasıBirevim

Merkez Bankası Konut Fiyatları Artış Oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

14 + 19 =