6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

İmar Nedir ve İmar Planı Nasıl Alınır?

İmar Plan Türleri

İmar kavramı, inşaat sektörü ile yakından alakalı olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. İmar, bir yerin fiziksel gelişimi ve bir mülkün insanlar için yapısallaştırılmasıdır. Bir yerin İmar alanı olabilmesi için imar planına ihtiyaç vardır. Bunun için çeşitli İmar yasaları vardır. İmar yasaları, bir belediye içindeki yerin nasıl kullanılacağını düzenlemektedir. İmar yasaları ile imar edilecek yerdeki bina yüksekliği, arsa boyutu ve evin en yakın yoldan ne kadar uzakta olması gerektiğini düzenlemektedir.

Herhangi bir arsa için imar durumu sorgulama yapmak için ilgili belediyelerin e-imar uygulamaları kullanılabilir. Online imar sorgulamalar ile edinilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.

İmar Nedir?

İmar kelimesi “bayındırlık” anlamına gelmektedir. İmar, bayındır hale getirmek, imar etmek, yapılaştırmak ve şehirleştirmek olarak da tanımlanabilmektedir. İmar, bir yerin veya mülkün insanların kullanabileceği hale getirilmesidir.

İmarlı Alan Ne Demektir?

İmarlı alan, bir yerin imarlı olması, o yerde bir yapılaşma meydana getirebileceği anlamını taşımaktadır. İmara uygun yapılaşmanın ise mevcut şartlara ve fonksiyonlara uygun olarak oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla imar edilecek yerlerin yapılaştırılması için imar planı gerekmektedir.

İmar Planı Nedir?

İmar planı, yapılaşma olacak yer hakkında detaylar veren plan veya haritadır. İmar planı en geniş ifadeyle, insanların yaşamasına uygun hale getirilecek bölgenin çevre, fen ve sağlık şartlarına uygunluğunu sağlama amacıyla düzenlenen planlamayı içeren belgedir. İmar planı,  imar edilecek yer hakkında detaylı bilgiler içerir. İmar planı aynı zamanda oluşturulacak yaşam alanı için bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Nüfusu 10 binden fazla olan yerleşim yerlerinde İmar planı zorunludur. İmar planı ile yoğunluk, imar uygulaması, adalar ve yollar gibi birçok istatistik raporları oluşturulmaktadır. 10 bin nüfusun altında olan yerler için ise imar planı izni belediye tarafından verilmektedir.

İmar Planı çeşitleri;

Hiyerarşiye göre İmar Planları:

  • Mekansal Strateji Planı ,
  • Çevre Düzeni Planı ,
  • Nazım İmar Planı ,
  • Uygulama İmar Planı

1/1000 Uygulama İmar Planı Nasıl Yapılır?

İmar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını gösterecek şekilde hazırlanan raporlara, 1/1000 uygulama planı adı veriliyor. Bir imar planı eğer nazım imar planı hususlarına göre tasarlanmışsa hazır haritalar üzerinde yapılır. Yapıların olması gereken ve istatistiksel olarak belirlenmiş plan çizimleri 1/1000 uygulama olarak adlandırılır. 1/1000 imar planları, kadastral durumu işlenmiş olarak ve tasdikli halihazır haritalar üzerine yapılırlar.

Muhtelif İmar Durumu Nedir?

İmar durumu muhtelif ise; tapudaki gayrimenkulün çeşitliliğini belirtmek için kullanılmaktadır. Muhtelif imar durumu, taşınmaz varlığın tapusunda arsa bilgisi bulunmadığında söz konusudur. Muhtelif imar durumu ile gayrimenkulün tapusunda arsa bilgisi yoksa tarla, bahçe, bağ gibi muhtelif olabileceği belirtilmektedir. Muhtelif imar durumu için yapılacak  bir düzenleme ile bu taşınmaz varlık, daha sonradan arsaya dönüştürülüp yapılaşmaya uygun hale getirilebilir.

Arsanın İmar Durumu Nasıl Öğrenilir?

İmar durumu öğrenmek için imar durumu belgesine ihtiyaç vardır. İmar durumu belgesini ise arsanın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimine başvurarak elde edilmektedir. İmar belgesi belgeleri; dilekçe, nüfus cüzdanı, tapu aslı ve çap aslı gibi evraklardır.

Bir arsanın imar durumu kamu kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden de öğrenilmektedir. Arsa İmar Durumu sorgulama işlemi için arsanın bağlı olduğu belediyenin resmî web sayfası üzerinden ilgili bilgileri girerek de imar durumunu sorgulama işleminizi kolayca yapılabilir.

İmar Planında Sosyal Tesis Alanı Nedir?

İmar planlarında yer alan sosyal tesis alanları, yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, piknik ve eğlence alanları, spor alanları, stadyum ve ibadet alanları gibi alanları kapsamaktadır.

Yeşil alanlar: Kamunun faydalanması için yapılmış dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları, çocuk bahçesi gibi alanlar, yeşil alanlar kapsamına girer. Metropol ölçekli olarak oluşturulan botanik, fuar, hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar yeşil alanların içinde bulunur.

Spor ve oyun alanları: Stadyum projesi içerisinde açık ve kapalı otopark, büfe, lokanta gibi ihtiyaçları da karşılayan ticari üniteler bu alanları kapsamaktadır.

Sosyal ve kültürel tesis alanı: Tiyatro, kütüphane, kreş, sergi salonu, sığınma evleri, rehabilitasyon merkezi, sinema anaokulu, kurs, müze, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, bakım evleri gibi yerler sosyal ve kültürel tesis alanı kategorisine girmektedir.

İbadet yeri: Dini tesise ait lojman, kütüphane, yurt, gasilhane, şadırvan, tuvalet gibi alanlar kısaca ibadet yeri olarak ifade edilir.

Mezarlık alanı: Mezar yerleri, morg, gasilhane, tuvalet, otopark gibi alanlar mezarlık alanı olarak belirtilir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

MTV Nedir, MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bilgi BankasıBirevim

Web Tapu Nedir? Nasıl Kullanılır? Web Tapu Randevusu

Bilgi BankasıBirevim

En İyi C Segmenti Araçlar

Bilgi BankasıBirevim

Trendyol Araçlı Kurye Nasıl Olunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

six + 9 =