990 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

İmar Planı Nedir?

İmar Plan Türleri

Bir bölgeye yapılacak imar uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi veren plan veya haritaya imar planı adı verilir. Nüfusu 10 bini geçmiş olan yerleşim yerlerinde imar planı yapılması zorunludur. Bir imar planı yapıldığında yoğunluk düzeyi, imar uygulaması, adalar, yollar ve pek çok istatistik raporları oluşturulur. Bir bölgenin nüfusu 10 binin altında ise orada imar planının yapılıp yapılmayacağına belediye karar verir.

İmar Plan Çeşitleri Nelerdir?

Hiyerarşiye göre imar planları şöyle sıralanıyor:

  • Mekansal Strateji Planı,
  • Çevre Düzeni Planı,
  • Nazım İmar Planı,
  • Uygulama İmar Planı,

İmar Plan Türleri ve Tanımları

1/1000 Uygulama İmar Planı Nedir?

İmar planları nazım imar planı hususlarına göre tasarlandığında kadastro durumu ve hazır haritalar üzerinde yapılır. Gerçekleştirilen imar planlarındaki, olması gereken ve istatistiksel olarak belirlenmiş plan çizimleri 1/1000 uygulama olarak isimlendirilir. 1/1000 imar planları, tasdikli haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak yapılır.

1/1000 uygulama planı bölgelerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenlerini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını göstermektedir. İmar planı yapım aşamaları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan 8. maddede konu ile ilgili hükümle açıklanır. 1/1000 ölçekli uygulama planlarında bölge planları şunları gösterir;

  • Yerleşmelerin gelişme potansiyeli
  • Sektörel hedefleri
  • Faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımı
  • Sosyo-ekonomik gelişme eğilimleri

Bir yerleşim yerinde yoğunluk söz konusuysa ortak kullanım alanlarının belirlenmesi, yolların ortaya çıkarılması, komşuların kendi arsalarında kapalı alan yapma sınırlarının ortaya çıkarılması gerekir. Bu süreç aynı zamanda komşuların birbirlerine karşı haklarını ve sorumluluklarını da belirlemektedir. Yerleşim yerinin daha yaşanılır ve düzenli olmasını sağlayan imar planları ayrıntılı bir şekilde buradaki arsa kullanımı hakkında bilgiler de içerir.

İmar Planı Ne Zaman Yapılır?

10.000 kişiden fazla nüfus büyüklüğü olan her yerde imar planı yapılması zorunludur. Daha az nüfusu olan yerlerde ise bu planın yapılıp yapılmayacağına belediyeler karar vermektedir. İmar kelimesi anlam olarak bayındır duruma getirme, iyileştirme, geliştirme demektir. Arazilerin alınan kararlara uygun olarak düzenlenmesi de imar planlarının içeriğini oluşturur. Üsten alta doğru birbirlerini bağlayan bu yasaların arasındaki hiyerarşi nedeni ile üsteki kararlar altta alınacak kararlara temel olmaktadır.

İmar Planları Nasıl Hazırlanır?

İmar planın nasıl hazırlanacağı 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesinde ilgili hükümlerle birlikte açıklanmaktadır. Nazım imar planları kadastro durumu dikkate alınarak uygulama imar planları ilçe belediyeleri tarafından oluşturulur. Oluşturulan imar planları belediye meclisinde onaylanarak yürürlüğe girerler. İmar planları mecliste onaylandıktan sonra bir ay askıda kalarak ilan edilir ve ardından 15 gün içinde belediye başkanı tarafından kesinleştirilir. İmar planları ilgili idare tarafından yapılabileceği gibi ihale suretiyle yetki vererek de yaptırılabilir.

Mekânsal Strateji Planları imar planı ile karıştırılan kavramlar arasındadır. Mekânsal Strateji Planları Türkiye’nin tamamında 1/50.000-1/100.000 veya çok daha büyük ölçekli haritalar üzerinde yapılmaktadır. Bu planlar yürürlükteki imar kanununda bahsedilmezler ve hiyerarşide en yukarıda yer almaktadır. Çevre düzeni ise en az bir ilin tamamı için geçerli olacak şekilde 1/ 25.000 ölçeklerinde yapılan planlara denir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar kanunu çerçevesinde oluşturulan çevre düzeni planları konut, sanayi, ulaşım ve turizm projelerinin sağlıklı yapılanması için yapılır. Bir kentin gelecekte nasıl büyüyeceğini ve nasıl şekle gireceğini belirleyen planlara nazım imar planı denir ve ölçeği çoğunlukla 1/2.000 – 1/10.000 olmaktadır. Nazım imar planları büyükşehir vasfı olan kentlerde Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılmaktadır.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Esenler Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

İzmir Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Arabam Ne Kadar? Araba Değeri Hesaplama

Bilgi Bankası

En Uygun Hangi Kredi, Konut ve Taşıt Kredisi Hesaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

11 + 16 =