2.500 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

İntifa Hakkı Nedir?

intifa hakkı nedir

Gayrimenkul alanında merak edilen kavramlardan biri de intifa hakkıdır. İntifa hakkının ne olduğu, devredilebilir mi yoksa devredilemez mi olduğu gibi konular çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki intifa hakkı ne demek? İntifa hakkı devredilebilir mi? Şimdi bu soruları detaylı bir şekilde yanıtlayalım…

Bir mal sahibinin bir öğeyi kullanma, yararlanma ve kullanma hakkını başka bir kişiye devretmek suretiyle kurulan hak, kısaca intifa hakkı olarak adlandırılır. Bu hak, iktisap yönünden miras hakları olan bir haktır. İntifa hakkına sahip olan kişiler haklarıyla korunan şeyleri kullanma ve çıkarlarından yararlanma hakkına sahiptir. İntifa hakkı sahibi, bu hakka dayanarak mülkü yönetme (örneğin mülk kiralama vb.) hakkını elde etmiş demektir.

İntifa Hakkının Özellikleri Nelerdir?

  • Bu hak, taşınmaz, menkul, alacak hesapları ve varlık grupları (TMK 794 ve 814) üzerine kurulabilir.
  • Kanunla sağlanan bir haktır.
  • Mal sahibine tam olarak fayda sağlayabilecek tek haktır.
  • Sözleşmeler, mahkeme kararları veya zaman aşımı kanunlarıyla elde edilebilir.
  • Sahip olduktan sonra en geniş hak yelpazesine sahip olabileceğiniz hak türüdür. Sahibine malı kullanma ve yararlanma olanağı verir.
  • Bu hakkın süresi bittiğinde söz konusu taşınmaz, sahibine iade edilir.
  • Bu hak sahibi, taşınmazı kullandığı süre boyunca oluşan çiziklerden değil, diğer hasar ve kusurlardan sorumludur.
  • Bu hakka sahip kişi yapılan masraflar için mal sahibinden ücret talep etme hakkına sahiptir.

İntifa Hakkı Devredilebilir Mi?

İntifa hakkı kişisel ve dönemsel bir hak olduğundan dolayı kullanım hakkı devredilemez, fakat kullanım hakkının kullanımı devredilebilir. İntifa hakkının devri ile ilgili Türk Medeni Kanunu’nun 806. ve 4721. Maddelerinin hükümleri şöyledir:

“Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya hak sahibinin şahsen kullanması gerektiği hal ve şartlardan anlaşılmamışsa kullanım hakkı başkalarına devredilebilir. Bu durumda mal sahibi, haklarını doğrudan devralana karşı talep edebilir.”

Bu sebepten dolayı genel olarak intifa hakkı sahibi, hakkın kullanımını başka bir kişiye devretme olanağına sahiptir fakat bu fırsat sözleşme ile kısıtlanabilir. Her durumda mal sahibinin hakları saklıdır ve hakları devralan üçüncü bir şahsa karşı dava açılması mümkündür. Kullanım hakkının verilmesi de dahil olmak üzere, gayrimenkul üzerinde tesis edilen tüm irtifaklara resmi bir sözleşme yapılmasıyla ulaşılabilir. Medeni Kanun’un 753. maddesinin amacı, gayrimenkul sahipleri arasındaki pay sahiplerinden bir veya daha fazlasının, sadece üzerine inşa edilen ya da yapılacak belirli bir kat veya birimden faydalanmasını sağlamaktır.

 Tapuda İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

Tapu sicilinin iptali için belli şartların sağlanması gerekir. Bu iptalin gerçekleşmesi haklarını tescil eden kişinin talebine veya yetkili makam veya mahkemenin kararına bağlıdır. Tapu kaydının iptalinde kayıt talebine ilişkin düzenlemeler ciddiye alınır. Önceden konulmuş belli bir süre varsa bu süre dolduğunda gayrimenkul sahibinin talebi üzerine terk işlemi gerçekleştirilmelidir. Kullanım hakkının farklı sebeplerle sona ermesi nedeniyle tescilin yasal değerini kaybetmesi durumunda, gayrimenkulün sahibi tescilden vazgeçme talebinde bulunabilir. Konsey bu talebi uygularsa, ilgili her kişi bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde işlemin iptalini talep ederek dava açabilir.

Kullanım hakkı kişi tarafından belirlendiği için devredilemez veya miras alınamaz. Bu hak, kişinin ölümüyle biten sınırlı bir mülkiyet hakkıdır. Kullanım hakkı konusunda sabit bir süre yoksa, mutabık kalınan sürenin sona ermesi kişinin ölümü ile mümkündür.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Arsa Tapulu Daire Nedir? Arsa Tapulu Ev Almak Mantıklı Mı?

Bilgi Bankası

Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır? Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilgi Bankası

Su Aboneliği Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bilgi Bankası

Doğalgaz Aboneliği Nasıl Başlatılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 + 10 =