990 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

İskan Nedir? İskân Nasıl Alınır?

İskan Nedir? İskân Nasıl Alınır?

Yapı kullanım izin belgesi olarak da ifade edilen iskân, bir inşaatın ruhsatlı bir şekilde yapıldıktan sonra inşaat sürecinin tamamlandığını kanıtlayan belgelerle yapının kullanım izninin yasal olarak verilmesi iznidir. Bu süreçte verilen izin belgesine de iskân belgesi adı verilir. Peki iskân için neler gerekir? İskân nasıl alınır? Belediyeden nasıl iskân alınır? bu detaylara girmeden önce yapı ruhsatı ile ilgili bilgi vermemiz gerekiyor, çünkü yapı ruhsatı olmayan binalar için iskân almak gibi bir durum söz konusu olamaz…

Yapı Ruhsatı Nedir? Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Bir inşaatın başlayabilmesi için gereken izin belgesi ruhsat olarak adlandırılır. Yapımı planlanan ve projesi olan binaların yapım sürecinin başlaması için gereken izinlerin alınması gibi işlemler ruhsat kapsamına girer. İnşaat yapılacak bölgenin imar prosedürlerine uygun olduğuna karar verilen projeler aynı zamanda yapı ruhsatı konusunda da uyumluluk sağladıklarında inşaatın başlamasına müsaade edilir.

Yapı Ruhsatı Nereden Alınır?

Yapı ruhsatı almak için bölgenin bağlı olduğu belediyelere müracaat edilmesi gerekir. Bu başvuruyu yaparken form dilekçe ve inşaat projesinin onayları hazır bulundurulmalıdır. İnşaat sahibi ya da arsanın tapu sahibi dilekçeyle başvuru için müracaat edebilir. Projenin istenen durumlara uygunluk göstermesi durumunda projeye ruhsat verilir.

Ruhsat verildikten sonra geçerliliği 5 sene olarak belirlenmiştir. Bu da inşaatın 5 sene içerisinde tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Yapı ruhsatları alındıktan sonra inşaatı yapan firma çalışmaları en geç 2 sene içinde başlatmış olmalıdır. İnşaat tamamlandığında ise yapı kullanım izni, yani iskân alınabilir.

İskân Belgesi Nasıl Alınır?

Bir yapıya iskân alınabilmesi için yapının ruhsatlı olarak yapılarak yine ruhsatta belirtildiği gibi tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. Projeler ruhsata uygun şekilde tamamlandıktan sonra ilgili belediyelerden iskân belgesi yani yapı kullanım belgesi almak mümkündür.

İskân Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Belediyeden nasıl iskân alınır? sorusuna cevap olarak bir yapıya iskân belgesi almak için gereken evrakları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • İskân Belgesi İçin Dilekçe
 • Tapu Kayıt
 • Vergi Dairesinden alınacak “Borcu Yoktur” Yazısı
 • İZSU, Dış Kanal Belgesi
 • Telekom Uygunluk Yazısı
 • Proje Müellifleri Raporu
 • Yapı denetim kuruluşu Belgesi
 • Bina Cephe Fotoğrafları- 13 x 18 cm
 • Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri Borcu Yoktur belgesi
 • SGK borcu yoktur Belgesi
 • Sığınak Raporu
 • Yangın Tesisat Raporu

Ruhsatta belirtilen kriterlere tam uygunluk ve gereken belgeler temin edildikten sonra yapı kullanım izni çıkarılabilir. İskân alınmak istenen yapıda asansör olması durumunda ise asansöre ait aşağıda sıralanan belgelerin de sunulması gerekmektedir;

 • TSE Belgeleri
 • Garanti Belgesi
 • Mühendislerin SMM Belgeleri
 • Muayene Raporu- 4 adet
 • Muayene fişi
 • Uygulama projeleri

Bütün bu belgeler tamamlanarak ve belediyeden alınacak form ve dilekçelerle birlikte ilgili belediyelere başvuru yapılarak, yapı kullanım belgesi olan iskân çıkarılabilir. İskân için yapılacak başvuruların inşaat sahibi, firma sahibi veya arsa tapu sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İskân Belgesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Bir yapıya kullanım belgesi yani iskân alabilmek için başvuruların belediyelerin imar müdürlüğü yapı kullanım izni birimine yapılması gerekir. Belediye görevlileri başvuruları değerlendirirken inşaatın prosedürlere göre yapılıp- yapılmadığını, ruhsat ve eklerine göre uygun olup olmadığının kontrol ederek onaylama işlemini yaparlar.

Projeler mevzuata uygun şekilde yapıldıktan sonra, bağımsız bölümlerin tür ve uygunlukları, ruhsat süresi içerisinde tamamlanmış ise gereken belgelerle müracaat edildiğinde yapı için kolaylıkla iskân belgesi çıkarılabilir.

İskân Olmadığı Takdirde Yaşanacak Sorunlar

Bir binada iskân olmadığı takdirde birçok sıkıntının yaşanması gündeme gelir. Peki iskân alınmazsa ne olur? İskân alınmadığı takdirde yaşanacak problemler nelerdir? Bu sorulara cevap niteliğinde olacak sonuçları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

 • İskânı olmayan binalar en temel hizmetlerden bile faydalanamazlar. Bir binada iskân yok ise o binadaki daireler için elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerden yararlanılması için abonelik açılması söz konusu olmaz.
 • Kat irtifakı olarak belirtilen ve bu şekilde oluşturulmuş tapuların, kat mülkiyetine dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilemez.
 • İskânı alınmamış bir binada oturum için yasal bir izin söz konusu değildir. Bu yapılar kaçak yapı statüsünde değerlendirildiği için belediyeler bu yapılar için yıkım kararı alarak bu kararı uygulayabilir. Bu yapılarda yaşayan bireyler ise uygun görülen oranlarda para cezasına çarptırılabilirler.
 • Teknik unsurlardan kaynaklanan ve iskân alınmasının önüne geçen sorunlar nedeniyle iskânsız binalarda oturan bireyler ciddi masraflarla karşılaşabilirler.

İskânsız Ev Satın Alınır mı?

Kat irtifakı alındıktan sonra iskânın da alınması, inşaatın projeye uyacak şekilde yapıldığının tescillenmesidir. İskân alındığında tüm bina için alınır ve bu durumda kat malikleri için belirli bir masraf söz konusu olur. Bu durum da bazen yarıda kalmış binalar için iskân alınamama sorununu beraberinde getirebilir. Konut kredisi veren bazı bankalar kredi sağlamak için yalnızca kat irtifakını yeterli bulmaz ve iskân alınması şartını koşar. Bundan kaynaklı olarak proje uygun bir şekilde tamamlanmış olsa bile iskâna sahip olmayan bir evi satın almak bazı riskler ve zorluklar doğurabilmektedir.

Henüz iskân belgesi almamış bir yapı, resmi kayıtlarda inşaat olarak belirtilir. İskân belgesi olmayan bu yapıya elektrik, su, doğal gaz gibi en temel ihtiyaçlar için bile abonelikleri alınamaz. Yalnızca şantiye aboneliği almak için izin verilir. Bu durum da konut sahiplerinin kullandıkları enerjilerin faturalarına ek maliyetler yansıyarak, konut sahiplerinin bütçelerinin zorlanmasına yol açar. Ayrıca ticari birimler için de ruhsat alınması söz konusu olamaz. Bu durum birçok binanın altında yer alan mağaza/dükkân gibi ticari birimlerin boş kalmasına ya da sadece belirli bir işletme türüne kiraya verilebilmesine neden olur.

İskân Sorgulama Nasıl Yapılır?

İskân sorgulama işlemi binanın bulunduğu ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzni birimlerinden gerçekleştirilir. İskân sorgulaması yapmadan önce iki ana noktayı göz önüne almakta fayda vardır: Bunlardan biri binanızın ruhsat süresinin dolmamış olması ve binanın belirtilen mevzuata uyacak şekilde hayata geçirilmiş olması gerekmektedir.

İskân Alındıktan Sonra Tapu Değişimi Nasıl Yapılır?

İskân işlemi sırasında belediyelerin iskân alım işlemini Tapu Kadastroya bildirmesi, Tapu Müdürlüğünün de kendi kayıtlarında gereken güncellemeleri yapması gerekir. İskân alınmadan önce her tapuda “Tapunun Cinsi” kısmı, Tapu Dairesi Kat Mülkiyeti kütüğünde “arsa” olarak görünür. İskân alındıktan sonra ise bu kısım değiştirilerek “bina” olarak yazılır. Bu işlemler sonrasında bağımsız bölümün sahibi olan bireyler kendi konularının ya da dükkanlarının kat mülkiyeti tapusuna sahip olabilirler.

İskân ile İlgili Karşılaşılabilecek Problemler

 • Bir bina inşa edilirken onaylı projenin dışına çıkılırsa proje kapsamına girmeyen alanlar yıkılmadığı sürece iskân alınması mümkün değildir.
 • İskânın müteahhit tarafından alınacağın kararlaştırılmasına rağmen müteahhit iskânı almazsa bu durumda arsa sahibi müteahhide dava açma hakkına sahiptir.
 • İş yeri olarak belirtilen alanların iskânlı olması çok önemlidir. Kiralanan işyeri iskânlı değilse bu yapı ayıplı sayılır ve kiracısı kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip olur.
 • İskânı olmayan binalar için kredi çekilmek istediğinde bankalar kredi işlemlerinde sorun çıkarabilir.
 • Bina belirtilen projeye uygun bir şekilde yapılıp iskânı alınmazsa, mülkün kat irtifak tapusu, kat mülkiyet tapusuna dönüştürülemez.
Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Gaziantep Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Kayseri Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Konya Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Çorlu Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eight − two =