6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Noterden Veraset İlamı Almak İçin Gerekli Belgeler

veraset ilamı

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), murisin yani ölüm durumunda miras bırakan kişinin varlıkları üzerinde hak sahibi olanları gösteren resmi belgedir. Veraset ilamı, noter ve Sulh Hukuk Mahkemelerince verilmektedir. Noter veya mahkeme tarafından Veraset ilamı almak isteyen kişiler, kan bağını kanıtlamalıdır.

Mirasçılık belgesi ile bir kişi, muris adına bankadan para çekebilir, alacak talep edebilir veya tapu işlemleri gerçekleştirebilir.  Noterden Veraset ilamı almak gerekli belgeleri eksiksiz olarak temin etmek gerekmektedir. Peki veraset ilamı nasıl çıkar? Veraset ilamı çıkartmak için yapılması gerekenler nelerdir? Noterden veraset ilamı almak için hangi belgeler gerekir? İşte veraset ilamı alacakların dikkat etmesi gereken konular…

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesidir. Sulh hukuk mahkemesi veya noterce tarafından mirasçının talebi üzerine verilen belgedir. Veraset ilamı alabilmek için kişiler arasında soybağı olması şartı aranmaktadır. Veraset ilamı ile mirasçılar mallar hakkında kullanma ve elinde bulundurma yani işlem yapma hakkını elde ederler. Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi ile bankadan para çekme, alacak talep etme, tapu gibi durumlar için gerekmektedir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Veraset ilamını almak kamu kurum ver kuruluşları ile ilgili olan işlemler için önemlidir. Bunun dışında intikal vergisinin ödeme zorunluluğu için gerekli bir belge olarak görülebilir.
Veraset ilama şirket söz konusu olduğunda mirasçı intikali için gereklidir ve banka, borçlu gibi durumlar söz konusu olduğunda da gerekmektedir.

Veraset İlamı Noter Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesi adıyla bilinir. Sulh hukuk mahkemesi veya noterce tarafından mirasçının talebi üzerine verilir.

Veraset ilamı almak için kişiler arasında soy bağı olması şartı aranır. Veraset ilamı ile mirasçılar mallar hakkında kullanma hakkı böylece elde edilir. Veraset ilamı üzerinden bankadan para çekebilir, alacak talep edebilir ve tapu gibi durumlar için işlemler yapabilirsiniz.  Mirasçılık belgesi ile hak sahipleri bankadan para çekebilir, alacak talep edebilir ya da tapu işlemleri yapabilir. Noterden Veraset ilamı almak gerekli belgeleri eksiksiz olarak yapmanız önemlidir. Peki noterden veraset ilamı nasıl çıkar? Veraset ilamı çıkartmak için gerekenleri sizlerle bir araya getiriyoruz.

Veraset ilamını almak kamu işlemleri için önemlidir. Ayrıca intikal vergisinin ödeme zorunluluğu için gerekli bir belgedir. Veraset ilama şirket söz konusu olması durumunda mirasçı intikali için gereklidir.

Mirasçı tarafından gerekli belgelerin noterliğe ibrazı üzerinden notere başvurulması suretiyle veraset ilamı alınacaktır. Bazı durumda kanun üzerinden veraset ilamı verme yetkisi sınırlandırılır. Bu gibi durumlarda sulh mahkemesine başvurmalısınız. Hangi durumlarda veraset ilamı verilmez;

 • Noter tarafından muris ve mirasçı arasındaki soy bağının tespit edilememesi,
 • Nüfus kayıtlarının açık olmaması,
 • Muris tarafından düzenlenen vesayet nedeniyle,
 • Başvuran kişilerden en az birinin yabancı olduğu durumlarda ilan verilememektedir.

Miras ile ilgili işlemleriniz varsa mutlaka veraset ilamı nedir sorusuna dikkat etmeniz gerekir. Söz konusu belge noterden alınmaktadır. Noter üzerinden veraset ilamı dilekçesi ya da vekâletname ile başvuru yapabilirsiniz. Noter tarafından verilecek başvuru formunun da doldurulup ibraz edilmesi istenebilir. Bu belgenin alınabilmesi için mirasçılık talebinde bulunan kişinin soy bağının bulunması önemlidir.

Mirastan hangi mirasçının ne kadar pay alacağı veraset ilamında yayınlanacaktır. Noterden çıkarılan bu belge üzerinde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak veraset ve intikal vergilerinin ödenmesi için belli bir süre içinde alınması gerekir.

Veraset ilamı alma ücreti de birçok kişi merak ediliyor. Noterden veraset ilamı alırken iki kişi için belirlenen noter ücreti 2023 yılı için 680 TL olarak açıklanmıştır. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı almak için de mahkemeye 878,20 TL harç ücreti ödemeniz gerekmektedir. Söz konusu ücret her yıl düzenli olarak güncellenir.

Mirasçılık belgesi süresi ne kadardır?

Veraset ilamı çıkarmak için süre bulunmamaktadır. Ancak kişinin ölümünden sonraki 3 ay içerisinde intikal ve veraset vergi beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir. Beyanname içinse veraset ilamı  beyanı gerekmektedir. Veraset ilamı, noter veya Sulh Hukuk Mahkemeleri olmak üzere iki kanaldan da çıkarılabilir. Noter aracılığı ile veraset ilamı çıkarmak daha hızlı ve kolaydır.

Veraset ilamı başvurusu için kimlik belgesi, vekalet örneği ve noter başvuru formu gerekmektedir. Mirasçılık belgesi başvuru formunun imzalanması ve diğer belgelerin tamamlanmasıyla birlikte Veraset ilamı başvurusu yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Veraset ilamı çıkması için talepte bulunan kimsenin miras bırakan kişi ile kan bağı bulunması ya da yasal mirasçı olarak belirlenmiş olması şartıdır.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Noterler, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Noter Kanunu’na göre veraset ilamı vermeye başlamıştır. Nüfus kayıtları “Veraset İlamı” verilmesinde yeterli ise noter, mirasçılık belgesi vermek durumundadır. Nüfus kayıtları mirasçılık belgesi için yeterli değilse, bilirkişi incelemesi gerekiyorsa, miras yabancılar tarafından talep ediliyorsa ya da tanık dinlenmesi gerekiyorsa veraset ilamı çıkarmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapmak gerekmektedir.

Noter aracılığı ile Veraset ilamı çıkarmak istediğinizde notere başvurmanız gerekmektedir. Veraset ilamı talebini inceleyen noter, nüfus kayıtlarına bakarak, mirasçı olunup olunmayacağına karar verecektir. Noter Kanunu gereğince nüfus kayıtlarında başvuran kişi/kişilerin mirasçı oldukları anlaşılıyor ise noter başvuran kişiye veraset ilamı verilmektedir.

Veraset İlamı İçin Tüm Mirasçılar Gerekli Mi?

Atanmış mirasçıların mutlaka mirasçılık belgesi alması gerekir. Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesinden veya noterliklerden mirasçının kendisi bizzat başvurusuyla yapılabilir. Mirasçılık belgesi isterken Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru dilekçesinde hasım gösterilmemelidir. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Mirasçılık belgesi çıkarmak için, mirasçıların tek tek başvurusu da kabul edilir.

Veraset ilamını, mirasçılar dışında, miras bırakanın alacaklıları da alma hakkına sahiptir. Miras bırakanın alacaklılarına bu hakkın tanınmasının amacı, alacaklarının teminini en iyi şekilde sağlayabilmektir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

Veraset ilamı ilk olarak hak sahibi bulunan kişiler tarafından yetkili makamlara geçerli bir başvuruda bulunulması gerekir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) talebinin kabul edilmesi için şu şartlar aranır;

 • Murisin ölmüş olması,
 • Muris hakkında gaiplik kararı verilmesi,
 • Yetkili kişiler tarafından talepte bulunulması,
 • Veraset ilamı talep edilmeden önce mirasçıların bu durumu bilmesi,
 • Vasiyetnameye bir ay içinde itiraz edilmemiş olması gerekir.

Veraset ilamı miras avukatı aracılığıyla veya bizzat mirasçının başvurusu ile alınabiliyor. Veraset ilamının alınması için avukatlık hizmetine başvuru yapılacaksa noter aracılığıyla avukata vekaletname çıkarılması gerekir. Veraset ilamı üzerinde tüm mirasçılık hakları tespit edileceğinden bu konuda bir veraset avukatı yardımına başvurulması önemlidir.

Kimler Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talep Edebilir?

Veraset ilamı talep etme yetkisi yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara tanınmaktadır. Yasal mirasçılar, kanun tarafından kan esasına dayalı olarak düzenlenir. Atanmış mirasçılar ise muris tarafından düzenlenen vasiyetname üzerinden belirlenir. Hem yasal mirasçılar hem de atanmış mirasçılar, sulh mahkemelerine ya da noterlere başvuru gerçekleştirerek veraset belgesi düzenlenmesini talep edebilir.

Mirasçı kılınan atanmış mirasçıların veraset ilamı talep edebilmesi için ölüme bağlı tasarruflara bir ay içinde itiraz etmemesi gerekir. Murisin alacaklıları da mirasçılık belgesi talep etmeye yetkilidir. Murisin alacaklılarının veraset ilamı talep edebilmesi için mevcut bir icra takibi bulunmalıdır. Veraset ilamı talep etmeye yetkili olmayan kişiler;

 • Boşanmış eş,
 • Mirastan feragat edenler,
 • Mirası reddedenler,
 • Mirastan çıkarılan kişiler,
 • Mirastan yoksun kişiler,
 • Terekeyle ilgisi olmayan üçüncü kişilerin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

Mirasçılık belgesi talep etme yetkisine sahip olmasa da istisnai olarak mirası reddeden kişiler de veraset ilamı verilmesini talep edebilir. Bunun için tenkis davasında da celp talep edilir.

Veraset İlamı İle İntikal Nasıl Yapılır?

Murisin malvarlığının tereke adıyla mirasçılara kalmasına intikal adı verilir. Murisin ölümü nedeniyle intikale elverişli özel hukuk ilişkileri kanun nedeniyle mirasçılara geçer. Belge için murisin ölümünün ve mirasçıların hak sahipliğinin tespiti gereklidir. İntikal bakımından mirasçıların yapması gereken birtakım prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Bu uygulamalar bizzat mirasçı tarafından veya intikal avukatı tarafından gerçekleştirilir.

Vergi Usul Kanunu gereğince, veraset beyannamesi ibrazı üzerinden yapılan bildirimin ölüm tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu süre üç ay daha uzatılabilir.

Veraset İlamının İptali Nedir?

Hukuki açıdan aksi ispatlanmadığı sürece, veraset ilamında, mirasçılar ve pay oranları açıklanmıştır. Böylece mirası kanuna uygun bir şekilde paylaştırılır.

Mirasçılık belgesinde mirasçılar ve miras payları hakkında hata yapılması durumunda iptal davası açılabilir. Bu tip hataların tespiti, düzeltilmesi sonrasında miras eşit şekilde dağıtılır. Mirasçılık belgesinin iptali davası, çekişmeli davalardan bir tanesidir. Hasımsız olarak açılamaz. Veraset ilamının iptali davasında görevli mahkeme ise Bölge Adliye Mahkemeleridir.

Kimler Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) Talep Edemez?

Kanunun veraset ilamı talep edemeyecek olan kişiler, boşanmış eşler, mirastan feragat edenleri mirası reddedenler, ölüme bağlı açıkça mirastan çıkarılanlar, mirastan yoksun olanlar, miras ile ilgisi bulunmayan 3. Kişiler, mirasın öncesinde başvuran art mirasçı ya da yedek mirasçılar noter veraset ilamından faydalanamamaktadır.

Mirasçılık Belgesi’nin Noterlik Tarafından Verilemeyeceği Durumlar

Önceleri mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından verilmekteydi. Şimdilerde durum daha farklı olarak değerlendirilmektedir. Hem noterler hem de Sulh Hukuk Mahkemeleri bu kapsamda hizmet vermektedir. Fakat noterlerin yetkileri biraz daha kısıtlıdır. Bu anlamda bazı durumlarda noterlik ilgili belgeyi sağlayamamaktadır. Peki, noterden veraset ilamı neden çıkmaz?

 • Eğer miras bırakan kişi ile miras belgesi isteyen kişinin arasında soy bağı yoksa ya da soy bağı var fakat kişi yasal mirasçı değilse noterler belgeyi temin edemezler.
 • Eğer miras bırakan kişinin vasiyeti yoksa, 04.04.1926 tarihinden önce vefat etti ise, 23.11.1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşi sağ ise yine noterler belgeyi sağlayamamaktadırlar.
 • Son olarak eğer miras bırakan kişi ya da mirasçıların, herhangi biri ile aynı gün vefat etti ise, gaiplik söz konusu ise, evlatlık olma durumu var ise, vatandaşlıktan çıkma veya birden çok vatandaşlığa mensup olma gibi bir durum var ise noterlik ilgili belgeyi veremez.

Bu durumlar söz konusu ise noter red verecek ve ilgili kişileri Sulh Hukuk Mahkemelerine yönlendirecektir.

Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesinden Nasıl ve Kaç Günde Çıkarılmaktadır?

Sulh Hukuk Mahkemelerinden Veraset ilamı çıkarmak notere göre çok daha uzun sürmektedir. Veraset ilamı mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak 1 hafta ile 1 ay arasında verilebilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, veraset ilamı vermek için nüfus kayıtlarını ilgili nüfus birimlerinden talep eder. Mahkeme tanık dinlenmesine ya da bilirkişi incelemesine gerek olmadığına karar verirse Veraset ilamı bir duruşma ile alınabilir.

Mirasçılar, noter yoluyla veraset ilamı alındığında ve mirasçı belgesi nedeniyle menfaatleri ihlal edildiğini iddia ediyorlarsa Sulh Hukuk Mahkemelerine itirazda bulunabilirler. Mirasçılık belgesinde gösterilen her kişi veraset ilamı için iptali davası açabilir. Ancak mirasçılık belgesinin iptalini talep edecek mirasçı bulunmuyorsa mirasçılar yerine Hazine de dava açabilmektedir.

Ölümden Kaç Gün Sonra Veraset İlamı Alınabilir?

Genel olarak kanunda ölümden sonra veraset ilamı süresi bulunmamaktadır. Fakat eğer söz konusu mirasın intikali söz konusu ise mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek zorundadırlar. Bunun için de bildiri yapmaları gerekmektedir. Bu anlamda ölüm belgesi olmadan veraset ilamı yapılamadığı için belge alınarak ilgili kurumlar ile ölümden bir ay sonrası kadar süre içerisinde işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Noterden Veraset İlamı Almak İçin Gerekli Belgeler

Genel olarak veraset ilamı, yasal olarak mirasçı olan kişilerin yetkili kurumlar tarafından mirasçı olduğuna dair belge almasıdır. Bu da noterden veraset ilamı için gerekli belgeler kapsamında düzenlenmektedir. İlgili belgenin alınabilmesi için noterler görevlidir ve başvuru esnasında gerekli belgeler sunulduğunda veraset ilamı alımı gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda gerekli belgeler ise şunlardır;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm belgesi ( Eğer ölüm belgesi yurt dışından alındı ise, yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalı ve Apostil şerhi alınmalıdır. )
 • Veraset ilamının talep edildiğine dair sunulacak olan dilekçe
Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bilgi BankasıBirevim

Merkez Bankası Konut Fiyatları Artış Oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

5 × one =