6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

BirevimMerak Edilenler

Birevim’in Sektöre Kazandırdıkları

Sektöre Kazandırdıkları 4

Milyonlarca insan ev sahibi olmak istiyor. Ev sahibi olmak isteyen herkes için en önemli kriter şüphesiz almak istenilen eve faiz ödemeden ve hiç fark vermeden sahip olmak… Üstelik bu önemli kriter gelir durumu alt ve orta olanların yanında yüksek olanlar için de ilk sırada geliyor.

Maalesef bu güne kadar mevcut uygulanan sistemler bu isteğe çözüm üretemedi. Faizsiz ev alımında faaliyet gösteren kurumlar ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamadı. Milyonlarca insanın büyük bölümünün ev sahibi olma isteği sadece bir hayal olarak kaldı.

2016 yılının Nisan ayında kurulan Birevim ile bu gidişatın değiştiğini söyleyebiliriz. Topluma sunduğu faizsiz ev alma modeli, kendi sektöründe pek çok yeniliği içermekte olup ilerleyen zamanlarda sektörde halihazırda faaliyet gösteren kurumlar dahil olmak üzere daha sonra faaliyete geçecek başka kurumlara da öncülük edip, örnek olacaktır.

Şeffaf ve Denetlenebilir Olmak

Faizsiz ev almaya yönelik hizmetler sunan bu sektörün günümüze kadar devam eden en büyük eksikliklerinden biri de yeteri kadar şeffaf ve denetlenebilir olmayışıydı. Birevim “şeffaflık” ilkesini her durumda uygulamaya koyup gerek mali yapısını, gerek uyguladığı faizsiz ev alma modelini denetlenebilir ve tamamen şeffaf hale getirme cesaretini gösterdi.

Bu durumun; sektörün çalışanları, müşterileri ve paydaşları açısından olumlu ve güzel sonuçlar doğuracağı çok açık. Sadece bu kesimlerle sınırlı kalmayıp faizsiz ev alma sektöründe faaliyet gösteren diğer kurumların da zamanla böyle şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşmasına zemin oluşturacaktır.

Sektöründe yeniliklerin öncüsü konumunda olmayı sürdürecek olan Birevim’in amaçlarından biri de; sektöre kazandırdığı her yenilikten müşteriler ve paydaşların olumlu etkilenmesini sağlamak olacaktır.

Yüksek Maliyetleri Kaldırmak

Ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına çıkan en büyük sorun şüphesiz maliyetlerin yüksek olmasıdır. Türkiye’de en çok tercih edilen ev sahibi olma aracının kredi kullanımı olduğu gerçeğinden hareketle faizlerin yüksek olması, taksitlerin orta gelir grubu üstüne hitap etmesi, alt ve orta gelir grubu için çözüm olmamayı beraberinde getirmektedir. Kredi kullanılarak alınan bir evin aylık ödenecek taksitleri yüksek olduğu gibi, evin toplam maliyeti ise gerçek değerinin çok çok üstüne çıkmaktadır.

Ev sahibi olmak isteyenlerin denediği alternatif yollardan olan faizsiz ev alma sektöründe ise durum kredi kullanımına göre kısmen daha iyidir; ancak yine de yüksek maliyetler göze çarpmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların uyguladığı ve ev almak isteyen kişilere gereksiz ek maliyet getiren “kira yardımı” evin gerçek değerinin üzerinde alınmasına sebep olmaktadır. Evini teslim alan bir kişinin ödemeleri bir anda artıp, taksitlerine ilave ödemeler eklenmektedir. Hal böyle olunca ev alacak kişi; bir ev alıp, bir ev değerinden daha fazla ödeme yapmış olur.

Birevim; yola çıkarken ev sahibi olmak isteyenlere tamamen faizsiz bir çözüm sunmakla beraber faizsiz ev alma sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırarak, adeta faizsiz ev sahibi olma yöntemini yeniden tanımlamıştır.

Birevim’in ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu model tamamen faizsizdir. Vade ne kadar uzun olursa olsun herhangi bir vade farkı istenmemektedir. Bunların yanında faizsiz ev alma sektörünün adeta kanayan yarasına da çözüm sunmuştur. Kira yardımı adıyla müşterilerden tahsil edilen gereksiz ödemeleri kendi yöntemlerine koymamıştır. Dolayısıyla Birevim ile ev sahibi olmak isteyen bir kişi, evin değerini uygun taksitlerle ödeyip, fazladan herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmaktan kurtulmuştur.

Birevim’in “kira yardımı” adıyla müşterilerden alınan gereksiz bedeli kaldırması, ev sahibi olmak isteyenlerden de yoğun ilgi görmüştür. Bu yoğun ilginin en büyük neticesi, sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların da zamanla Birevim modelini örnek alarak “kira yardımı” adıyla alınan gereksiz ödemeleri müşterilere yüklemekten vazgeçmeleri olacaktır.

Birevim “kira yardımı” adıyla ev sahibi olmak isteyenlerden alınan gereksiz ödemeleri kendi modeline koymayarak aynı zamanda Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirmiştir. Bu büyük adım; ülkemize, ülkemiz insanına ve faizsiz ev alma sektörüne büyük kazanımlar sunacaktır.

Birevim vesilesiyle faizsiz ev alma sektöründe yer alan diğer kurumlar da müşteriye ek maliyetler getiren “kira yardımı” uygulamasından vazgeçebilirler. Böylelikle ev sahibi olmak isteyen bir kişi Birevim müşterisi olmasa dahi yüksek maliyetler altında ezilmekten kurtulmuş olur. Birevim sadece kendi müşterileri değil tüm faizsiz ev sahibi olmak isteyenler için de olumlu sonuçlar doğuran bir adımın öncüsü konumunda olur.

Zamandan Tasarruf

Türkiye şartlarında bir ev sahibi olmak uzun zaman alabilmektedir. Ev sahibi olmakta oldukça zorlanan alt ve orta gelir grubunu ele aldığımızda bir ev alabilmek için asgari 7-8 yıl ödeme yapıldığı istatistiklerde görülmektedir. İkinci bir ev veya başka yatırımlar yapmak çoğu zaman alt ve orta gelir grubu için bir hayalden öteye gidememektedir.

Kredi kullanılarak yapılan alımlarda faiz ve vade farkı sebebiyle alınan evin borcunun bitmesi uzun yıllar almaktadır. Faizsiz ev alma sektöründe faaliyet gösteren firmaların uyguladığı sistemlerde ise “kira yardımı” adıyla müşterilere gereksiz maliyetler yüklendiği için durum kredi kullanılarak yapılan alımlardan çok farklı değildir.

Birevim’in faizsiz ev alma sektörüne kazandırdığı en önemli uygulamalardan biri de, müşterilerin zamanı etkin kullanarak ikinci yatırım planlarını da hayata geçirebilmeleridir. Birevim müşterilerine faizsiz tasarruf yapma imkanı sunarken uyguladığı model ile zamandan da tasarruf yapmalarını sağlamaktadır. Hal böyle olunca alt ve orta gelir grubunda bulunanlar dahi bir ev sahibi olduktan sonra ikinci bir ev daha veya bir araba, iş yeri, arsa gibi yatırımlara da girmek için fazlasıyla zamanlarının kaldığını görmektedirler.

Peki Birevim ile zamandan tasarruf nasıl yapılıyor? Evinizi teslim aldıktan sonra taksitleriniz, almış olduğunuz evin bedelinin binde dördü oranında artırılarak yeniden düzenleniyor. Artırılan taksitleriniz kalan borcunuzdan düşüldüğü için evinizin toplam maliyetine etki etmeden toplam taksitinizin sayısı azalmış oluyor. Örnek verecek olursak ev almak isteyen bir kişi hiç peşinat vermeden 120 kişilik bir tasarruf programına dahil olduysa ve evini ilk ay aldıysa bu uygulama neticesinde toplam borcu 81 ayda bitiyor. Haliyle Türkiye’de ve faizsiz ev alma sektöründe bir ilk olarak müşteri borcunu 39 ay erken bitirip zamandan etkili bir şekilde tasarruf yapmış oluyor. Müşteri dilerse bu 39 ayı değerlendirip başka yatırımlar için kullanabilir. Mesela bir ev sahibi olduktan sonra 39 ay taksitle bir de araba sahibi olunabilir. Kredili alımlarda ve faizsiz ev alma sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda fazladan ödenen miktarlar müşteriye bir fayda sağlamazken, Birevim’in bu modeliyle bizzat müşterinin kendisine fayda sağlamış olur.

Teslimatın geciktirilmemesi

Faizsiz ev alma sektöründe bulunan firmalardan ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına genellikle iki tür teslim tarihi belirleme şekli çıkar. Bunlardan ilki ev sahibi olmak isteyenlerden oluşan bir tasarruf programında kimin hangi ay evini teslim alacağının noter huzurunda yapılan sıralama ile belirlenmesidir. Diğeri ise müşterinin ekonomik koşulları dikkate alınarak yapılan ödeme planına göre sıralamaya girmeksizin kesin teslim tarihinin belirlenmesidir.

Faizsiz ev alma sektöründe bulunan firmalardan ev sahibi olmak isteyen müşterilerin teslim tarihi geldiğinde bazı uygulamalarla teslim tarihi ertelenebilmektedir. Örneğin bir müşterinin başlangıçta verdiği peşinat şayet firmanın istediği düzeyde değilse o müşterinin evini teslim alacağı tarih geldiğinde ekstra bekleme süresi konulup, teslim tarihi ileri bir tarihe ötelenmektedir.

Bu ve buna benzer uygulamaların her şeyden önce müşteriye karşı bir haksızlık olduğunu savunan Birevim, tasarruf yöntemlerinin hiçbirine bu uygulamayı koymamıştır. Ev almaya hak kazanmış veya ev alma sırası gelmiş bir müşteriyi daha fazla bekletmek Birevim açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Birevim, ev sahibi olmaya hak kazanmış ve teslim tarihi gelmiş bir müşterinin daha fazla bekletilmesinden doğacak menfaatleri bir kenara iterek, müşterinin menfaatlerini ön planda tutup, o müşterinin evinin teslim edilmesi gereğine göre hareket eder. Müşterinin peşinatı olup olmadığına, ne kadar peşinat ödediğine, taksit tutarına vb. koşullara bakmaksızın zamanında teslimat yapmanın gereğini uygulayan Birevim, müşteri yanlısı bir tutum sergileyip, hak olanı yerine getirir.

Birevim’in değerleri arasında bulunan adil yaklaşım, müşteri odaklılık, güvenilirlik, şeffaflık ve çözümcü yaklaşım bunu gerektirir. Faizsiz ev alma sektöründe faaliyet gösteren veya ilerleyen dönemlerde bu sektöre yeni katılacak kurumların da Birevim’in uygulamasının olumlu sonuçlarını görerek müşteri lehine olmayan bu uygulamadan vazgeçmeleri, sektörün daha fazla gelişip güven ve umut vermesi anlamına gelecektir.

Kaynakların Doğru Kullanımı

 Birevim tarafından geliştirilip toplumun istifadesine sunulan model içerisinde yer alan faizsiz ev alma yöntemlerinde güçlü, sürdürülebilir ve şeffaf olma özelliği bulunmaktadır. Her yöntem kendi içinde kendi finansını güçlü bir şekilde sağlayacak nitelikte tasarlanmıştır.

Birevim, müşterilerin ev sahibi olmak için ödediği taksit, varsa peşinat ve varsa ara ödemeleri başka yatırımlar yapmak için kullanmaz. Bunun bir hak ihlali olduğu gerçeğini çok iyi bilir ve bu konuda çok hassas davranır. İslam Hukuku açısından da uygun olmayan bu duruma, hiçbir koşulda yanaşmaz ve tabir yerindeyse aklından dahi geçirmez. Müşterilerin ödediği taksit, varsa peşinat ve varsa ara ödemeler yine müşterilerin evlerini teslim etmek için kullanılır.

Müşterilerin yaptıkları ödemelerle;

  • Farklı yatırım araçları kullanılarak oradan kazanç elde etmek,
  • Başka sektörlere yatırım yapmak,
  • Müşterilerin yaptığı ödemeleri ödünç almak ya da müşterilerin teminatı olması açısından gayrimenkul alımı yapmak,
  • Bu ödemeler üzerinden kar elde etmek,
  • Bu ödemeleri kullanarak şirketi daha güçlü hale getirmek,

Yukarıdaki gibi pek çok yanlışın ve hak ihlallerinin Birevim’de kabul edilebilir yanı yoktur. Birevim’de müşteriler faizsiz ev sahibi olmak için ödeme yaparlar ve Birevim bu ödemeleri sadece müşterilerinin evlerini teslim etmek için kullanır. Müşteri memnuniyetini, faizsizlik prensibini, İslam Hukukunun gereklerini esas alır, başka menfaat arayışında bulunmaz.

Güven veren, şeffaf, hassasiyetlere karşı hassas bir modelin öncüsü olan Birevim, hayata geçirdiği uygulamalarla faizsiz ev alma sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma ulaşmasında da taşıyıcı konumda olacaktır.

Fıkhi Uygunluk

Birevim faizsiz ev alma modelini oluştururken her detaya hassas bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Ev sahibi olmak isteyen müşterilerin faiz hassasiyetini her zaman ön planda tutarak uygulamalarını bu yönde geliştirmiştir. Bilinmesi gereken bir başka gerçek ise, müşterilerinin hassas olduğu konularda Birevim daha fazla hassasiyet göstermektedir. Bütün çalışmalarının ve yöntemlerinin faizsiz ve helal dairesinde olmasına azami gayret göstermektedir. Bu konuda alanında uzman hocalardan destek almakta olup, Birevim’i bağımsız olarak denetleyecek bir danışma kurulu oluşturmanın da adımlarını atmıştır.

Uyguladığı tasarruf yöntemlerinin helal dairesinde olmasına, İslam Hukuku açısından uygun olmasına azami dikkat eden Birevim, bu konuda sektörde bir ilki de gerçekleştirmiştir. Birevim’in Tasarruf Yöntemlerinin Fıkhi Uygunluk Çalışması adıyla bir kitapçık hazırlatmıştır. Her çalışanın katılma zorunluluğu olan Birevim Tasarruf Yöntemlerinin Fıkhi Uygunluğu eğitimlerini hayata geçirmiştir. Bu alanda müşterilerden gelecek her tür soruya karşı çalışanlarının yeterli donanıma sahip olması gerektiği düşüncesiyle hareket etmiştir.

Faizsiz ev alma sektörünün şeffaf, denetlenebilir ve faizsizlik ilkesine uygun olması, ters düşmemesi gereğine inanan Birevim, müşteri ile karşılıklı imzalanan sözleşmelerini de fıkhi açıdan uygun olarak düzenlemiştir.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların uyguladığı ve ev almak isteyen kişilere gereksiz ek maliyet getiren “kira yardımı” evin gerçek değerinin üzerinde alınmasına sebep olmaktadır. Yardımlaşma adıyla müşteriden tahsil edilen bu paranın İslam Hukuku açısından uygun olmadığının altını çizen Birevim, sektöre öncülük ederek “kira yardımı” uygulamasını hiçbir yöntemine koymamıştır.

Birevim; bilinçli veya bilinçsiz yapılan hatalar neticesinde faizsiz bir yolun amacı dışına çıkarak haksız kazançlar elde edilmesinin doğru olmadığı inancındadır.

Sektörü Geliştiren Rekabet Anlayışı

Birevim’in faizsiz ev sahibi olma yöntemini yeniden tanımlaması bu sektörde faaliyet gösteren diğer kurumlar için de aynı zamanda bir yenilenme ve gelişim anlamı taşımaktadır. Birevim’in tamamen farklı bir faizsiz ev alma modeliyle piyasaya çıkması, bu sektöre geliştiren bir rekabet anlayışı kazandırmıştır. Daha önceleri rekabetin olmayışının getirdiği tekelleşme, gerek hizmet anlayışında, gerek faizsiz ev sahibi olma yönteminde ilerleme kat edilmemesi anlamına geliyordu. Eksik ve yanlışlar tekelleşmenin verdiği rahatlıkla düzeltilmeden sunulmaya devam ediliyordu.

Ortaya çıkan rekabetin bir de müşteri boyutu var. Birevim’in faizsiz ev alma yöntemini yeniden tanımlamasıyla müşteriler sektördeki eksik ve yanlışları sorgulamaya başlamıştır. Haliyle müşterilerden gelen talepler eskiye nazaran dikkate alınır hale gelmiştir. Bu durum hem sektörün gelişmesi hem de müşterilerin daha kaliteli hizmet almasına vesile olmuştur. Sektörde faaliyet gösteren kurumlar Birevim’in kazandırdığı rekabet anlayışıyla kendilerini yenileme ve geliştirme yolunda önemli bir fırsat yakalamıştır.

Birevim geliştirdiği faizsiz ev alma modeliyle sektörde farklı bir vizyon ve anlayışla var olurken, taklit ya da kopyalama yolunu seçmeden, orijinal ve faydalı araçlar geliştirmiştir. Taklit eden değil, sektöre fayda sağlayan konumunu elde etmiştir. Birevim’in farklı, faydalı, akılcı ve sürdürülebilir bir modelle varlığını göstermesi aynı zamanda bu sektörün geliştirilmeye son derece açık olduğunu da göstermiştir.

Bugün, Birevim hayata geçirdiği uygulamalarıyla müşteri aleyhine olan durumları müşteri lehine çevirerek bu sektörü geliştirecek yeniliklerin öncüsü olmuştur. İlerleyen dönemlerde de bu öncü konumunu koruyup devam ettirecektir.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Eskihisar Feribot Ücreti ve Saatleri

Bilgi BankasıBirevim

Kirada Tavan Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Bilgi BankasıBirevim

1 Milyon TL Altı Sıfır Arabalar

Bilgi BankasıBirevim

Ülkemizde Satılan 3 Tekerlekli Motosiklet Modelleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eight + ten =