990 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Tapu Devri Nasıl Yapılır? Tapu Devir İşlemleri

Tapu Devri Nasıl Yapılır? Tapu Devir İşlemleri

Tapu devri taşınmaz mülklerin (gayrimenkullerin) el değiştirme işlemi sonrası tapularının da el değiştirme sürecidir. Bu tapu devri işlemi alıcı ve satıcı arasında gerçekleşebileceği gibi miras gibi kalması gibi durumlarda da yapılabilir. Tapu devri işlemlerinden önce tapu ve tapu çeşitleri hakkında bilgi verelim…

Tapu Nedir?

Bir arazi üzerine inşa edilmiş olan ya da arazinin bir kısmının kime ait olduğunu gösteren, aksi kanıtlanana kadar hukuki alanda geçerli sayılan Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş yazılı ve resmî belge tapu olarak belirtilir.

Tapu Belgesinin Renkleri Ne Anlama Gelir?

Tapu türlerinde pembe ve mavi olmak üzere iki renk mevcuttur. Bu belgeler tasarım olarak ve içerik bakımından aynıdır ancak sahip oldukları niteliklerden dolayı birbirlerinden ayrılırlar.

Pembe renkli tapu belgesi nedir?

İnşaatın bitmesinden sonra projede onaylı bağımsız bölümlerin olduğunu, mülkün kullanım alanlarını ve belirli hisselerinin olduğunu ifade eden tapu, pembe renkli olan tapudur. Kat mülkiyeti alınmış mülklere pembe tapu verilir.

Mavi renkli tapu belgesi nedir?

Mülkün arsa değerini taşıdığını, üzerine herhangi bir yapı inşa edilmediğini ya da inşaata yeni başlandığını ifade eden tapular mavi renkli tapulardır. Bu tapunun verildiği arsaların henüz kat mülkiyeti yoktur.

Tapu Türleri Nelerdir?

Taşınmazlar için birbirinden farklı tapu türleri bulunur. Bu tapu çeşitlerini kat irtifak tapusu, hisseli tapu ve kat mülkiyeti tapusu olmak üzere üç başlıkta toplamak mümkündür. Mülk almak isteyen herkesin tapu renklerini bilmenin yanı sıra tapunun mevcut durumunu ve sahiplik durumunu gösteren bu tapu çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Mülk gayrimenkul satın almak istiyorsanız öncelikle almak istediğiniz mülkün tapu türü hakkında bilgi sahibi olmalı ve gelecek planlarınızı buna göre ayarlamalısınız.

Tapu türleri ve özellikleri şu şekildedir;

Kat İrtifaklı Tapu

Kat irtifakı, inşaat süreci daha başlamamış olan ya da inşaat aşamasında olan binalar üzerine kurulur. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından inşaat aşamasındaki arsa kayıt altına alınır. Hak sahibi olan kişilerin arsadaki paylarını belirtmek için oluşturulan resmi tapu belgesi, kat irtifaklı tapu denir. Bir yapının kat irtifak tapusuna sahip olması tapu dairesine kayıtlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle bu tapu resmi evrak özelliği taşır.

Kat irtifak tapularına mensup binaların kapı numaraları ve mülk sahibi olacaklara ait olan alanlar belge üzerinde belirlenmiştir. Bu da kat irtifakı olan mülkte her hak sahibinin alanının belli olduğu anlamına gelmektedir. Bundan dolayı da mülkün sahibi olan kişiler otomatik olarak yasal haklara da sahiptirler. Kat irtifak tapusuna sahip olan bir binadan ev sahibi olmak isteyen bir kişi bu yapı için konut kredisi kullanabilir. Kat irtifak tapusuna sahip olan yapılara bankalar konut kredisi vermektedir.

Kat Mülkiyetli Tapu

Mülk sahibinin mülk üzerindeki haklarını belgeleyen tapu türüdür. Mülk sahibinin inşaatı tamamlanmış bir binanın kat, mağaza, depo gibi alanalar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantısı olan özel mülkiyet hakkını belirtmek için kullanılan ifade, kat mülkiyetidir. İnşaatı tamamlanan bir binada yer alan her bölümün hak sahiplerine ayrı ayrı kaydedilmesiyle oluşturulmuş tapu türüne kat mülkiyetli tapu adı verilir.

Binanın özelliklerinin yazdığı kat mülkiyetli tapuda binanın yüzölçümü, niteliği, metrekaresi, ortak kullanım alanları ve bağımsız bölümün numarası gibi bilgilere yer verilir. Yasal olarak inşaatı doğru bir şekilde tamamlanan ve iskân belgesi alınmış olan binaların kat irtifak tapusu, kat mülkiyetli tapu olarak yenilenir. Almak istediği konut için bankalardan kredi çekmeyi düşünen kişiler için en uygun tapu türü kat mülkiyetli tapudur.

Hisseli Tapu

Bir mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların sayılarının ve isimlerinin belli olduğu resmî belge hisseli tapu olarak ifade edilir. Tapusu hisseli tapu olarak belirtilmiş olan gayrimenkullerin değeri düşüktür. Hisseli tapularda mülkün üzerinde payı olan hissedarların hisseleri net olarak belirtilmemiştir. Yani hangi alanın kime ait olduğu anlaşılabilir değildir. Tapuda yer alan herkesin o mülk üzerinde hakkı vardır. Hissedarlar oturulan yerleri ayırmak isterlerse kendi aralarında yaptıkları ve rızaya dayanan bir bölüştürme işlemi ile paylarını ayırabilirler.

Hisseli tapusu olan gayrimenkuller değer olarak diğer gayrimenkullere oranla daha düşük bir değerle satılır. Bu tapuya sahip olan mülklerin satış işlemleri sırasında zorluklarla karşılaşılır. Hisseli tapuya sahip olan bir mülk için bankalar kredi vermediğinden dolayı bu mülkleri banka kredisi çekerek satın almak mümkün değildir.

Tapu Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu işlemleri ile ilgili süreç oldukça basittir. Tapu devir işlemi için Tapu Müdürlüğü tarafından tamamlanması istenen belgeler tamamlandıktan sonra tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli ödenmelidir. Bu ödeme işlemleri de tamamlandıktan sonra tapu devri işlemleri başlar ve 1 ya da 2 güne tapu devri işlemi tamamlanır.

Tapu devir işlemleri amacıyla başvuru yapmak için mülkün bağlı bulunduğu Tapu Dairesi’ne alıcı ve satıcının birlikte gerekli belgeler ile gitmesi gerekmektedir. Tapu randevusu ise ALO 181 ya da e-randevu üzerinden alınabiliyor.

Tapu Devir İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Tapu devir işlemlerinde alıcı ve satıcının Tapu Müdürlüğü’ne birtakım evraklarla başvurmaları gerekir. İşte tapu devir işlemleri sırasında gereken evraklar:

  • Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
  • İlgili belediyeden alınmış Emlak Vergisi değerini belirten belge
  • Bina vasıflı taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası belgesi
  • İcra Müdürlüğü’nün Satış Müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise)
  • Mahkeme Müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise)

Tapu Devri Masrafı Ne Kadardır?

Tapu devri işlemleri sırasında iki farklı ödeme yapılır. Bu ödemelerden ilki tapu harcı, ikincisi ise döner sermeye harcı ödemesidir. Konut tapu harcı olarak 2021 yılı itibarıyla toplam satış bedelinin %4’ü ödenir. Bu tutar hem alıcı hem de satıcı arasında paylaştırılır ve taraflar arasında %2-%2 olacak şekilde paylaştırılır. 2021 yılı itibariyle tapu döner sermaye bedeli 385 TL olarak belirlenmiştir.

Tapu Devir İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Başvuru yaptığınız Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında randevu saatinize 15 dakika kala olmanız tavsiye edilir.
  • Tapu harcı konusunda usulsüzlük yaptığı takdirde hem alıcı hem de satıcı para cezasına çarptırılır.
  • Hem alıcı hem de satıcının tapu devir işlemleri esnasında hazır olmaları gerekir. İkisinden birinin olmadığı durumlarda gereken belgelere sahip olan vekiller ile de işlemler gerçekleştirilebilir.

Tapu Harcı Eksik Ödenirse Ne Kadar Ceza kesilir?

Tapu devir işlemi sırasında tapu harcını daha az ödemek için konut bedelinin daha az gösterildiği durumlar cezaya tabidir. Tapu işlemleri yapıldıktan sonra beyan edilen devir bedelinin gerçeği yansıtmadığı saptandığında aradaki fark hem alıcıdan hem de satıcıdan gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bunun yanında eksik ödenen tapu harcı için alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 25 oranında vergi cezası kesilir.

Örnek vermek gerekirse, emlak vergisi değeri 100 bin TL olarak belirlenen bir daireyi müteahhitten 650 bin TL’ye satın alan kişiye 350 bin TL üzerinden fatura düzenlenmiş olsun. Vergi dairesi 2 yıl sonra durumu tespit ettiğinde, eksik beyan edilen 300.000 TL üzerinden alıcı ve satıcı adına ayrı ayrı 6.000 TL tapu harcı tahsil eder. Bunun yanında her iki tarafa da 1.500 TL ceza keserek bu cezaya da gecikme faizi uygular.

Benzer Yazılar
Bilgi Bankası

Gaziantep Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Kayseri Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Konya Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bilgi Bankası

Çorlu Satılık Daire En Uygun Fiyatla Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 × 1 =