6.600 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Tapu Devri Nasıl Yapılır? Tapu Devir İşlemleri

Tapu Devri Nasıl Yapılır? Tapu Devir İşlemleri

Tapu devri, konut, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mülklerin (gayrimenkullerin) devredilmesi işlemine denilmektedir. Tapu devri, resmi bir işlemdir. Tapu devri, tapularının da resmi el değiştirme sürecidir. Tapu devri işlemi alıcı ve satıcı arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca tapu devri, miras kalması durumlarda da yapılabilmektedir.

Tapu devir için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra tapu harcı yatırılması gerekmektedir. Tapu devri randevu için ALO 181 veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanılabilmektedir. Tapu devri randevusu gününde alıcı ve satıcı ilgili tapu müdürlüğünde tapu devri işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Tapu devri işlemi önce tapu ve tapu çeşitleri hakkında sizin için bilgiler derledik…

Tapu Nedir?

Bir arazi üzerine inşa edilmiş olan ya da arazinin bir kısmının kime ait olduğunu gösteren, aksi kanıtlanana kadar hukuki alanda geçerli sayılan Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş yazılı ve resmî belge tapu olarak belirtilir.

Tapu Devir Nedir?

Tapu devri, konut, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mülklerin resmi olarak el değiştirmesidir. Tapu Devri, alıcı ve satıcı arasında ve aynı zamanda miras ile de yapılabilmektedir. Tapu devri, ilgili mülkün bulunduğu tapu müdürlüklerinde yapılmaktadır. Tapu devri için DASK Zorunlu Deprem Sigortası ve Emlak vergisi belgesi gibi gerekli evraklar gerekmektedir. Tapu harcı yatırıldıktan sonra ALO 181 yada ilgili tapu müdürlükleri web sayfaları üzerinden e-randevu sistemi tapu randevusu alınabilmektedir. Tapu randevusu için alıcı ve satıcının belirlenen günde ilgili tapu müdürlüğünde tapu devri işlemini yapabilmektedir.

Tapu Belgesinin Renkleri Ne Anlama Gelir?

Tapu türlerinde pembe ve mavi olmak üzere iki renk mevcuttur. Bu belgeler tasarım olarak ve içerik bakımından aynıdır ancak sahip oldukları niteliklerden dolayı birbirlerinden ayrılırlar.

Pembe renkli tapu belgesi nedir?

İnşaatın bitmesinden sonra projede onaylı bağımsız bölümlerin olduğunu, mülkün kullanım alanlarını ve belirli hisselerinin olduğunu ifade eden tapu, pembe renkli olan tapudur. Kat mülkiyeti alınmış mülklere pembe tapu verilir.

Mavi renkli tapu belgesi nedir?

Mülkün arsa değerini taşıdığını, üzerine herhangi bir yapı inşa edilmediğini ya da inşaata yeni başlandığını ifade eden tapular mavi renkli tapulardır. Bu tapunun verildiği arsaların henüz kat mülkiyeti yoktur.

Tapu Türleri Nelerdir?

Taşınmazlar için birbirinden farklı tapu türleri bulunur. Bu tapu çeşitlerini kat irtifak tapusu, hisseli tapu ve kat mülkiyeti tapusu olmak üzere üç başlıkta toplamak mümkündür. Mülk almak isteyen herkesin tapu renklerini bilmenin yanı sıra tapunun mevcut durumunu ve sahiplik durumunu gösteren bu tapu çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Mülk gayrimenkul satın almak istiyorsanız öncelikle almak istediğiniz mülkün tapu türü hakkında bilgi sahibi olmalı ve gelecek planlarınızı buna göre ayarlamalısınız.

Tapu türleri ve özellikleri şu şekildedir;

Kat İrtifaklı Tapu

Kat irtifakı, inşaat süreci daha başlamamış olan ya da inşaat aşamasında olan binalar üzerine kurulur. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından inşaat aşamasındaki arsa kayıt altına alınır. Hak sahibi olan kişilerin arsadaki paylarını belirtmek için oluşturulan resmi tapu belgesi, kat irtifaklı tapu denir. Bir yapının kat irtifak tapusuna sahip olması tapu dairesine kayıtlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle bu tapu resmi evrak özelliği taşır.

Kat irtifak tapularına mensup binaların kapı numaraları ve mülk sahibi olacaklara ait olan alanlar belge üzerinde belirlenmiştir. Bu da kat irtifakı olan mülkte her hak sahibinin alanının belli olduğu anlamına gelmektedir. Bundan dolayı da mülkün sahibi olan kişiler otomatik olarak yasal haklara da sahiptirler. Kat irtifak tapusuna sahip olan bir binadan ev sahibi olmak isteyen bir kişi bu yapı için konut kredisi kullanabilir. Kat irtifak tapusuna sahip olan yapılara bankalar konut kredisi vermektedir.

Kat Mülkiyetli Tapu

Mülk sahibinin mülk üzerindeki haklarını belgeleyen tapu türüdür. Mülk sahibinin inşaatı tamamlanmış bir binanın kat, mağaza, depo gibi alanalar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantısı olan özel mülkiyet hakkını belirtmek için kullanılan ifade, kat mülkiyetidir. İnşaatı tamamlanan bir binada yer alan her bölümün hak sahiplerine ayrı ayrı kaydedilmesiyle oluşturulmuş tapu türüne kat mülkiyetli tapu adı verilir.

Binanın özelliklerinin yazdığı kat mülkiyetli tapuda binanın yüzölçümü, niteliği, metrekaresi, ortak kullanım alanları ve bağımsız bölümün numarası gibi bilgilere yer verilir. Yasal olarak inşaatı doğru bir şekilde tamamlanan ve iskân belgesi alınmış olan binaların kat irtifak tapusu, kat mülkiyetli tapu olarak yenilenir. Almak istediği konut için bankalardan kredi çekmeyi düşünen kişiler için en uygun tapu türü kat mülkiyetli tapudur.

Hisseli Tapu

Bir mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların sayılarının ve isimlerinin belli olduğu resmî belge hisseli tapu olarak ifade edilir. Tapusu hisseli tapu olarak belirtilmiş olan gayrimenkullerin değeri düşüktür. Hisseli tapularda mülkün üzerinde payı olan hissedarların hisseleri net olarak belirtilmemiştir. Yani hangi alanın kime ait olduğu anlaşılabilir değildir. Tapuda yer alan herkesin o mülk üzerinde hakkı vardır. Hissedarlar oturulan yerleri ayırmak isterlerse kendi aralarında yaptıkları ve rızaya dayanan bir bölüştürme işlemi ile paylarını ayırabilirler.

Hisseli tapusu olan gayrimenkuller değer olarak diğer gayrimenkullere oranla daha düşük bir değerle satılır. Bu tapuya sahip olan mülklerin satış işlemleri sırasında zorluklarla karşılaşılır. Hisseli tapuya sahip olan bir mülk için bankalar kredi vermediğinden dolayı bu mülkleri banka kredisi çekerek satın almak mümkün değildir.

Tapu Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu devir işlemleri ile ilgili süreç oldukça basittir. Tapu devir işlemi için Tapu Müdürlüğü tarafından istenen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli ödenmelidir. Bu tapu devir ödeme işlemleri de tamamlandıktan sonra tapu devri işlemleri başlamaktadır. Tapu devri 1 ya da 2 güne için de tamamlanmaktadır.

Tapu devir için başvuru yapmak için ev veya arazinin bulunduğu Tapu Dairesi’ne alıcı ve satıcının birlikte gerekli belgeler ile gitmesi gerekmektedir. Tapu randevusu ise ALO 181 ya da e-randevu üzerinden alınabilmektedir.

Tapu Devir İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu devir için alıcı ve satıcının Tapu Müdürlüğüne başvuru belgeleri ile gitmelidir. İşte tapu devir sırasında gereken evraklar:

  • Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
  • İlgili belediyeden alınmış Emlak Vergisi değerini belirten belge
  • Bina vasıflı taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası belgesi
  • İcra Müdürlüğü’nün Satış Müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise)
  • Mahkeme Müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise)

Tapu Devri Masrafı Ne Kadardır?

Tapu devri için iki farklı ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden ilki tapu harcı, ikincisi ise döner sermaye harcı ödemesidir. 2022 Konut tapu harcı; alıcı binde 20, satıcı binde 20 olmak üzere toplamda binde 40 oranında harç ödenmektedir. 500.000 TL’lik bir tapu devri için alıcının ödeyeceği tapu harcı : 10.000 TL, satıcının ödeyeceği tapu harcı da : 10.000 TL, Toplam Tapu Harcı bedeli ise : 20.000,00 TL’dir. 2022 yılı “Döner Sermaye Hizmet Bedeli” 233 TL, ilave Hizmet Bedeli de 32 TL’dir.

Tapu Devir İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Başvuru yaptığınız Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında randevu saatinize 15 dakika kala olmanız tavsiye edilir.

Tapu harcı konusunda usulsüzlük yaptığı takdirde hem alıcı hem de satıcı para cezasına çarptırılır.

Hem alıcı hem de satıcının tapu devir işlemleri esnasında hazır olmaları gerekir. İkisinden birinin olmadığı durumlarda gereken belgelere sahip olan vekiller ile de işlemler gerçekleştirilebilir.

Tapu Harcı Eksik Ödenirse Ne Kadar Ceza kesilir?

Tapu devri sırasında tapu harcını daha az ödemek için konut bedelinin daha az gösterildiği durumlar cezaya tabidir. Tapu işlemleri yapıldıktan sonra beyan edilen devir bedelinin gerçeği yansıtmadığı saptandığında aradaki fark hem alıcıdan hem de satıcıdan gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bunun yanında eksik ödenen tapu harcı için alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 25 oranında vergi cezası kesilir.

Örnek vermek gerekirse, emlak vergisi değeri 100 bin TL olarak belirlenen bir daireyi müteahhitten 650 bin TL’ye satın alan kişiye 350 bin TL üzerinden fatura düzenlenmiş olsun. Vergi dairesi 2 yıl sonra durumu tespit ettiğinde, eksik beyan edilen 300.000 TL üzerinden alıcı ve satıcı adına ayrı ayrı 6.000 TL tapu harcı tahsil eder. Bunun yanında her iki tarafa da 1.500 TL ceza keserek bu cezaya da gecikme faizi uygular.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Türkiye'de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Bilgi BankasıBirevim

2024’te Yatırım Yapılacak En İyi Konut Projeleri

Bilgi BankasıKampanya

Birevim'den Faizsiz Ev Sahibi Olmak İçin Şartlar Neler?

Bilgi BankasıBirevim

2024 Araç Kredisi Faiz Oranları ve Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

12 − 7 =