4.450 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Bilgi Bankası

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Tapusu

Kat mülkiyeti konut olarak adlandırılan inşaatlara verilen bir isimdir. Kat mülkiyeti tapusu, yapılan inşaatın hangi katına ait olduğunu, inşaatın nerede bulunduğunu ve inşaatın hangi koşullar altında kullanılacağını göstermektedir. Kat mülkiyeti tapusu düzenlenirken, inşaat koşulları ve özelliklerinin doğru şekilde belirtilmelidir. Bu sayede, kat mülkiyeti alım işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca kat mülkiyeti iskân politikası sürdükçe devam etmektedir. İskân belgesi de tüm kat ve yerleşim alanlarına verilen bir belgedir. İskân belgesinin alımı zorunlu olup inşaat sahibi kişi bu belgeyi almakla yükümlüdür. İskân belgesinin hazır olması hâlinde kat mülkiyeti belgesi alınmaktadır. Peki kat mülkiyeti tapusu için yapılacak işlemler nelerdir?

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, bina veya yapıda bulunan katın mülkiyetini ifade etmektedir. Kat mülkiyeti, yapının ilgili bölümünün mülkiyetini içermektedir. Mülkiyet hakkının geçerli olması için kat mülkiyeti senedi düzenlenmektedir. Kat mülkiyeti senedi, katın mülkiyetini ve katın kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülükleri belirtmektedir.

2023 Kat Mülkiyeti Ücreti Ne Kadar?

İnşaatı devam etmekte olan bir yapının satın alınması kat irtifakında ise inşaatı tamamlanmakta olan yapı kat mülkiyeti olarak tanımlanmaktadır. Kart irtifakından kat mülkiyetine geçişte ise ücret için denmekte olan içerik gayrimenkulün bağımsız bölümleri için olur. Geçiş başvurusu için vergi alımı ya da harç alımı gibi durumlar söz konusu değildir. Bu ücret aralığı da tamamen mülkün bulunduğu konuma göre değişiklik göstermektedir. Kat mülkiyetine geçiş için mülkün bulunduğu alan gibi detaylar daha önemlidir.

Vergiden ya da harçlardan muaf tutulmakta olan kat mülkiyetinin ücreti tapu ve kadastro genel müdürlüğünce belirlenmektedir. Kat mülkiyetine geçiş olmasının ardından emlak vergisi de alınmaya başlanmaktadır. Bu nedenle kişilerin bu durumların farkında olması gerekir. 2023 kat mülkiyeti ücreti ne kadar? konusunda kişilerin mülklerinin bulunduğu konum dikkate alınır.

Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?

Kat mülkiyeti, bina veya yapıda bulunan bir katın veya tüm katlarının satın alınması veya kiralanmasıyla elde edilmektedir. Kat mülkiyeti almak için, yapının sahibi ile anlaşma yapılmaktadır. Kat mülkiyeti kullanma sözleşmesi ile kat kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

Kat mülkiyeti alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Yapının durumu: Alınması planlanan katın bulunduğu yapının durumu oldukça önemlidir. İlgili yapının fiziksel durumu, yaşı ve işletme maliyetleri dikkatle incelenmelidir.

Kat mülkiyeti senedi: Geçerli kat mülkiyeti senedi olmalıdır. Kat mülkiyeti senedi, kat mülkiyetini ve kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülükleri belirtmektedir.

Yapının yönetimi: Yapının bakım ve onarım giderlerinin nasıl ödeneceği ve kullanılacağı ile ilgili kuralların belirlenmesi önemli bir ayrıntıdır.

Kat mülkiyeti alırken, yukarıdaki noktalara dikkat edilmesi oluşabilecek sorunları önleyecektir.

Kat Mülkiyeti Almak Zorunlu Mu?

Kat mülkiyetinin getirileri pek çok insan için oldukça avantaj oluşturmaktadır. Fakat kat mülkiyetinin alınması zorunlu olmamaktadır. Bundan dolayı buna bir zorunluluk olarak bakmak da doğru olmaz. Fakat kat mülkiyeti inşa edilmiş olan mülkteki payın resmi kayıtlara geçmesi gerekmektedir. Bu mülkün resmi kayıtlara geçmesi için de öncelikle irtifak tapusunun alınması gerekir.

Tamamlanmış binadan ev alınmaktaysa kesinlikle kat mülkiyeti alınmalıdır. Yasal olarak bir ev alınacaksa da 1 ya da 2 yıl içinde kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmelidir. Çevrilmediği takdirde para cezası alınabilir. Bu nedenle kat mülkiyeti zorunlu olmasa da dahi kat mülkiyetinin varlığı oldukça avantajlıdır. Kat mülkiyeti almak zorunlu mu? Konusunda kişilere mecburi olan bir durum yoktur. Fakat kat mülkiyetine çevrilmesi daha mantıklıdır.

Kat Mülkiyet Tapulu Ev Almak Mantıklı Mı?

Kat mülkiyet tapulu ev almak dairenin tüm yönetmeliklere uygun şekilde inşa edildiğini göstermektedir. Bundan dolayı kat mülkiyetli olarak ev almak mantıklı olur. Yani kat mülkiyet tapulu ev almak mantıklı mı? konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Kat mülkiyet belgesinin bulunması daire hakkında bazı durumları da belgelediği ve kanıtladığı için kişiler için olumlu bir sonuç doğuracaktır.

Tapudaki daire kısmının işaretli olması halinde tapu mülkiyetinin alınmış olduğunu anlarsınız. Kat mülkiyet tapusu alındığı zaman evi satışa çıkarmak, kredi çekmek ya da evi kiralamak daha kolay bir hal almaktadır. Bu yüzden kişiler ev satın alırken kat mülkiyeti için tapuya bakmalıdır. Bu kadar avantajı ve pozitif getirisi olan kat mülkiyeti olan tapuyu tercih etmek daha doğru olmaktadır. Bu nedenle kat mülkiyetinin bulunması ve kat mülkiyeti tapulu ev alınması gayet mantıklıdır.

Kat Mülkiyeti İçin Gereklidir Evraklar Nelerdir?

Kat mülkiyeti için gerekli birçok evrak bulunmaktadır. Kat mülkiyeti evrakları olmadığı sürece tapu ve kat mülkiyeti işlemi gerçekleştirilemez. Kat mülkiyeti evraklarının alımı zorunludur. Kat mülkiyeti belgeleri olmadığı sürece hiçbir şekilde işlem yapılmamaktadır. Kat mülkiyeti tapusu için yapı kullanım izni (iskân belgesi), inşaat ruhsatı, proje onayı, mesken raporu ve kat mülkiyeti senedi gibi belgeler gerekmektedir. Kat mülkiyeti tapusu için ayrıca gerekli evraklar; iskân belgesi, kimlik fotokopisi ve kimlikler, deprem sigortası, vergi borcu belgesi bulunmaktadır. Bu belgeler olmadan Kat mülkiyeti tapu işlemleri yapılamaz. İskân belgesi, binanın izin belgesidir. Deprem sigortası ve vergi borcu belgesi de önemli bir evraktır. Deprem sigortası, tapu işlemlerinde binanın tapusunun alınması veya devri sırasında istenen bir evraktır. Vergi borcu belgesi ise, binanın vergi borcunun olup olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, deprem sigortası ve vergi borcu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Kim Alabilir?

Kat mülkiyeti için gerekli olan belgeyi sıradan herkes alamaz. Kat mülkiyeti için gerekli belgeyi inşaat sorumlusu almaktadır. İnşaat sorumlusu kat mülkiyeti belgesini iskân belgesi olarak almak zorundadır. İnşaat sorumlusu, inşaat projesi süresince projeyi yöneten kişidir. İnşaat sorumlusu inşaat projesi ile ilgili tüm belgeleri toplamak ve saklamak zorundadır. Kat mülkiyeti belgesi aslında daire sahibine aittir. Daire sahibi, belgeyi istediği zaman inşaat sorumlusundan alabilir.

İnşaat belgesi yani iskân belgesi ile kat mülkiyeti tapu işlemlerini kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bazı durumlarda ise inşaat sorumlusu olmamakla beraber belge alma işi de sürekli sıkıntıya girmektedir. Bu durumda özellikle müteahhidin olmadığı durumlarda iskân belgesi alma ya da almama gibi bir durum ortaya çıkar. Eğer müteahhit yoksa binadaki maliklerin tapu işlemlerine belgeyi verip daha sonra ise belediyeye sunulan gerekli evraklar da hazırlanarak imzalı belge ve imzalı dilekçeler ile kat mülkiyeti işlemi tamamlanır.

Eğer müteahhit yoksa ve kat mülkiyeti belgesi almakta sıkıntı yaşanıyorsa, aşağıdaki adımlar izlenerek belge alınabilir:

İlk olarak, daire sahibi olup olmadığınızı doğrulamanız gerekmektedir. Bunun için tapu sicil müdürlüğüne gidilmeli ve daire tapusu incelenmeli.

  • İlgili daire tapusu inceledikten sonra, tapu sicil müdürlüğünden kat mülkiyeti belgesi için bir talep dilekçesi doldurarak belge alma başvurusu yapılabilir.
  • Talep dilekçesini doldurduktan sonra, gerekli daire tapusu, fatura ve benzeri tüm evraklar toplanmalıdır.
  • Gerekli evraklar toplandıktan sonra, kat mülkiyeti belgesi hazırlanarak ilgili kişilere verilecektir.

Yukarıdaki adımları izleyerek kat mülkiyeti belgesini alınabilir. Eğer hala belgeyi alamıyorsanız tapu sicil müdürlüğünden yardım alınmalıdır.

Kat Mülkiyeti İle Kat İrtifakı Arasındaki Farklar Nedir?

Kendi içinde farklı şekilde açıklanmasının mümkün olduğu kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar nedir? Ev almak isteyen kişiler tarafından bilinmesi gereken konuların başında gelir. Konutun kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı olup olmadığını bilerek buna göre işlemlerde bulunmak gerekir. Alınan konuta göre tapunun da 3 farklı şekilde çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ise kat mülkiyeti, kat irtifakı ve hisseli tapudur.

Kat mülkiyetinde projenin tamamlanmış olması şartı aranır. Kat irtifakı için böyle bir şart aranmamaktadır. Kat irtifakı pay sahiplerinin haklarını göstermekteyken kat mülkiyeti şahsi olarak payı gösterir. Kat mülkiyeti kat irtifakının devamı niteliğindedir. Projenin tamamlanması halinde kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmektedir. Kat mülkiyeti tapuda belirtilmekte olan sürekli geçerlilik arz eden bir konu olarak bilinir. Kat sahiplerinin kat irtifakı varken proje bitince kat mülkiyeti hakkı da doğar.

İskân Belgesi Niçin Gereklidir?

İskân belgesi, ilgili yapının insanlar için uygun hale getirilip getirilmediğini belirten resmî belgedir. İskân belgesi, kat ve bina için oldukça önemlidir. Kat mülkiyeti işleminde binanın iskân belgesi alınarak tapu işleminde kolay işlem yapılabilir. Tapu merkezine gittiğiniz zaman size soracakları iskân belgesi hazır bir halde sizin yanınızda duracaktır. Bu şekilde de işleriniz hızlı bir şekilde hallolacak ve tapu işlemleriniz de biterek kolay bir şekilde tapunuza kavuşmuş olacaksınız. İskân belgesi bu durumda oldukça gerekli bir belgedir. Birevim firmasından bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Bilgi BankasıBirevim

Araç Kiralamak İçin Gereken Belgeler

Bilgi BankasıBirevimKampanya

Birevim’den Senetle Araba Almanın Şartları Neler?

Bilgi BankasıBirevim

BMW Motosiklet Fiyat Listesi Eylül 2023

Bilgi BankasıBirevim

Suzuki Motosiklet Fiyat Listesi Eylül 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seventeen − 2 =